Valmet ostaa Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan Metsolta: yrityskaupan myötä Valmetista tulee entistä vahvempi, liiketoiminnaltaan aiempaa tasaisempi ja kannattavampi

Valmet Oyj:n pörssitiedote 15.1.2015 klo 9:30

Valmet Oyj ja Metso Oyj ovat 15.1.2015 allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Valmet ostaa Metson Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan. Yrityskaupan velaton arvo on 340 miljoonaa euroa. Yrityskauppa rahoitetaan sitoutuneen pitkäaikaisen rahoituksen avulla. Kaupan arvioidaan toteutuvan 1.4.2015 mennessä. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Ostettava liiketoiminta tarjoaa prosessiautomaatio- ja informaatiohallintajärjestelmiä sekä niihin liittyviä sovelluksia ja palveluja sellu-, paperi-, energia- ja muille prosessiteollisuuksille. Liiketoiminnan henkilöstömäärä on noin 1 600 ja liikevaihto vuonna 2013 oli noin 300 miljoonaa euroa.

Valmetin ja Prosessiautomaatiojärjestelmien yhdistäminen luo ainutlaatuisen tarjooman asiakkaille

Yrityskaupan myötä Valmetista tulee entistäkin vahvempi, alallaan ainutlaatuinen teknologia- ja palveluyhtiö, jolla on kattava automaatiotarjooma. Yrityskauppa parantaa Valmetin kilpailukykyä yhdistämällä paperi-, sellu- ja voimalaitosteknologiatarjooman, palvelut, prosessiasiantuntemuksen ja automaatio-osaamisen yhdeksi, asiakkaille lisäarvoa tuovaksi kokonaisuudeksi. Noin 80 prosenttia Prosessiautomaatiojärjestelmien liikevaihdosta tulee Valmetin nykyisiltä asiakasteollisuuksilta ja loput muilta prosessiteollisuuden asiakkailta.

Prosessiautomaatiojärjestelmät on vahva, vakiintunut liiketoiminta

Ostettava liiketoiminta on vahva, ja sillä on vakiintuneet asiakassuhteet sekä korkeatasoista teknologiaa ja asiantuntemusta. Noin 1 600 automaatioammattilaista työskentelevät lähellä asiakkaita noin 80 toimipisteessä ympäri maailmaa. Palveluliiketoiminnan osuus ostettavan liiketoiminnan liikevaihdosta on merkittävä. Se muodosti noin 45 prosenttia vuoden 2013 liikevaihdosta ja pohjautuu suureen asennettuun automaatiokantaan ja sitovaan liiketoimintamalliin. Ostettavalla liiketoiminnalla on hyvät taloudelliset ansiot ja vakaa kassavirta.

Yrityskauppa tekee Valmetista liiketoiminnaltaan aiempaa tasaisemman ja kannattavamman

Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan liikevaihto on noin 300 miljoonaa euroa, josta Valmetin osuus on ollut noin 10 prosenttia. Tästä johtuen yrityskauppa lisää tasaisesti toteutuvan ja korkeakatteisen liiketoiminnan osuutta Valmetin liikevaihdosta noin 270 miljoonalla eurolla.

Prosessiautomaatiojärjestelmillä on vakaat taloudelliset ansiot, se on kasvanut lievästi ja sen liikevoittomarginaali on ollut suhteellisen vakaa viimeisen 10 vuoden aikana. Prosessiautomaatiojärjestelmien EBITA-marginaali (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) on ollut noin 10-12 prosenttia.

Valmet vahvistaa yrityskaupan avulla tarjoomaansa ja jatkaa liiketoimintansa kehittämistä. Merkittäviä kustannussynergioita ei odoteta saavutettavan.

Valmetin tase säilyy vahvana myös yrityskaupan jälkeen. Havainnollistaen, jos yrityskauppa olisi tapahtunut syyskuun 2014 lopussa, Valmetin arvioitu nettovelkaantuneisuusaste yrityskaupan jälkeen olisi ollut noin 23 prosenttia ja omavaraisuusaste noin 35 prosenttia perustuen ostettavan liiketoiminnan havainnollistaviin lukuihin syyskuun 2014 lopussa.

Pasi Laine, Valmet Oyj:n toimitusjohtaja: Yrityskaupan avulla luomme ainutlaatuisen tarjooman asiakkaillemme ja vahvistamme edelleen markkinajohtajuuttamme

"Prosessiautomaatiojärjestelmien yrityskaupan myötä Valmetista tulee teknologia- ja palveluyhtiö, jolla on kattava automaatiotarjooma. Yrityskauppa auttaa Valmetia lisäämään tasaisesti toteutuvan liiketoiminnan määrää ja parantamaan kannattavuutta. Yhdistämällä paperi-, sellu- ja voimalaitosteknologian, prosessiasiantuntemuksen, palvelut ja automaation voimme palvella asiakkaitamme yhä paremmin ja parantaa asiakkaidemme suorituskykyä. Tämä kauppa sopii erinomaisesti olemassa olevaan strategiaamme ja on ajoitukseltaan Valmetille sopiva," sanoo Pasi Laine, Valmet Oyj:n toimitusjohtaja.

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 15.1.2015 klo 13.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään Valmetin pääkonttorilla, osoitteessa Keilasatama 5, 02151 Espoo. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös suorana webcast-lähetyksenä Valmetin verkkosivuilla osoitteessa www.valmet.com/webcastit.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään kymmenen minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 12.50 Suomen aikaa, numeroon 09-23194487. Osallistujia pyydetään antamaan oheinen konferenssipuhelun ID-numero: 67179921.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin jälkeen medialla on mahdollisuus haastatella johtoa suomeksi.

Lisätietoja antavat:
Pasi Laine, toimitusjohtaja, Valmet Oyj, puh. 010 672 0001
Markku Honkasalo, talousjohtaja, Valmet Oyj, puh. 010 672 0008
Anu Salonsaari-Posti, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Valmet Oyj, puh. 010 672 0033
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet Oyj, puh. 010 672 0007

VALMET OYJ

Markku Honkasalo
talousjohtaja

Hanna-Maria Heikkinen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden palvelu- ja teknologiatoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjontamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 2,6 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmet IR:ää Twitterissä www.twitter.com/valmetir