Valmetin hallituksen valiokuntien kokoonpano

Metso Oyj:n pörssitiedote 1.10.2013 klo 15:00 paikallista aikaa

Metso Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi tänään 1.10.2013 ehdotetun suunnitelman osittaisjakautumisesta ja päätti jakaa Metson kahdeksi yhtiöksi, Metsoksi ja Valmetiksi. Jakautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.12.2013.

Jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä syntyvän Valmet Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 1.10.2013. Kokouksessa päätettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan kokoonpanosta.

Valmet Oyj:n hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Pia Rudengrenin ja jäseniksi Erkki Pehu-Lehtosen ja Friederike Helferin. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jukka Viinanen ja jäseniksi Mikael von Frenckell ja Pekka Lundmark.

Jakautumisesite, joka liittyy Metson 31.5.2013 julkistamaan osittaisjakautumiseen ja joka sisältää tietoja Valmetista, sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta sekä osittaisjakautumisessa jakautumisvastikkeena annettavista Valmetin osakkeista on ollut saatavilla 23.9.2013 alkaen Metson verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Rasmus Oksala, johtaja, lakiasiat, tuleva Valmet Oyj, puh. 020 484 3252

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com