Metson osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013

Metso Oyj:n pörssitiedote 24.10.2013 klo 12:00 paikallista aikaa


Järjestämme tänään tammi-syyskuun tuloksesta englanninkielisen tiedotustilaisuuden medialle, sijoittajille ja analyytikoille klo 15:00 Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki. Tilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-lähetyksenä Metson verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/IRvideot alkaen klo 15:00. Kysymyksiä voi esittää puhelinkonferenssin kautta. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta tämän tiedotteen lopussa.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson vuoden 2013 tammi-syyskuun osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.
  
Keskeistä vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä:

 • Saadut tilaukset olivat 1 249 miljoonaa euroa (1 511 milj. e), 17 prosenttia tai vertailukelpoisin valuuttakurssein 11 prosenttia vertailukautta vähemmän. Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset laskivat 15 prosenttia, vertailukelpoisin valuuttakurssein 8 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 709 miljoonaa euroa, mikä on 59 prosenttia kaikista tilauksista (830 milj. e ja 57 %).
 • Liikevaihto oli 1 579 miljoonaa euroa (1 754 milj. e), 10 prosenttia tai vertailukelpoisin valuuttakurssein 4 prosenttia vähemmän. Palveluliiketoiminnan liikevaihto laski 3 prosenttia, vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvoi 4 prosenttia viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna, ja oli 762 miljoonaa euroa, mikä on 50 prosenttia konsernin liikevaihdosta (788 milj. e ja 46 %).
 • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä oli 143 miljoonaa euroa eli 9,1 prosenttia liikevaihdosta (171 milj. e ja 9,8 %). Tuloksen heikkeneminen johtui lähinnä Valmet Automotiven alhaisemmasta kannattavuudesta.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,39 euroa (0,73 e).
 • Vapaa kassavirta oli 95 miljoonaa euroa (118 milj. e).

Arviomme vuoden 2013 taloudellisesta kehityksestä
Toistamme 17.10. antamamme taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2013. Alensimme tuolloin ohjeistustamme aikaisemmasta, tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen yhteydessä, 25.7.2013 antamastamme arviosta. Heikentyneet näkymät johtuivat pääasiassa erillisenä liiketoimintana raportoitavan Valmet Automotiven heikommasta kannattavuudesta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Ohjeistuksemme vuodelle 2013:
Arvioimme, että liikevaihtomme ja tuloksemme (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) vuonna 2013 laskevat merkittävästi vuoteen 2012 verrattuna.

Aiempi, 25.7.2013 annettu ohjeistus:
Arvioimme, että liikevaihtomme ja tuloksemme (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) vuonna 2013 laskevat jonkin verran vuoteen 2012 verrattuna.

Molemmat yllä olevat arviot koskevat Metson nykyistä segmenttiraportointia ja perustuvat julkaisuhetkensä taloustilanteeseen, markkinanäkymiin, vuoden 2013 tilauskantaan sekä valuuttakursseihin.

Koko yhtiötä koskevan päivitetyn ohjeistuksen lisäksi julkistimme seuraavat lisätiedot segmenteistä koskien vuotta 2013:

 • Kaivos ja maarakennus: Liikevaihdon odotetaan laskevan jonkin verran ja tuloksen (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) säilyvän suunnilleen samalla tasolla vuoteen 2012 verrattuna
 • Automaatio: Liikevaihdon odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla ja tuloksen (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) parantuvan merkittävästi vuoteen 2012 verrattuna
 • Massa, paperi ja voimantuotanto (Metsosta jakautuvat liiketoiminnat): Sekä liikevaihdon että tuloksen (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) odotetaan laskevan merkittävästi vuoteen 2012 verrattuna. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla liikevaihdon ja tuloksen (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) odotetaan olevan noin ensimmäisen vuosipuoliskon tasolla.
 • Valmet Automotiven odotetaan kirjaavan huomattavat tappiot vuonna 2013.

Metso suunnittelee julkaisevansa vuoden viimeisen neljänneksen aikana erillisen tulosohjeistuksen jatkaville liiketoiminnoilleen ja Valmetille.

Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen kommentoi vuoden kolmatta neljännestä:
Kolmas neljännes oli hieman kaksijakoinen. Onnistuimme parantamaan kannattavuuttamme Kaivos ja maarakennus sekä Automaatio -segmenteissä huolimatta suurten laitteiden ja projektien heikompana jatkuneesta kysyntätilanteesta. Kannattavuuteen vaikutti myönteisesti myös parantunut tuottavuus ja vakaa palveluliiketoiminta, jota tuki suotuisa myynnin rakenne. Massa, paperi ja voimantuotanto -segmentti teki tyydyttävän tuloksen ja työ kannattavuuden parantamiseksi jatkuu. Valmet Automotiven kehitys oli huomattavan heikkoa ja toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi on jo tehty.

Jakautuminen on edistynyt suunnitelman mukaisesti ja osakkeenomistajat hyväksyivät lokakuussa Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoimintojen jakautumisen uudeksi yhtiöksi, Valmetiksi. 

Metson avainluvut

Milj. e Q3/ 2013 Q3/ 2012 Muutos % Q1-Q3/ 2013 Q1-Q3/ 2012 Muutos % 2012
Saadut tilaukset 1 249 1 511 -17 4 716 5 166 -9 6 865
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 709 830 -15 2 388 2 523 -5 3 264
% saaduista tilauksista 59 57 52 51 49
Tilauskanta kauden lopussa       3 736 5 031 -26 4 515
Liikevaihto 1 579 1 754 -10 4 925 5 406 -9 7 504
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 762 788 -3 2 268 2 304 -2 3 174
% liikevaihdosta 50 46 47 44 44
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 142,9 171,4 -17 416,6 490,8 -15 687,5
% liikevaihdosta 9,1 9,8 8,5 9,1 9,2
Liikevoitto 90,2 157,7 -43 306,3 451,4 -32 601,7
% liikevaihdosta 5,7 9,0 6,2 8,3 8,0
Tulos/osake, euroa 0,39 0,73 -47 1,21 1,98 -39 2,46
Vapaa kassavirta 95 118 -19 149 188 -21 257
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, vuositasolla, % 12,8 20,2 19,7
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 38,7 41,8 40,5
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, % 24,0 16,7 14,2
 
*Ilman Valmet Automotivea

Lähiajan näkymät

Markkinakehitys
Asiakkaidemme investointihalukkuus on useissa asiakasteollisuuksissamme viime vuotta heikompaa. Makrotaloudessa on nähty joitakin positiivisia merkkejä, mutta niillä ei kuitenkaan ole ollut merkittävää vaikutusta liiketoimintoihimme.

Kaivos ja maarakennus ja Automaatio -segmentit:
Odotamme kaivoslaitteiden ja projektien kysynnän jatkuvan tyydyttävänä. Laajan asennetun laitekantamme sekä vahvistuneen huoltoverkostomme johdosta arvioimme kaivoslaitteisiin liittyvien palveluiden kysynnän jatkuvan hyvänä.

Arvioimme maarakennuslaitteiden sekä maarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Arvioimme prosessiautomaatiojärjestelmien kysynnän jatkuvan tyydyttävänä ja virtauksensäätölaitteiden ja niihin liittyvien palvelujen kysynnän jatkuvan hyvänä.

Massa, paperi ja voimantuotanto -segmentti (jakautumisessa omaksi yhtiökseen erotettavat liiketoiminnat):
Odotamme palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Sellu ja energia -liiketoiminnoissa odotamme sellutehtaiden ja uudistusten kysynnän pysyvän tyydyttävänä, kun taas uusiutuviin energianlähteisiin perustuvien voimalaitosten kysynnän arvoimme pysyvän heikkona.

Paperit-liiketoiminnassa uskomme paperiteollisuuden rakenteellisten muutosten todennäköisesti jatkuvan ja odotamme paperinvalmistuslinjojen kysynnän pysyvän heikkona.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
www.metso.com/fiwww.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antavat:
Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

Kutsu tiedotustilaisuuteen sijoittajille, analyytikoille ja medialle

Metso järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden medialle, analyytikoille ja sijoittajille osavuosikatsauksen julkistuspäivänä, torstaina 24.10.2013 klo 15.00 Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki.

Tiedotustilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-lähetyksenä Metson verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/IRvideot alkaen klo 15.00. Kysymyksiä voi esittää puhelinkonferenssin kautta.

Webcast-lähetyksen vuoksi toivomme, että tiedotustilaisuuteen saavuttaisiin paikalle viimeistään 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Puhelinkonferenssi

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua

 • numeroon: 09 2313 9201
 • tunnuskoodi: 927 192

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuunneltavissa kahden viikon ajan 7.11.2013 saakka numerossa:

 • 09 2314 4681
 • tunnuskoodi: 927 192

Podcast-äänitiedosto (mp3) ja aukikirjoitettu teksti tiedotustilaisuudesta ovat ladattavissa osoitteessa www.metso.com/IRvideot viimeistään maanantaina 28.10.2013.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen 24.10.2013 osoitteessa www.metso.com/sijoittajat noin klo 12 Suomen aikaa.

Tervetuloa!

  
jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com