Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminta käynnistää kustannussäästöohjelman kilpailukykynsä parantamiseksi

Metso Oyj:n pörssitiedote 23.4.2013 klo 12:15  paikallista aikaa

Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminta käynnistää maailmanlaajuisen kustannuskilpailukykyohjelman vastatakseen markkinoiden muutoksiin ja parantaakseen kannattavuuttaan. Ohjelman tavoitteena on pienentää liiketoiminnan vuotuisia kustannuksia noin 100 miljoonalla eurolla vuoteen 2016 mennessä.

"Parannamme tämän ohjelman avulla kustannuskilpailukykyämme tilanteessa, jossa markkinoilla tapahtuu edelleen merkittäviä rakenteellisia muutoksia", sanoo Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnan johtaja Pasi Laine. "Pyrimme tukemaan tällä myös merkittävästi kannattavuutemme myönteistä kehitystä."

Toimintaympäristössä tapahtuneet pysyvät rakenteelliset muutokset ovat vaikuttaneet Metson Massa, paperi ja voimantuotannon liiketoimintaan heikentäen sen kilpailukykyä ja kannattavuutta. Tilanteen perimmäiset syyt liittyvät paperikoneiden kysynnän jatkuvaan heikkenemiseen ja aiempaa halvempien teknologiaratkaisujen lisääntyneeseen kysyntään.

"Uudet viestintäteknologiat vähentävät edelleen kirjoitus- ja painopapereiden kysyntää, minkä vuoksi niitä valmistavien koneiden markkinat ovat supistuneet. Nykyistä kevyempi kustannusrakenne ja suurempi joustavuus ovat välttämättömiä voidaksemme kilpailla markkinoilla tehokkaasti", Pasi Laine sanoo.

 "Voimantuotantoteollisuudessa vallitsee Euroopassa heikon kysynnän jakso ja Pohjois-Amerikassa kysyntä on vähentynyt voimakkaasti liuskekaasun aiheuttaman energian hinnan laskun vuoksi. Meidän on ryhdyttävä toimiin kokonaiskustannustemme pienentämiseksi, jotta voimme saada uusia tilauksia tavoitteemme mukaisella kannattavuustasolla", hän lisää.

Ohjelman suunnittelu alkaa nyt Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnan kaikissa organisaatioissa ja toimipaikoissa kautta maailman. Kun suunnittelu jatkuu ja konkretisoituu, siitä tiedotetaan henkilöstölle ja sidosryhmille.

Metson massa-, paperi- ja voimantuotantoammattilaiset ovat erikoistuneet prosesseihin, koneisiin, laitteisiin, palveluihin, paperikonekudoksiin ja suodatinkankaisiin. Tarjontamme ja kokemuksemme kattavat prosessin koko elinkaaren: uudet tuotantolinjat, uudistukset ja palvelut. Expect results.

www.metso.com/pulpandpaper, www.metso.com/power, www.twitter.com/MetsoPulpPaper


Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fiwww.twitter.com/metsogroup

 

Lisätietoja antaa:

Pasi Laine, johtaja, Massa, paperi ja voimantuotanto, Metso, puh. 020 484 3200

Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh.  020 484 3010

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com