Metson jakautumisessa muodostettava Valmet jatkaa kustannuskilpailukykyohjelmaansa Energia- ja Kudokset -liiketoiminnoissaan

Metso Oyj:n pörssitiedote 21.10.2013 klo 10:00  paikallista aikaa

Metson jakautumisessa muodostettava Valmet (Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminta)  jatkaa huhtikuussa 2013 käynnistämäänsä (pörssitiedote 23.4.2013) maailmanlaajuista kustannuskilpailukykyohjelmaansa sopeutuakseen markkinoiden muutoksiin. Alkuperäisestä aikataulusta nopeutetun ohjelman tavoitteena on noin sadan miljoonan euron vuotuiset säästöt vuoteen 2015 mennessä. Ohjelman kolmannessa vaiheessa aloitetaan lakisääteiset yhteistoimintaneuvottelut Suomessa ja Ruotsissa henkilöstövähennyksistä Energia-liiketoiminnassa, joka on osa Sellu ja Energia-liiketoimintalinjaa sekä Kudokset-liiketoiminnassa, joka on osa Palvelut-liiketoimintalinjaa.

Molemmissa liiketoiminnoissa suurin osa vähentämistoimista arvioidaan toteutettavan vuoden 2013 viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Tavoitteena on saavuttaa neuvottelujen tuloksena noin 25 miljoonan euron säästöt vuotuisissa toimintakustannuksissa. Säästöjen arvioidaan toteutuvan täysimääräisinä vuoden 2014 neljännestä vuosineljänneksestä alkaen.

Sadan miljoonan euron kustannuskilpailukykyohjelman puitteissa on aiemmin tänä vuonna ilmoitettu vähentämisistä, joiden tuloksena saavutetaan noin 75 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt.

Energia-liiketoiminta

Markkinatilanne energiamarkkinoilla on jatkunut haasteellisena. Euroopan energiamarkkinaan vaikuttaa hiljainen talouskasvu ja poliittinen epävarmuus koskien uusiutuvan energian tukihankkeita, kun taas Pohjois-Amerikan markkinaan vaikuttaa maakaasun alhainen hinta, mikä on vähentänyt biomassan ja kivihiilen käyttöä. Nyt aloitettavilla säästötoimenpiteillä Energia-liiketoiminta pyrkii parantamaan liiketoimintansa tulosta, turvaamaan pitkän aikavälin kilpailukykynsä sekä sopeuttamaan toimintansa edelleen haastavaan markkinatilanteeseen.

Yhteistoimintaneuvottelut koskevat Energia-liiketoiminnassa kaikkia henkilöstöryhmiä Suomessa ja Ruotsissa. Arvioitu henkilöstövähennystarve on yhteensä 390 henkilöä, joista Suomessa 220 henkilöä, Ruotsissa 120 henkilöä ja muissa maissa 50 henkilöä. Lisäksi Suomessa neuvotellaan kaikkia henkilöstöryhmiä koskevista mahdollisista lomautuksista.Tällä hetkellä Energia-liiketoiminta työllistää maailmanlaajuisesti noin 1820 henkilöä, joista 1030 Suomessa, 470 Ruotsissa ja 320 muissa maissa. Suunniteltujen vähennysten taustalla ovat taloudelliset ja tuotannolliset syyt sekä toiminnan uudelleenjärjestelyt.

Osana säästötoimia suunnitellaan oman kattilavalmistuksen vähentämistä Suomessa ja Ruotsissa. Suunnitelmaan voi sisältyä Messukylän tehtaan sulkeminen Suomessa sekä tuotantokapasiteetin vähentäminen Göteborgin tehtaalla Ruotsissa ja Lahdesjärven tehtaalla Suomessa, mikäli neuvottelujen tuloksena niin päätetään. Muut vähentämistoimet voivat olla esimerkiksi irtisanomisia, sisäisiä siirtoja, eläkejärjestelyjä, määräaikaisten työsuhteiden päättymisiä ja lomautuksia, sekä työn ulkoistamista ja keskittämistä, mikäli neuvottelujen tuloksena niin päätetään.

Kudokset-liiketoiminta

Myös paperikonekudos- ja suodatinkangasmarkkinoilla kilpailutianne on jatkunut haasteellisena, mikä on heikentänyt liiketoiminnan kannattavuutta. Kudokset-liiketoimintayksikkö uudelleenorganisoi toimintaansa ja keventää kustannusrakennettaan kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Yhteistoimintaneuvottelujen piirissä ovat Kudokset-liiketoimintayksikön kaikki toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt Suomessa. Arvioitu henkilöstövähennystarve on yhteensä 35 henkilöä, joista Suomessa noin 25 henkilöä ja ulkomaan yksiköissä noin 10 henkilöä. Tällä hetkellä Kudokset-liiketoiminta työllistää maailmanlaajuisesti noin 1300 henkilöä.

Säästötoimet sisältävät esimerkiksi irtisanomisia, eläkejärjestelyitä ja määräaikaisten työsuhteiden päättämisiä, mikäli neuvottelujen tuloksena niin päätetään.

Metson massa-, paperi- ja voimantuotantoammattilaiset ovat erikoistuneet prosesseihin,koneisiin, laitteisiin, palveluihin, paperikonekudoksiin ja suodatinkankaisiin. Tarjontamme ja kokemuksemme kattavat prosessin koko elinkaaren: uudet tuotantolinjat, uudistukset ja palvelut.

Vuoden 2014 tammikuusta alkaen Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminta palvelee asiakkaitaan entistäkin vahvemmin ja kilpailukykyisemmin itsenäisenä pörssiyhtiönä nimeltä Valmet.

www.metso.com/pulpandpaper, www.metso.com/energy 
www.twitter.com/metsopulppaper, www.twitter.com/metsoenergy


Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroup

 

Lisätietoja antaa:

Energia-liiketoiminta:
Jyrki Holmala, johtaja, Sellu ja energia -liiketoimintalinja, Metso Oyj, puh. 020 14121

Ruotsi: Lina Stolpe, toimitusjohtaja, Metso Power AB, Sellu ja energia -liiketoimintalinja, Metso Oyj, puh. +46 31 50 10 00

Kudokset-liiketoiminta:
Jari Stålhammar, johtaja, Kudokset-liiketoiminta, Palvelut-liiketoimintalinja, Metso Oyj, puh. 010 404 9000

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com