Metson hallitus päätti jatkaa johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää

Metso Oyj:n pörssitiedote 19.12.2013 klo 16:15  paikallista aikaa

Metson hallitus on hyväksynyt jatkon joulukuussa 2011 hyväksytylle kannustinjärjestelmälle.  Kannustinjärjestelmän kohteena on Metson ja tulevan Valmetin johtoa. Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto yhtiöön ja tarjota heille yhtiön osakkeiden pitkäjänteiseen omistukseen perustuva kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä.

Vuonna 2011 hyväksytyssä järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Maksimissaan 60 avainhenkilöä Metsossa ja Valmetissa liitetään ohjelman piiriin ansaintajaksolla 2014.

Metsossa järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolla 2014 perustuu palveluliiketoiminnan liikevaihdon kasvuun, sitoutuneen pääoman tuottoon (ROCE) ja osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Valmetissa ansaintajakson 2014 arvioperusteina ovat Valmetin liikevoittoprosentin (EBITA-%) kasvu ja palveluliiketoiminnan tilausten kasvu.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolla maksetaan noin kahden vuoden sitouttamisjakson päättyessä vuonna 2017 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkioista henkilöille aiheutuvia veroja ja veroluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista osallistujasta johtuvasta syystä, palkkiota ei makseta. Järjestelmästä kultakin ansaintajaksolta maksettava palkkio voi olla enintään 120 prosenttia henkilön vuosipalkasta.

Metsossa ansaintajaksolta 2014 mahdollisesti maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 320 000 Metson osaketta. Osakkeiden kokonaismäärä päätetään huhtikuussa 2014.

Valmetissa ansaintajaksolta 2014 mahdollisesti maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 197 000 Metson osaketta. Osakkeiden kokonaismäärä päätetään Valmetin osakkeina huhtikuussa 2014.

Järjestelmässä mahdollisesti palkkiona luovutettavat osakkeet hankitaan osakemarkkinoilta, joten kannustinjärjestelmällä ei ole Metson tai Valmetin osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja sijoittajille antaa:
Merja Kamppari, henkilöstöjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3119
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com