Metso alentaa taloudellista ohjeistustaan vuodelle 2013

Metso Oyj:n pörssitiedote 17.10.2013 klo 9:00  paikallista aikaa


Metso on päättänyt alentaa taloudellista ohjeistustaan vuodelle 2013. Heikentyneet näkymät johtuvat pääasiassa erillisenä liiketoimintana raportoitavan Valmet Automotiven heikommasta kannattavuudesta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Päivitetty ohjeistus vuodelle 2013:
Arvioimme, että liikevaihtomme ja tuloksemme (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) vuonna 2013 laskevat merkittävästi vuoteen 2012 verrattuna.

Aiempi 25.7.2013 annettu ohjeistus:
Arvioimme, että liikevaihtomme ja tuloksemme (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) vuonna 2013 laskevat jonkin verran vuoteen 2012 verrattuna.

Molemmat yllä olevat arviot koskevat Metson nykyistä segmenttiraportointia ja perustuvat julkaisuhetkensä taloustilanteeseen, markkinanäkymiin, valuuttakursseihin sekä vuoden 2013 tilauskantaan. 

Koko yhtiötä koskevan päivitetyn ohjeistuksen lisäksi Metso julkistaa seuraavat lisätiedot segmenteistä koskien vuotta 2013:

  • Kaivos ja maarakennus: Liikevaihdon odotetaan laskevan jonkin verran ja tuloksen (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) säilyvän suunnilleen samalla tasolla vuoteen 2012 verrattuna
  • Automaatio: Liikevaihdon odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla ja tuloksen (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) parantuvan merkittävästi vuoteen 2012 verrattuna
  • Massa, paperi ja voimantuotanto (Metsosta jakautuvat liiketoiminnat): Sekä liikevaihdon että tuloksen (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) odotetaan laskevan merkittävästi vuoteen 2012 verrattuna. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla liikevaihdon ja tuloksen (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) odotetaan olevan noin ensimmäisen vuosipuoliskon tasolla.
  • Valmet Automotiven odotetaan kirjaavan huomattavat tappiot vuonna 2013


Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fiwww.twitter.com/metsogroup

 

Lisätietoja antaa:

Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010

Markku Honkasalo, talous- ja rahoitusjohtaja, Massa, paperi ja voimantuontanto, Metso Oyj, puh. 020 484 100