Metso alentaa arviotaan Valmetiin siirtyvän Massa, paperi ja voimantuotanto -segmentin tuloksesta (EBITA) vuonna 2013

Metso Oyj:n pörssitiedote 19.12.2013 klo 15:45  paikallista aikaa

Metso alentaa arviotaan Massa, paperi ja voimantuotanto -segmentin tuloksesta vuonna 2013. Aiemman arvion mukaan Massa, paperi ja voimantuotanto -segmentin liikevaihdon ja tuloksen (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) odotettiin laskevan merkittävästi vuoteen 2012 verrattuna. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla liikevaihdon ja tuloksen (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) odotettiin olevan noin ensimmäisen vuosipuoliskon tasolla.

Päivitetyn arvion mukaan Massa, paperi ja voimantuotanto -segmentin tulos (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) laskee merkittävästi ensimmäisen vuosipuoliskon tasosta pääosin suuren, yksittäisen selluprojektin toimituksen viivästymisen ja sitä kautta ennakoitua korkeampien kustannusten vuoksi. Kyseessä on yksittäinen projekti, eikä sillä odoteta olevan laajempaa vaikutusta segmenttiin. Myös yhtiön paperi- ja energialiiketoimintojen käyttöasteet ovat olleet odotettua alhaisemmat.

Metson tulosohjeitus koko konsernille on muuttumaton: liikevaihdon ja tuloksen (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) vuonna 2013 odotetaan laskevan merkittävästi vuoteen 2012 verrattuna.

Aiempi arvio Massa, paperi ja voimantuotanto -segmentille:

Liikevaihdon ja tuloksen (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) odotetaan laskevan merkittävästi vuoteen 2012 verrattuna. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla liikevaihdon ja tuloksen (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) odotetaan olevan noin ensimmäisen vuosipuoliskon tasolla.

Uusi arvio Massa, paperi ja voimantuotanto -segmentille:

Liikevaihdon ja tuloksen (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) odotetaan laskevan merkittävästi vuoteen 2012 verrattuna. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla liikevaihdon odotetaan olevan edellisen vuosipuoliskon tasolla (1 345 milj euroa), mutta tuloksen (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) odotetaan laskevan merkittävästi ensimmäisen vuosipuoliskon tasosta (55,5 milj. euroa).

Metson ylimääräinen yhtiökokous päätti 1.10.2013, että Metso jakautuu osittaisjakautumisella 31.12.2013 siten, että kaikki Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoimintoihin liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät selvitysmenettelyttä Metsolta Valmetille.

Tuleva Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia- ja palvelutoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelevät lähellä asiakkaitamme ja ovat sitoutuneita asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjoomamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat-, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria, ja yhtiö syntyy uudestaan sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä 31.12.2013. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli noin 3 miljardia euroa. Valmetin tavoite on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

www.valmet.com
www.twitter.com/valmetglobal

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:
Markku Honkasalo, talousjohtaja, tuleva Valmet Oyj, puh. 010 672 0008
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, tuleva Valmet Oyj, puh. 010 672 0007

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com