Kutsu Metso Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

 Metso Oyj:n pörssitiedote 15.8.2013 klo 12:00  paikallista aikaa

Metso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 1. päivänä lokakuuta 2013 klo 10.00 alkaen Scandic Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 9.00.


A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen


6. Jakautumissuunnitelman hyväksyminen ja osittaisjakautumisesta päättäminen

Metso Oyj:n hallitus hyväksyi 31.5.2013 jakautumissuunnitelman, joka rekisteröitiin kaupparekisteriin 6.6.2013. Jakautumissuunnitelman mukaan Metso Oyj jakautuu osittaisjakautumisella siten, että kaikki sellaiset Metso Oyj:n varat, velat ja vastuut, jotka liittyvät Metso Oyj:n Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoimintoihin ("PPP-liiketoiminta"), siirtyvät selvitysmenettelyttä jakautumissuunnitelmassa tarkemmin määritellyllä tavalla jakautumisessa perustettavalle yhtiölle (sanottu yhtiö, "Valmet Oyj").

Jakautumisen tarkoituksena on toteuttaa Metso Oyj:n liiketoimintojen eriyttäminen siten, että PPP-liiketoiminta eriytetään Valmet Oyj:lle ja Metso Oyj:n muut liiketoiminnat, sisältäen muun muassa Kaivos ja maarakennus sekä Automaatio-liiketoiminnat, jäävät Metso Oyj:lle.

Metso Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy jakautumissuunnitelman ja päättää Metso Oyj:n osittaisjakautumisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti. Osana jakautumista hyväksytään Valmet Oyj:n yhtiöjärjestys, joka on jakautumissuunnitelman liitteenä.

Jakautumissuunnitelman mukaan Metso Oyj:n osakepääomaa ehdotetaan alennettavaksi jakautumisen yhteydessä Valmet Oyj:n osakepääomaa vastaavalla määrällä eli 100 000 000 eurolla 140 982 843,80 euroon. Määrä, jolla Metso Oyj:n osakepääomaa alennetaan, käytetään varojen jakamiseksi Valmet Oyj:lle.

Metso Oyj:n 28.3.2013 pidetylle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoa ja palkkioita koskevat ehdotukset tehneen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostaneet osakkeenomistajat Solidium Oy, Cevian Capital, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ovat ilmoittaneet tukevansa Metso Oyj:n hallituksen tässä kohdassa 6. tekemää ehdotusta jakautumissuunnitelman hyväksymisestä ja osittaisjakautumisesta päättämisestä sekä alla kohdissa 7.-14. tehtyjä ehdotuksia, jotka koskevat Valmet Oyj:n hallituksen kokoonpanoa ja palkkioita, Valmet Oyj:n tilintarkastajan valintaa ja palkkiota sekä Metso Oyj:n hallituksen kokoonpanoa ja palkkioita.

7. Valmet Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Metso Oyj:n hallitus ehdottaa, että Valmet Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän.  

8. Valmet Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen


Metso Oyj:n hallitus ehdottaa, että seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville Valmet Oyj:n hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 25 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 15 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 12 000 euroa.

Metso Oyj:n hallitus ehdottaa, että Valmet Oyj ei maksaisi palkkiota Valmet Oyj:n hallitusjäsenyydestä edellä sanotuksi toimikaudeksi niille Metso Oyj:n tämänhetkisille hallituksen jäsenille, joita ehdotetaan valittavaksi Valmet Oyj:n hallitukseen, koska kuluvan toimikauden palkkio on jo maksettu Metso Oyj:n tämänhetkisille hallituksen jäsenille kokonaisuudessaan.

Lisäksi Metso Oyj:n hallitus ehdottaa, että (i) niille Valmet Oyj:n hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, (ii) niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1 400 euroa kokoukselta ja (iii) niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, 2 800 euroa kokoukselta, kussakin tapauksessa mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset.

9. Valmet Oyj:n hallituksen jäsenten valitseminen

Metso Oyj:n hallitus ehdottaa, että seuraavat Metso Oyj:n tämänhetkisistä hallituksen jäsenistä valittaisiin Valmet Oyj:n hallituksen jäseniksi: Jukka Viinanen, Mikael von Frenckell, Erkki Pehu-Lehtonen ja Pia Rudengren. Näiden Metso Oyj:n tämänhetkisten hallituksen jäsenten hallitusjäsenyys Metso Oyj:ssä päättyisi jakautumisen täytäntöönpanon tultua rekisteröidyksi.

Lisäksi Metso Oyj:n hallitus ehdottaa, että Friederike Helfer, Pekka Lundmark ja Rogério Ziviani valittaisiin Valmet Oyj:n hallituksen jäseniksi edellä mainittujen Metso Oyj:n tämänhetkisten hallituksen jäsenten lisäksi. Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavan Jukka Viinanen ja varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckell.

Valmet Oyj:n hallituksen jäsenten toimikausi alkaa ja palkkiot tulevat voimaan jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisestä alkaen ja päättyy yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan ensimmäisen vaalia seuraavan Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Friederike Helfer, syntynyt vuonna 1976, on osakas Cevian Capitalissa, jonka palvelukseen hän tuli vuonna 2008. Tätä ennen Helfer oli Engagement Manager McKinsey & Company:lla, jossa hän työskenteli vuosina 2004-2008. Helferillä on maisterintutkinto kiinteistökehityksestä Massachusettsin teknillisestä korkeakoulusta ja diplomi-insinöörin tutkinto (maisterintutkintoa vastaava) kaupunkisuunnittelusta Wienin teknillisestä yliopistosta. Hänellä on CFA-tutkinto (Chartered Financial Analyst).

Pekka Lundmark, diplomi-insinööri, syntynyt vuonna 1963, on Konecranes Oyj:n toimitusjohtaja, Marimekko Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja Teknologiateollisuus ry:n hallituksen varapuheenjohtaja. Lundmark oli Teknologiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja vuosina 2011-2012, Elinkeinoelämän Keskusliitto ry:n hallituksen varapuheenjohtaja vuosina 2011-2012, KCI Konecranesin konsernin varatoimitusjohtaja vuosina 2004-2005, Hackman Oyj:n toimitusjohtaja vuosina 2002-2004, Startupfactoryn Managing Partner vuosina 2000-2002 ja toimi useissa johtotehtävissä Nokia Oyj:ssä vuosina 1990-2000, kuten Nokia Internet Communicationsin markkinointijohtajana Yhdysvalloissa vuosina 1999-2000.


Rogério Ziviani, MBA-tutkinto, kauppatieteiden kandidaatti, syntynyt vuonna 1956, on Contax Participações S.A.:n hallituksen jäsen, HSBC - SRI - FI - Sustainability Fundin hallituksen jäsen ja Brasilian Corporate Governance -instituutin (Instituto Brasileiro de Covernança Corporativa, IBGC) jäsen. Ziviani oli São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.:n hallituksen jäsen vuosina 2011-2013, Marcopolo S.A.:n hallituksen jäsen vuosina 2009-2012 ja Duratex S.A.:n hallituksen jäsen vuosina 2009-2011. Ziviani oli Suzano Papel e Celulose S.A.:n Pulp-liiketoimintayksikön johtaja vuosina 2004-2008, Suzano Papel e Celulose S.A.:n kansainvälisen liiketoiminnan ja logistiikan johtaja vuosina 2001-2004 ja BahiaSul Celulose S.A.:n johtaja vuosina 1990-2001.

Valmet Oyj:n hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty Metson Internet-sivuilla (www.metso.com). Kaikki henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

10. Valmet Oyj:n tilintarkastajan palkkiosta päättäminen


Metso Oyj:n hallitus ehdottaa, että Valmet Oyj:n tilintarkastajalle maksetaan palkkio Valmet Oyj:n tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti.

11. Valmet Oyj:n tilintarkastajan valitseminen

Metso Oyj:n hallitus ehdottaa, että Valmet Oyj:n tilintarkastajaksi valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kestäväksi toimikaudeksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Järventaustan.

12. Metso Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Metso Oyj:n hallitus ehdottaa, että Metso Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän.

13. Metso Oyj:n uusien hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Metso Oyj:n hallitus ehdottaa, että seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittavalle hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin 25 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajaksi ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittaville maksettaisiin 15 000 euroa kullekin ja uusiksi hallituksen jäseniksi valittaville maksettaisiin 12 000 euroa kullekin.

Siltä osin kuin edellä mainittuihin tehtäviin valittavat henkilöt toimivat jo Metso Oyj:n hallituksen jäseninä, heille yllä olevan mukaisesti maksettavasta palkkiosta vähennetään kuluvan toimikauden vastaavalta osalta hallituksen jäsenen tehtävästä jo maksettu palkkio.

Tässä kohdassa 13 ehdotetut palkkioiden määrät vastaavat vuositasolla Metso Oyj:n 28.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämää hallituspalkkioiden määrää siten, että palkkioiden määrä on yksi neljäsosa sanotussa varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetystä palkkioiden määrästä.

Hallituksen jäsenille maksettavat kokouspalkkiot määräytyisivät Metso Oyj:n 28.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

14. Metso Oyj:n hallituksen uusien jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Metso Oyj:n hallitus toteaa, että Mikael Lilius, Christer Gardell, Ozey K. Horton, Jr. ja Eeva Sipilä jatkavat tehtävässään jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen. Jukka Viinasen, Mikael von Frenckellin, Erkki Pehu-Lehtosen ja Pia Rudengrenin hallitusjäsenyys Metso Oyj:ssä päättyy, mikäli Metso Oyj:n jakautumisen täytäntöönpano rekisteröidään.

Metso Oyj:n hallitus ehdottaa, että Metso Oyj:n hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin Wilson Nélio Brumer, Lars Josefsson ja Nina Kopola edellä mainittujen Metso Oyj:n tämänhetkisten hallituksen jäsenten lisäksi.  Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavan Mikael Lilius ja varapuheenjohtajaksi Christer Gardell.

Ehdotetut muutokset Metso Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärässä, kokoonpanossa ja palkkioissa tulevat voimaan jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisestä alkaen.

Metso Oyj:n yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Wilson Nélio Brumer, kauppatieteiden kandidaatti, syntynyt vuonna 1948, on GRP (Gestão de Recursos e Participações) Investimentos Ltda:n Managing Partner, Vicenza Mineração e Participações S.A.:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, Petra Energia S.A.:n hallituksen jäsen, Direcional Engenharian hallituksen jäsen ja Japanin kunniakonsuli Belo Horizontessa, Brasiliassa. Brumer oli Ômega Energia Renovável:n hallituksen puheenjohtaja vuosina 2008-2010 ja 2012-2013, Usiminas S.A.:n hallituksen puheenjohtaja vuosina vuosina 2008-2010, Rio Minas Energia Participações S.A.:n hallituksen puheenjohtaja vuosina 2006-2009 ja Light S.A.:n hallituksen puheenjohtaja vuosina 2006-2009. Lisäksi Brumer oli Usiminas S.A.:n hallituksen jäsen vuosina 2007-2008, Companhia Energética de Minas Gerais:n (CEMIG) hallituksen jäsen vuosina 2007-2008, Localiza Rent a Car S.A.:n hallituksen jäsen vuosina 2007-2010, Embraer S.A.:n hallituksen jäsen vuosina 2009-2010, Kinross Gold Corporationin hallituksen jäsen vuosina 2009-2010 ja Valepar S.A.:n hallituksen jäsen vuosina 2001-2002. Lisäksi Brumer oli Usiminas S.A.:n toimitusjohtaja vuosina 2010-2012.

Lars Josefsson, diplomi-insinööri (teknillinen fysiikka), syntynyt vuonna 1953, on Vestas Wind Systems A/S:n hallituksen varapuheenjohtaja. Josefsson oli Wärtsilä Oyj:n hallituksen jäsen vuosina 2011-2013. Josefsson oli Micronic Mydata AB:n väliaikainen toimitusjohtaja vuosina 2012-2013, Alimak Hek Group AB:n väliaikainen toimitusjohtaja vuonna 2012, Sandvik-konsernin Sandvik Mining and Construction -liiketoiminta-alueen johtaja vuosina 2004-2011, Siemens Industrial Turbines AB:n johtaja vuonna 2003 ja ALSTOM Power Sweden AB:n johtaja vuosina 1999-2003.

Nina Kopola, diplomi-insinööri (kemiantekniikka) ja tekniikan lisensiaatti, syntynyt vuonna 1960, on Suominen Oyj:n toimitusjohtaja ja Konecranes Oyj:n, Kemianteollisuus ry:n ja Muoviteollisuus ry:n hallitusten jäsen. Kopola oli Dynea Oy:n Euroopan liiketoiminnoista vastaava johtaja vuosina 2008-2011, Dynea Oy:n Global Market Applications -asioista vastaava johtaja vuosina 2006-2008, Dynea Oy:n markkinointijohtaja vuosina 2005-2006 ja toimi eri päällikkötason tehtävissä Dynea Oy:n markkinointi-, controlling- ja liiketoiminnan analyysi -toiminnoissa vuosina 2000-2005.

Metso Oyj:n hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty Metson Internet-sivuilla (www.metso.com). Kaikki henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

15. Valmet Oyj:n hallituksen valtuuttaminen päättämään Valmet Oyj:n omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Metso Oyj:n hallitus ehdottaa, että Valmet Oyj:n hallitus valtuutettaisiin päättämään Valmet Oyj:n omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia Valmet Oyj:n vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi Valmet Oyj:n pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana Valmet Oyj:n kannustinjärjestelmää.

Valmet Oyj:lle hankitut omat osakkeet voidaan pitää Valmet Oyj:llä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Valmet Oyj:n hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka.

16. Valmet Oyj:n hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Metso Oyj:n hallitus ehdottaa, että Valmet Oyj:n hallitus valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta, Valmet Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valmet Oyj:n hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 15 000 000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista, ja enintään 10 000 000 Valmet Oyj:n hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista.

Lisäksi Valmet Oyj:n hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan uusia osakkeita tai Valmet Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita siten, että merkintähinta maksetaan käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 15 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista. Tämä enimmäismäärä sisältyy edellisessä kappaleessa esitettyihin osakkeiden enimmäismääriin.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja Valmet Oyj:n hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Valmet Oyj:n hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös Valmet Oyj:lle itselleen. Valmet Oyj:lle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä Valmet Oyj:lle valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet, osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetut erityiset oikeudet ja Valmet Oyj:llä olevat omat osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat Valmet Oyj:n osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on Valmet Oyj:n kannalta painava taloudellinen syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi Valmet Oyj:n pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on Valmet Oyj:n kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valmet Oyj:n hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat


Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, jakautumissuunnitelma, Metso Oyj:n vuosikertomukset 31.12.2010, 31.12.2011 ja 31.12.2012 päättyneiltä tilikausilta, jotka sisältävät tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013, osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013, Metso Oyj:n 28.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja, hallituksen selostus osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2013 jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista, tilintarkastajan lausunto jakautumissuunnitelmasta ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Metso Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com/yyk ja yhtiökokouksessa. Edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 15.10.2013 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville


1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen


Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 19.9.2013 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 26.9.2013 klo 10.00 mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautuminen voi tapahtua:


a) osoitteessa www.metso.com/yyk;

b) puhelimitse numeroon 010 808 300 (arkipäivisin klo 8.00 ja 18.00 välisenä aikana);
c) faksilla numeroon 020 484 3125; tai

d) kirjeitse osoitteeseen Metso Oyj, Ritva Tyventö-Saari, PL 1220, 00101 Helsinki.


Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Metso Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.


Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja


Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.9.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 26.9.2013 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.


Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet.


Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.


3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat


Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.


Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.


Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Metso Oyj, Ritva Tyventö-Saari, PL 1220, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.


4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.


Metso Oyj:ssä on kokouskutsun päivänä 15.8.2013 yhteensä 150 348 256 osaketta ja ääntä. Tästä määrästä on 484 050 osaketta yhtiön hallussa. Yhtiön hallussa olevilla osakkeilla ei ole äänioikeutta.


Helsingissä 15.8.2013


METSO OYJ

Hallitus


Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroup

 

Lisätietoja antaa:

Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3240

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com