Verotuksen oikaisulautakunta on suurelta osin hyväksynyt Metson valituksen yhtiön saamasta jälkiverotuspäätöksestä

Verotuksen oikaisulautakunta on suurelta osin hyväksynyt Metson valituksen yhtiön saamasta jälkiverotuspäätöksestä

Verotuksen oikaisulautakunta on suurelta osin hyväksynyt Metson valituksen yhtiön saamasta jälkiverotuspäätöksestä

Metso Oyj:n pörssitiedote, sisäpiiritieto, 3.5.2019 klo 09:00 paikallista aikaa

Verotuksen oikaisulautakunta on antanut päätöksensä koskien Metson valitusta, joka liittyi sen tytäryhtiön Metso Minerals Oy:n saamaan jälkiverotuspäätökseen verovuosilta 2011-2016. Konserniverokeskus määräsi 15.12.2017 Metso Minerals Oy:n maksamaan jälkiveroja, viivästysseuraamuksia sekä veronkorotusta yhteensä 21 miljoonaa euroa. Päätös koski Metso Minerals Oy:n ja sen ulkomaisten tytäryhtiöiden välisiä liiketoimia. Metso valitti päätöksestä ja kirjasi 21 miljoonan euron verovelan täysimääräisenä konsernin vuoden 2017 tilinpäätökseen ja tulokseen. Summa maksettiin alkuvuodesta 2018.

Verotuksen oikaisulautakunta on 26.2.2019 tekemällään päätöksellä suurelta osin hyväksynyt Metson valituksen ja määrännyt yhtiölle palautettavaksi noin 14 miljoonaa euroa.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä oli mahdollisuus valittaa oikaisulautakunnan päätöksestä, mutta koska päätöksestä ei valitettu, oikaisulautakunnan päätös jää voimaan. Metso tekee päätöksen johdosta 14 miljoonan euron positiivisen kirjauksen toisen vuosineljänneksen 2019 tuloksensa veroihin ja verottajan palauttamat rahat kirjautuvat saman vuosineljänneksen kassavirtaan.

Lisätietoja antaa:

Jarno Siivola, verojohtaja, Metso Oyj, +358 50 4681856, sähköposti: jarno.siivola@metso.com

Metso Oyj

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 13 000 työntekijää yli 50 maassa

metso.com/fitwitter.com/metsogroup