Valmetin hallituksen valiokuntien kokoonpano

Metso Oyj:n pörssitiedote 1.10.2013 klo 15:00 paikallista aikaa

Metso Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi tänään 1.10.2013 ehdotetun
suunnitelman osittaisjakautumisesta ja päätti jakaa Metson kahdeksi yhtiöksi,
Metsoksi ja Valmetiksi. Jakautumisen täytäntöönpanon suunniteltu
rekisteröintiajankohta on 31.12.2013.

Jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä syntyvän Valmet Oyj:n hallituksen
järjestäytymiskokous pidettiin 1.10.2013. Kokouksessa päätettiin hallituksen
tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan kokoonpanosta.

Valmet Oyj:n hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajaksi Pia Rudengrenin ja jäseniksi Erkki Pehu-Lehtosen ja Friederike
Helferin. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jukka
Viinanen ja jäseniksi Mikael von Frenckell ja Pekka Lundmark.

Jakautumisesite, joka liittyy Metson 31.5.2013 julkistamaan
osittaisjakautumiseen ja joka sisältää tietoja Valmetista, sen liiketoiminnasta
ja taloudellisesta asemasta sekä osittaisjakautumisessa jakautumisvastikkeena
annettavista Valmetin osakkeista on ollut saatavilla 23.9.2013 alkaen Metson
verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Rasmus Oksala, johtaja, lakiasiat, tuleva Valmet Oyj, puh. 020 484 3252

Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com