Valmet Oyj:n listalleottohakemus hyväksytty

Metso Oyj:n pörssitiedote 18.12.2013 klo 11.45 paikallista aikaa

Metso Oyj ("Metso") jätti 11.12.2013 Valmet Oyj:n ("Valmet") puolesta NASDAQ OMX
Helsinki Oy:lle ("Helsingin pörssi") hakemuksen Valmetin osakkeiden ottamisesta
julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssin pörssilistalla. Helsingin
pörssi on 18.12.2013 hyväksynyt Valmetin osakkeita koskevan
listalleottohakemuksen. Olettaen, että jakautumisen täytäntöönpano
rekisteröidään kaupparekisteriin 31.12.2013, kaupankäynti Valmetin osakkeilla
alkaa Helsingin pörssin pörssilistalla 2.1.2014. Valmetin osakkeiden lukumäärän
odotetaan olevan 149 864 619 kappaletta.

Metson ylimääräinen yhtiökokous päätti 1.10.2013, että Metso jakautuu
osittaisjakautumisella siten, että kaikki Metson Massa, paperi ja voimantuotanto
-liiketoimintoihin liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät
selvitysmenettelyttä Metsolta Valmetille. Metson muut liiketoiminnat, sisältäen
muun muassa Kaivos ja maarakennus sekä Automaatio-liiketoiminnat, jäävät
Metsolle. Metson osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena yhden (1)
Valmetin osakkeen jokaista omistamaansa Metson osaketta kohden.
Jakautumisvastiketta ei anneta Metson hallussa oleville omille osakkeille.
Valmetin osakkeet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille arviolta
31.12.2013.

Maanantai 30.12.2013 on viimeinen kaupankäyntipäivä, jolloin oikeus
jakautumisvastikkeeseen sisältyy Metson osakkeeseen ja sen hintaan. Torstaista
2.1.2014 alkaen Valmetin osakkeella käydään kauppaa omana osakelajinaan.
 Tilanteessa, jossa Metson osakkeenomistaja on myynyt osakkeensa, mutta kauppaa
ei ole selvitetty ennen jakautumisen odotettua täytäntöönpanopäivää
(31.12.2013), oikeus jakautumisvastikkeeseen on yleisen markkinakäytännön
mukaisesti Metson osakkeen ostajalla ja jakautumisvastike siirretään tämän arvo-
osuustilille yhdessä ostettujen Metson osakkeiden kanssa, kun kauppa on
selvitetty. Normaalissa pörssikaupankäynnissä kauppojen selvitysaika on kolme
pankkipäivää.

Finanssivalvonnan hyväksymä suomenkielinen jakautumisesite ja sen epävirallinen
englanninkielinen käännös ovat 23.9.2013 alkaen olleet saatavilla Metson
verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/jakautuminen.

Tuleva Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden
teknologia- ja palvelutoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa
työskentelevät lähellä asiakkaitamme ja ovat sitoutuneita asiakkaidemme
menestyksen edistämiseen - joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon
ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan
teknologiatarjoomamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat-, pehmopaperin-
, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria, ja yhtiö syntyy uudestaan
sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä
31.12.2013. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli noin 3 miljardia euroa. Valmetin
tavoite on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

www.valmet.com
www.twitter.com/valmetglobal

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Rasmus Oksala, johtaja, lakiasiat, tuleva Valmet Oyj, puh. +358 20 484 3252
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, tuleva Valmet Oyj, puh.
+358 40 826 2172

Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com