Nimitysvaliokunta ehdottaa seitsemää jäsentä Metson hallitukseen

Metso Oyj:n yhtiötiedote 27.1.2010 klo 16.15

Metso Oyj:n yhtiökokouksen asettama nimitysvaliokunta ehdottaa seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 30.3.2010, että
hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän.

Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Maija-Liisa
Friman, Christer Gardell, Yrjö Neuvo, Pia Rudengren ja Jukka Viinanen valitaan
uudelleen. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavaksi Jukka Viinanen
ja varapuheenjohtajaksi Maija-Liisa Friman. Nimitysvaliokunta ehdottaa myös,
että hallitukseen valitaan uusiksi jäseniksi diplomi-insinööri Erkki
Pehu-Lehtonen sekä valtiotieteen maisteri, kauppaneuvos Mikael von Frenckell.

Diplomi-insinööri Erkki Pehu-Lehtonen, s. 1950, on Raute Oyj:n hallituksen
puheenjohtaja ja Tekla Oyj:n hallituksen jäsen. Erkki Pehu-Lehtonen toimi Pöyry
Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 1999 toukokuuhun 2008 saakka ja on tällä
hetkellä Pöyry Oyj:n hallituksen osoittamissa neuvonantotehtävissä.
Pöyry-yhtiöiden palveluksessa hän on ollut vuodesta 1994 lähtien, vuodet
1994−1996 Pöyry Oyj:n tytäryhtiön Jaakko Pöyry Oy:n varatoimitusjohtajana ja
vuodet 1996−1999 yhtiön toimitusjohtajana. Ennen Pöyry-yhtiöitä Erkki
Pehu-Lehtonen on toiminut johtotehtävissä mm. Neles-Jamesbury Oy:ssä ja Valmet
Paperikoneet Oy:ssä

Valtiotieteen maisteri, kauppaneuvos Mikael von Frenckell, s. 1947, on Sponsor
Capital Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja perustajaosakas, Neste Oil Oyj:n
hallituksen varapuheenjohtaja sekä Tamro Oyj:n hallituksen jäsen. Hän on Tamfelt
Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 1979 alkaen, hallituksen varapuheenjohtaja
vuodet 1990−1995 ja hallituksen puheenjohtaja vuodet 1995−2009 sekä Waldemar von
Frenckellin säätion hallituksen jäsen vuodesta 1975 alkaen ja säätiön
hallituksen puheenjohtaja vuodesta 1990 alkaen. Vuosina 1990−1995 Mikael von
Frenckell oli Suomen Yhdyspankin johtokunnan jäsen ja varatoimitusjohtaja
vuosina 1993−1995.

Hallituspalkkioita koskeva ehdotus

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen
jäsenille maksetaan vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle
toimikaudelle vuosipalkkiota, joka on samansuuruinen kuin vuoden 2010
varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvällä toimikaudella maksettu palkkio:
hallituksen puheenjohtajalle 92.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle
56.000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 45.000 euroa. Lisäksi
nimitysvaliokunta ehdottaa, että kaikille hallituksen jäsenille maksetaan
kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta, mukaan lukien hallituksen valiokuntien
kokoukset. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että vuosipalkkiosta 40 %:a maksetaan
markkinoilta hankittavina Metso Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan suoraan
hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus
ajalta 1.1.−31.3.2010 on julkistettu.

Metson hallitus sisällyttää ehdotukset myöhemmin julkaistavaan
yhtiökokouskutsuun.

Henkilöstön hallintoedustus

Nimitysvaliokunta toteaa, että myös tulevana hallituskautena Metson henkilöstön
edustaja osallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin yritysten
hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön
edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen
jälkeen.

Nimitysvaliokunta

Metson nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimi Kari Järvinen ja jäseninä Lars
Förberg, Matti Vuoria ja Harri Sailas. Jukka Viinanen ja Jaakko Rauramo toimivat
nimitysvaliokunnan asiantuntijajäseninä.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 26 500 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com <http://www.metso.com/>

Lisätietoja lehdistölle antaa:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3240

Lisätietoja sijoittajille antaa:
Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso OyjOlli Vaartimo
varatoimitusjohtajaKati Renvall
viestintäjohtajajakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com