Nimityksiä Metson johtoryhmässä

Metso Oyj:n pörssitiedote 14.12.2010 klo 14:00 paikallista aikaa

Metson hallitus on tänään päättänyt ensi vuonna tapahtuvista muutoksista Metson
johtoryhmässä. Nimitykset astuvat voimaan kun Matti Kähkönen aloittaa Metson
toimitusjohtajana 1.3.2011.

Andrew Benko (s. 1949) on nimitetty Kaivos- ja maarakennusteknologiasegmentistä
vastaavaksi johtajaksi. Hän toimii tällä hetkellä Kaivos- ja
maarakennusteknologian Laitteet ja järjestelmät -liiketoimintalinjasta
vastaavana johtajana.

Perttu Louhiluoto (s. 1964) on nimitetty Energia- ja
ympäristöteknologiasegmentistä vastaavaksi johtajaksi. Louhiluoto työskentelee
tällä hetkellä Kaivos- ja maarakennusteknologian EMEA-markkina-alueesta
vastaavana johtajana.

Pasi Laine (s. 1963) on nimitetty Paperi- ja kuituteknologiasegmentistä
vastaavaksi johtajaksi sekä Metso-konsernin varatoimitusjohtajaksi ja
toimitusjohtajan sijaiseksi. Laine työskentelee nykyisin Energia- ja
ympäristöteknologian toimitusjohtajana.

Harri Nikunen (s. 1955) on nimitetty Metso-konsernin talous- ja
rahoitusjohtajaksi. Nikunen työskentelee tällä hetkellä Paperi- ja
kuituteknologian talousjohtajana.

Metso-konsernin henkilöstöjohtaja Merja Kamppari (s. 1958) on nimitetty Metson
johtoryhmän jäseneksi.

Metso-konsernin strategiajohtaja Kalle Reponen (s. 1965) jatkaa Metson
johtoryhmän jäsenenä.

Kaikki edellä mainitut raportoivat tehtävissään 1.3.2011 alkaen Matti
Kähköselle, joka toimii uuden Metson johtoryhmän puheenjohtajana.

Matti Kähkönen on nykyisin Metso-konsernin varatoimitusjohtaja,
toimitusjohtajan sijainen sekä Kaivos- ja maarakennusteknologian
toimitusjohtaja. Hänet nimitettiin aiemmin tänä vuonna Metson nykyisen
toimitusjohtajan Jorma Elorannan seuraajaksi hänen siirtyessä eläkkeelle
1.3.2011 alkaen.

Metso-konsernin nykyinen talous- ja rahoitusjohtaja Olli Vaartimo ja Paperi- ja
kuituteknologian nykyinen toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld ovat lupautuneet
tukemaan siirtymäkauden ajan Metson ylimmän johdon vaihdoksia. Vaartimo ja
Langenskiöld jäävät pois Metson johtoryhmästä 1.3.2011 alkaen.


"Metsolla on nyt koossa osaava, eri alojen kokeneista asiantuntijoista koostuva
uusi johtoryhmä, jonka jäsenillä on vahvoja näyttöjä menestymisestä. On ilo ja
kunnia saada työskennellä yhdessä heidän kanssaan Metson tavoitteiden
saavuttamiseksi. Strategiamme on vahvalla pohjalla ja meillä on erinomaiset
edellytykset johtaa yhtiötä tuloksellisella tavalla," sanoo Metson tuleva
toimitusjohtaja Matti Kähkönen.

Metson johtoryhmään nimitettyjen CV:t ja valokuvat löytyvät internet-
sivuiltamme: www.metso.com/fi.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 27 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

Lisätietoja lehdistölle antaa:
Matti Kähkönen, Metso Oyj:n varatoimitusjohtaja ja Kaivos- ja
maarakennusteknologiasta vastaava johtaja, puh. 020 484 2190, klo 16-17

Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh  020 484 3001, klo 14-15

Lisätietoja sijoittajille antaa:
Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253


Metso Oyj


Olli Vaartimo
talous- ja rahoitusjohtajaJohanna Henttonen
sijoittajasuhdejohtajajakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com