Neles vauhdittaa strategiansa toteuttamista uudella toimintamallilla, organisaatiolla ja muutoksilla johtoryhmässä

Neles Oyj, pörssitiedote, 25.1.2022 klo 9.00 paikallista aikaa

Neles Oyj on päättänyt yhtiön uudesta toimintamallista ja organisaatiosta, jotka tulevat voimaan 7. helmikuuta 2022 alkaen. Uusi organisaatio vauhdittaa strategian toteuttamista vahvistamalla Neleksen pitkän aikavälin tuotetarjonnan kehittämistä ja toiminnan laajentamista uusille asiakastoimialoille. Muutoksen toisena päätavoitteena on sovittaa Neleksen organisaatio ja prosessit entistä paremmin vastaamaan asiakassegmenttien erityisvaatimuksia.

”Neles haluaa olla johtava venttiili- ja venttiiliautomaatioratkaisujen tarjoaja, joka määrittelee virtauksensäädön luotettavuuden uudelleen. Tämä perustuu kykyymme jatkuvasti kehittää, parantaa ja laajentaa läsnäoloamme uusilla asiakastoimialoilla ja -segmenteillä. Samalla kun Neleksen strategian ja liiketoimintaportfolion peruselementit säilyvät ennallaan, otamme käyttöön uuden organisaatiorakenteen, jossa liiketoimintalinjat rakennetaan asiakaskeskeisemmin.  Tämä vauhdittaa myös kasvua markkinoilla, joilla on hyödyntämätöntä kasvupotentiaalia ja parantaa kykyämme palvella asiakkaitamme heidän laitostensa koko elinkaaren ajan”, sanoo Neleksen väliaikainen toimitusjohtaja Simo Sääskilahti.

”Vahvistamme edelleen liiketoimintaprosesseja projektitoimitusten ja -johtamisen osalta sekä huolto-, kunnossapito- ja  käyttösidonnaisessa (MRO) liiketoiminnassa, ja jatkamme keskittymistä palveluiden sekä venttiiliautomaatioliiketoiminnan kehittämiseen. Lisäksi panostamme entistä enemmän innovaatioihin ja toimialakohtaiseen tuotetarjonnan kehittämiseen, jotta voimme tarjota asiakkaillemme entistä vastuullisempia, tehokkaampia ja tuottavampia ratkaisuja”, hän jatkaa.

Neleksen uudet liiketoimintalinjat ovat

  • Projektit (Projects)
  • MRO ja palvelut  (MRO and Service)
  • Venttiiliohjaimet ja toimilaitteet (Valve Controls and Actuators)

Uusi Tuotteet ja ratkaisut -toiminto (Products and Solutions) keskittyy toimialakohtaisten strategioiden ja tuotetarjonnan kehittäminen ja jalkauttamiseen, mukaan lukien tuotehallinta sekä T&K-toiminnot

Neleksen toimintamalliin kuuluvat myös jatkossa tuotanto (Operations), konsernitoiminnot sekä neljä markkina-aluetta.

Tuomo Paukkula on nimitetty Projektit-liiketoimintalinjan johtajaksi ja Neleksen johtoryhmän jäseneksi 7. helmikuuta 2022 alkaen. Hän toimii tällä hetkellä Neleksen projektiliiketoiminnan johtajana. Tuomo Paukkulan CV on tämän tiedotteen liitteenä.

Neleksen johtoryhmän muut jäsenet jatkavat tehtävissään pienin muutoksin yksittäisissä rooleissa. Johtoryhmän jäseniä ovat Sami Nousiainen, MRO ja palvelut; Kalle Suurpää, Venttiiliohjaimet ja toimilaitteet; Jon Jested-Rask, Tuotteet ja ratkaisut; Kevin Tinsley, tuotanto; Timo Hänninen, EMEIA; Patrick Dunn, Pohjois-Amerikka; Fabio Maia; Etelä-Amerikka, Tan HangPheng, APAC; Elisa Erkkilä, lakiasiat; Hanne Peltola, henkilöstöhallinto, ja Kaisa Voutilainen, viestintä ja markkinointi.

Kaikki johtoryhmän jäsenet raportoivat Neleksen väliaikaiselle toimitusjohtajalle Simo Sääskilahdelle. Muutos ei vaikuta Neleksen taloudelliseen raportointiin.

NELES OYJ

Lisätietoja:

Viestintä, puh. 0400 188414

Sijoittajasuhteet, puh.  0400 954141

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.neles.com

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Maailmanlaajuinen asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 576 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 950 työntekijää noin 40 maassa.

www.neles.com/fi, twitter.com/nelesflow