Neles Oyj:n hallitus on vastaanottanut Valmet Oyj:n pyynnön ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämisestä; Muutos osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpanossa

Neles Oyj:n pörssitiedote  2.7.2020 klo 19:00 paikallista aikaa

Neles Oyj:n ("Neles" tai "Yhtiö") 1.7.2020 julkistaman pörssitiedotteen mukaan Valmet Oyj ("Valmet") on 1.7.2020 tehnyt 17.6.2020 julkistamansa osakekauppasopimuksen mukaisen kaupan, jonka seurauksena Valmet omistaa 22 374 869 Neleksen osaketta. Tämä vastaa 14,88 % Neleksen osakkeiden kokonaismäärästä. Valmetin 17.6.2020 julkistaman pörssitiedotteen mukaan Valmet on ostanut osakkeet Solidium Oy:ltä ("Solidium").

Neleksen hallitus on tänään 2.7.2020 vastaanottanut Valmetin osakeyhtiölain 5 luvun
4 §:n mukaisen osakkeenomistajan pyynnön  ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämisestä. Vaatimuksensa yhteydessä Valmet on ehdottanut, että ylimääräinen yhtiökokous päättäisi Neleksen hallituksen jäsenmäärän olevan kahdeksan (8). Lisäksi Valmet on ehdottanut, että toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Neleksen hallitukseen valittaisiin nykyisten hallituksen jäsenten lisäksi Jukka Tiitinen, joka toimii tällä hetkellä Valmetin Aasian ja Tyynenmeren alueen johtajana.

Yhtiö tulee käsittelemään Valmetin vaatimuksen ja kutsumaan ylimääräisen yhtiökokouksen koolle lakisääteisessä aikataulussa.

Lisäksi Solidiumin edustaja Petter Söderström on ilmoittanut Nelekselle eronneensa  Neleksen osakkeenomistajien nimitystoimikunnasta, koska Solidium ei enää ole Neleksen neljän suurimman osakkeenomistajan joukossa.

NELES OYJ

Lisätietoja:

Elisa Erkkilä, lakiasiainjohtaja, Neles Oyj, puh. 040 754 4411

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja, Neles Oyj, puh. 0400 954 141

Neles Oyj

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Media

www.neles.com

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 660 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 900 työntekijää 40 maassa. Neles syntyi osana Metso Oyj:n osittaisjakautumista ja kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi 1.7.2020.

www.neles.com, Twitter