Neles Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Neles Oyj:n pörssitiedote 22.12.2020 klo 15:00 paikallista aikaa

Neles Oyj:n (”Neles”) osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 26. maaliskuuta 2021, seuraavat ehdotukset. Ehdotukset sisällytetään varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsuun, joka julkaistaan myöhemmin. Ehdotukset koskevat hallituskautta, joka päättyy vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen. 

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Nimitystoimikunta ehdottaa, että

  • hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän
  • hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jaakko Eskola
  • hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Perttu Louhiluoto
  • Anu Hämäläinen, Niko Pakalén, Teija Sarajärvi, Jukka Tiitinen ja Mark Vernon valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.

Jaakko Eskolan ja Perttu Louhiluodon ansioluettelot ovat tämän tiedotteen liitteenä. Nykyiset hallituksen jäsenet on esitelty Neleksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.neles.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä hallitukseen. Jukka Moisio, Britta Giesen ja Petter Söderström ovat vahvistaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalittavaksi Neleksen hallitukseen.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet on todettu yhtiöstä riippumattomiksi. Jukka Tiitistä ja Niko Pakalénia lukuun ottamatta ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Jukka Tiitisen todettiin olevan riippuvainen Valmet Oyj:stä, jossa hän toimii Aasian ja Tyynenmeren alueen johtajana. Niko Pakalén todettiin olevan riippuvainen Cevian Capital Partners Ltd:stä, sillä hän on Cevian Capital AB:n osakas.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen vuotuiset palkkiot toimikaudella säilyvät ennallaan seuraavasti:

  • hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 115 000 euroa, varapuheenjohtajalle 65 000 euroa ja hallituksen jäsenille kullekin 50 000 euroa
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 15 000 euroa ja jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle 7500 euroa
  • palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 7500 euroa ja jokaiselle palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 3750 euroa

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että kiinteän vuosipalkkion edellytyksenä hallituksen jäsenet velvoitetaan yhtiökokouksen päätöksen perusteella hankkimaan noin 40 prosentilla vuosipalkkiostaan Neleksen osakkeita hintaan, joka muodostuu julkisessa kaupankäynnissä ja että kauppa toteutetaan kahden viikon kuluessa puolivuosikatsauksen julkaisemisesta. Lisäksi ehdotetaan, että Neles korvaa osakekaupoista aiheutuvat transaktiokulut ja sovellettavaan varainsiirtoveroon liittyvät kustannukset. Koko vuosimaksun verovähennys tehdään käteissummasta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että jokaisesta etäyhteyden avulla pidettävästä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan 800 euron kokouspalkkio. Jos hallituksen jäsenen on oltava fyysisesti läsnä, kokouspalkkiot maksetaan seuraavasti:

  • niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta
  • jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1 600 euroa
  • niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, 3 200 euroa

Kokouspalkkiot maksetaan käteisenä ja mahdolliset matkustuskulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat Mikko Mursula, varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Pasi Laine, toimitusjohtaja, Valmet Oyj, Philip Ahlgren, johtaja, Cevian Capital AB, ja Jukka Moisio, Neleksen hallituksen puheenjohtaja. Lisätietoja osakkeenomistajien nimitystoimikunnasta löytyy Neleksen verkkosivuilta osoitteessa https://www.neles.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/nimitystoimikunta/.

NELES OYJ

Lisätietoja:

Mikko Mursula, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh: +358 503803016, sähköposti: mikko.mursula@ilmarinen.fi  

Sijoittajatiedustelut:

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja, Neles Oyj, puh: 0400 95414, sähköposti: rita.uotila@neles.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.neles.com

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 660 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 900 työntekijää 40 maassa. Neles syntyi osana Metso Oyj:n osittaisjakautumista ja kaupankäynti sen osakkeilla alkoi 1.7.2020.

neles.com/fi, Twitter.com/nelesflow