Neles Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Neles Oyj:n pörssitiedote 24.01.2022 klo 11:00 paikallista aikaa

Neles Oyj:n ("Neles") osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 22.3.2022, mikäli Neleksen ja Valmet Oyj:n sulautumisen täytäntöönpanopäivä ei ole ennen 28.2.2022. Ehdotukset koskevat hallituksen toimikautta, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja jatkuu Neleksen ja Valmet Oyj:n sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiin saakka.

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Nimitystoimikunta ehdottaa seuraavaa kokoonpanoa:

  • hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi
  • hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Jaakko Eskola
  • hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan uudelleen Anu Hämäläinen
  • Niko Pakalén, Teija Sarajärvi, Jukka Tiitinen ja Mark Vernon valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi

Ehdotetut hallituksen jäsenet on esitelty Neleksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.neles.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä hallitukseen.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet on todettu yhtiöstä riippumattomiksi. Jukka Tiitistä ja Niko Pakalénia lukuun ottamatta ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Jukka Tiitisen todettiin olevan riippuvainen Valmet Oyj:stä, jossa hän toimii Pohjois-Amerikan alueen johtajana. Niko Pakalén todettiin olevan riippuvainen Cevian Capital Partners Ltd:stä, sillä hän on Cevian Capital AB:n osakas.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenille samoja kiinteitä vuosipalkkioita kuin aiemmalla toimikaudella. Maksettavat palkkiot laskettaisiin suhteessa toimikauden pituuteen seuraavista vuosipalkkioista:

  • hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 115,000 euroa, varapuheenjohtajalle 65,000 euroa ja hallituksen jäsenille kullekin 50,000 euroa
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 15,000 euroa ja jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle 7,500 euroa
  • palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 7,500 euroa ja jokaiselle palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 3,750 euroa

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että jokaisesta etäyhteyden avulla pidettävästä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan 800 euron kokouspalkkio. Jos hallituksen jäsenen on oltava fyysisesti läsnä, kokouspalkkiot maksetaan seuraavasti:

  • niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta
  • jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1,600 euroa
  • niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, 3,200 euroa

Sekä kiinteä vuosipalkkio että kokouspalkkiot maksetaan käteisenä. Mahdolliset matkustuskulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat Mikko Mursula, varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen; Pasi Laine, toimitusjohtaja, Valmet Oyj; Philip Ahlgren, johtaja, Cevian Capital AB, ja Jaakko Eskola, Neleksen hallituksen puheenjohtaja. Lisätietoja osakkeenomistajien nimitystoimikunnasta löytyy Neleksen verkkosivuilta osoitteessa https://www.neles.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/nimitystoimikunta/.

NELES OYJ

Lisätietoja:

Mikko Mursula, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh: +358 503803016, sähköposti: mikko.mursula(at)ilmarinen.fi

Sijoittajatiedustelut:

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja, Neles Oyj, puh: +358 400 95414, sähköposti: rita.uotila(at)neles.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.neles.com

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Maailmanlaajuinen asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 576 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 950 työntekijää noin 40 maassa.

 neles.com/fi, Twitter.com/nelesflow