Neles Oyj kommentoi Valmet Oyj:n sulautumisehdotusta

Neles Oyj Pörssitiedote 12.10.2020 klo 9:30

Neles Oyj ("Neles") viittaa 29.9.2020 julkistamaansa pörssitiedotteeseen koskien Valmet Oyj:n ("Valmet") ehdotusta Neleksen hallitukselle aloittaa keskustelut mahdollisesta sulautumisesta ("Ehdotus"). Neleksen hallitus on huolellisesti arvioinut Ehdotusta, ja huomioiden että Alfa Laval AB (publ):n julkisen ostotarjouksen ("Ostotarjous") odotetaan päättyvän 22.10.2020, on kiireellisesti hakenut selventäviä tietoja Ehdotuksesta. Koska Neleksen hallitus ei kuitenkaan ole saanut riittäviä tietoja, Neleksen hallitus ei voi vahvistaa, että Valmetin Ehdotuksen voisi katsoa olevan osakkeenomistajien parhaan edun mukainen verrattuna tällä hetkellä käynnissä olevaan Ostotarjoukseen. Valmet ei esimerkiksi ole esittänyt alustavaa ehdotusta sulautumisen vaihtosuhteeksi. Koska Valmetin yhteydenotto ei mahdollista Ehdotuksen vertaamista houkuttelevalla arvostuksella ja käteisvastikkeella tehtyyn Ostotarjoukseen, Neleksen hallituksen 12.8.2020 julkistama Alfa Lavalin Ostotarjousta koskeva suositus pysyy voimassa.

Neleksen hallituksen jäsenet Niko Pakalén and Petter Söderström eivät osallistuneet hallituksen Valmetin Ehdotusta koskevaan päätöksentekoon.

Jukka Moisio, Neleksen hallituksen puheenjohtaja:

”Neleksen hallitus suosittelee edelleen yhtiön osakkeenomistajille Alfa Lavalin tekemän julkisen käteisostotarjouksen hyväksymistä. Valmet teki syyskuun lopussa hallitukselle ehdotuksen Valmetin ja Neleksen sulautumisesta. Siitä lähtien olemme osakeyhtiölain mukaisen huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuutemme mukaisesti työskennelleet ahkerasti pyrkiäksemme käymään dialogia ja selkiyttämään Valmetin lähestymistä. Yrityksestämme huolimatta Valmetin hallitukselta ei ole ollut saatavilla Nelekselle konkreettista ehdotusta, jota voisimme perustellusti arvioida Neleksen osakkeenomistajien kannalta. Tilanne ei luonnollisestikaan vaikuta Neleksen toimintaan, vaan päivittäinen työ tässä hienossa yhtiössä jatkuu normaalisti.”

NELES OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Jukka Moisio, Neleksen hallituksen puheenjohtaja

Yhteydenotot:

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0400 954141, sähköposti: rita.uotila@neles.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.neles.com

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 660 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 900 työntekijää 40 maassa. Neles syntyi osana Metso Oyj:n osittaisjakautumista ja kaupankäynti sen osakkeilla alkoi 1.7.2020.