Neles ostaa Flowroxin venttiili- ja pumppuliiketoiminnot kiihdyttääkseen kasvuaan kaivos- ja metalliteollisuudessa

Neles Oyj:n pörssitiedote, sisäpiiritieto, 27.7.2021 klo 8.45 paikallista aikaa

Neles on allekirjoittanut sopimuksen suomalaisen Flowrox-teknologiayhtiön venttiili- ja pumppuliiketoimintojen ostamisesta. Kaupan avulla Neles täydentää tarjoomaansa ja markkina-asemaansa kaivos- ja metalliteollisuudessa.  

Kaivos- ja metallimarkkinoiden odotetaan kasvavan voimakkaasti lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä seuraavan vuosikymmenen ajan metallien kasvavan kysynnän, malmin ehtymisen ja tehokkaampaan jalostukseen liittyvien investointien takia. Hyvien pitkän aikavälin toimintaedellytysten, palveluintensiivisyyden ja Neleksen nykyisiä toimialoja tasapainottavien sykliensä ansiosta kaivos- ja metalliteollisuus ovat houkuttelevia toimialoja yhtiölle. Kaupan myötä Neleksen läsnäolo kasvavalla mineraalien käsittelyn markkinalla vahvistuu.

“Toiminnan laajentaminen eri asiakastoimialoille on keskeinen osa Neleksen kasvustrategiaa. Tämä kauppa soveltuu erinomaisesti Neleksen kokonaisuuteen, sillä Flowrox on tunnetaan kaivos- ja metalliteollisuudessa virtauksensäädön erikoisasiantuntijana, jolla on hyvä tarjooma ja erittäin vahva osaaminen ja tietotaito”, sanoo Neleksen toimitusjohtaja Olli Isotalo. ”Tavoitteenamme on jatkaa siirtyvien liiketoimintojen kehittämistä kasvualustana tällä strategisesti tärkeällä toimialalla.”

”Viime vuosina Flowroxin toiminta on laajentunut monilla alueilla tuotekehityksen ja yritysostojen kautta. Nyt on aika keskittyä. Tämän liiketoimintakaupan avulla voimme kehittää jäljellä jääviä liiketoimintoja seuraavalle tasolle. Mielestämme Neles on loistava kumppani ja yritys, joka voi edelleen kehittää venttiili- ja pumppuliiketoimintoja”, Flowroxin toimitusjohtaja Jukka Koskela kertoo.

Vuonna 2020 Flowroxin venttiili- ja pumppuliiketoimintojen liikevaihto oli noin 30 miljoonaa euroa. Myynnin odotetaan olevan 2021 tilikaudella vuoden 2020 tasolla. Kaupan kohteena olevien liiketoimintojen kannattavuus on verrattavissa Neleksen kannattavuuteen oikaistulla EBITA-marginaalilla mitattuna. Kaupan kohteena olevan nettovarallisuuden muodostavat aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä ostettuun liiketoimintaan liittyvät varastot. Kauppa sisältää myös Flowrox-tuotemerkin. Liiketoiminnot työllistävät noin 110 henkilöä, ja niillä on tuotantoa Suomessa, Australiassa, Etelä-Afrikassa ja Yhdysvalloissa sekä vakiintuneet myyntikanavat yli 80 maassa.

Velaton kauppahinta 40,9 miljoonaa euroa maksetaan yrityskaupan täytäntöönpanon yhteydessä käteisellä. Lisäksi maksetaan 3 miljoonan euron lisäkauppahinta saatuihin tilauksiin sidotun ansaitakriteerin perusteella kauppaa seuraavan vuoden aikana. Lisäkauppahinta maksetaan niin ikään käteisellä. Kaupalla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus Neleksen osakekohtaiseen tulokseen jo vuonna 2022. Kaupan arvioidaan toteutuvan marraskuussa 2021.

Flowrox-venttiili- ja pumppuliiketoiminta

Flowroxin venttiili- ja pumppuliiketoiminnot ovat osa yksityistä Flowrox-yhtymää. Ne suunnittelevat ja valmistavat venttiili- ja pumppuratkaisuja eri prosessiteollisuuksien käyttöön, erityisesti kaivosteollisuudelle, mineraalien käsittelyyn, metallurgiaan, rakennusalalle, energia-alalle sekä ympäristö- ja kemianteollisuuteen. Yhtiö on maailman johtava letkuventtiilien tarjoaja ja sillä on vahva tarjooma muun muassa levyluistiventtiileissä ja pumpuissa. Flowrox-yhtymä jatkaa omistajana muissa liiketoiminnoissaan mukaan lukien suodatus, ympäristöteknologia ja teollisuusautomaatioratkaisut. 

 

Lisätietoja

Olli Isotalo, toimitusjohtaja, Neles Oyj, olli.isotalo@neles.com

Kaisa Voutilainen, viestintä- ja markkinointijohtaja, Neles Oyj, p. 0400 188414, sähköposti: kaisa.voutilainen@neles.com

 

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 576 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 850 työntekijää lähes 40 maassa.

www.neles.com, Twitter.com/nelesflow

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Media
www.neles.com