Neleksen puolivuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta, 2021

Neles Oyj:n pörssitiedote 23.7.2021 klo 9:00 paikallista aikaa

Tämä puolivuosikatsaus ei ole tarjous sulautumisvastikeosakkeista Yhdysvalloissa. Sulautumisvastikeosakkeita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu. Arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Tämä puolivuosikatsaus ei ole Neleksen tai Valmetin antama tai niiden puolesta annettu tarjous tai tarjouspyyntö ostaa arvopapereita.

Tämä tiedote on tiivistelmä Neleksen puolivuosikatsauksesta 1. tammikuuta - 30. kesäkuuta 2021.  Puolivuotiskatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa www.neles.com/tulokset.

Kokonaisuutena markkinat kehittyivät hyvään suuntaan, eroja maantieteellisesti ja liiketoiminnoittain

  • Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 16 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vahva tulos palveluliiketoiminnassa ja Pohjois-Amerikassa.
  • Toisen vuosineljänneksen myynti kasvoi 4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Maailmanlaajuiset logistiikkahaasteet, elektroniikkakomponenttien saatavuus ja asiakkaiden viivästyttämät meneillään olevat projektit lykkäsivät liikevaihtoa toiselle vuosipuoliskolle.
  • Neles ja Valmet julkistivat yhdistymissuunnitelmansa 2. heinäkuuta.

Puolivuosikatsauksessa esitetään IFRS-standardien mukaisen taloudellisen tiedon lisäksi vertailukelpoinen rahavirtalaskelma. Raportin suluissa olevat luvut viittaavat jatkuvien toimintojen vuoden 2020 vastaavaan vertailukauteen, ellei toisin mainita. Neles-konserni on raportoitu yhtenä segmenttinä 30.6.2020 alkaen.

Tiivistelmä avainluvuista

Operatiiviset avainluvut,
Milj. euroa
4–6/21 4–6/20 Muutos, % 1–6/21 1–6/20 Muutos, % 2020
Saadut tilaukset1 151,3 130,9 16 305,2 321,8 -5 590,1
Tilauskanta kauden lopussa 303,9 305,3 0 303,9 305,3 0 270,3
Liikevaihto2 146,2 140,6 4 275,2 277,4 -1 576,3
Oikaistu EBITA, jatkuvat toiminnot 19,0 22,9 -17 34,9 39,5 -12 85,0
% liikevaihdosta 13,0 16,3   12,7 14,3   14,8
Oikaisuerät3 1,0 4,3   1,0 5,6   11,3
Liikevoitto 17,3 17,8 -3 32,4 32,3 0 70,3
% liikevaihdosta 11,8 12,6   11,8 11,7   12,2
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa 0,08 0,08 - 0,15 0,14 7 0,32
Vapaa kassavirta 8,2 38,7 -79 27,8 14,8 88 68,7
 

Taseen avainluvut, IFRS

6/21 6/20 2020 
Taseen loppusumma, milj. euroa 648,1 631,7 643,8
Nettovelka, milj. euroa 88,1 98,8 81,4
Nettovelka / EBITDA, rullaava 12 kuukautta 0,9 1,0 0,9
Nettovelkaantuneisuusaste, % 33,9 39,1 30,9
Henkilöstö kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 2 878 2 950 2 840

1 Palvelu- ja MRO-liiketoiminnan saadut tilaukset 46/2021 olivat 106,4 miljoonaa euroa ja 16/2021 218,8 miljoonaa euroa (76,8 milj. e 46/2020 ja 184,2 milj. euroa 16/2020), sisältäen Palveluliiketoiminnan tilaukset 46/2021 41,9 miljoonaa euroa ja 16/2021 82.4 miljoonaa euroa  (31,7 milj. e 4–6/20 ja 68,8 milj. e 1–6/20). Vertailukelpoisilla valuutoilla saatujen tilausten kasvu oli toisella neljänneksellä 21 % ja raportointikaudella 1–6/2021 0 %.
2 Palvelu- ja MRO-liiketoiminnan liikevaihto 46/2021 oli 98,8 miljoonaa euroa ja 16/2021 187,2 miljoonaa euroa (88,8 milj. e 46/2020 ja 183,4 milj. e 16/2020), sisältäen Palveluliiketoiminnan liikevaihdon 46/2021 38,4 miljoonaa euroa ja 16/2021 69,7 milj. euroa (31,4 milj. e 4–6/20 ja 60,8 milj. e 1–6/20). Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihdon kasvu oli toisella neljänneksellä 9 % ja raportointikaudella 1–6/2021 5 %. 
3 Oikaisuerät 46/2021 ja 1–6/2021 olivat 1,0 miljoonaa euroa (4,3 milj. e 46/2020 ja 5,6 milj. e 1–6/2020). Katso liite 5.

Toimitusjohtaja Olli Isotalo:

Kokonaisuutena markkinat kehittyivät hyvään suuntaan toisella vuosineljänneksellä, mutta eri markkina-alueiden välillä oli eroja. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kaikilla markkina-alueilla alkanut palveluliiketoiminnan vahva kehitys jatkui. Kysyntä oli kiitettävää myös venttiiliohjainten ja toimilaitteiden liiketoiminnassa läpi markkina-alueiden. Projektiliiketoiminnan toinen vuosineljännes oli hiljainen erityisesti kemianteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden liiketoiminnassa, kun samalla sellu-, paperi- ja biotuoteprojektien markkina-aktiviteetti jatkui ensimmäisen neljänneksen hyvällä tasolla. Näköpiirissä on kuitenkin sekä sellu-, paperi- ja biotuote että kemianteollisuudessa kuin myös öljy- ja kaasuteollisuudessa hyvä joukko mahdollisia projekteja, joista odotamme monen johtavan tilauksiin vuoden 2021 jälkipuoliskolla.

Pohjois-Amerikan liiketoiminta oli vahvaa toisella vuosineljänneksellä, kun taas asiakkaiden kustannussäästöt ja projektien investointipäätösten viivästyminen Kiinassa vaikuttivat heikentävästi APAC-alueelta saatuihin tilauksiin. Liiketoiminnan elpyminen EMEIA-alueella oli odotettua hitaampaa; huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnainen (MRO) liiketoiminta kasvoi hitaasti samalla, kun palveluliiketoiminnan vahva kysyntä jatkui.

Maailmanlaajuinen logistiikkatilanne oli edelleen haastava ja vaikutti toimituksiimme toisella vuosineljänneksellä siten, että osa toimituksista siirtyi vuoden 2021 kolmannelle ja neljännelle neljännekselle.

Kehitämme jatkuvasti tarjoomaamme, jotta voimme vastata asiakkaidemme kiristyviin vaatimuksiin ja parantaa tuotteidemme vaikutusta kestävään kehitykseen. Julkistimme uuden sukupolven läppäventtiiliteknologia-alustan vuoden toisella neljänneksellä. Uuden tuotealustan myötä asiakkaamme saavat käyttöönsä entistä suorituskykyisempiä tuotteita ja kestävyysvaikutuksia, joita ovat pienemmät päästöt, pidemmät huoltojen väliset ajat ja vähemmän monimutkaisen tarjooman, sekä uusia konfiguraatioita, joita ei aiemmin ollut saatavilla.

Yhtenä strategisena tavoitteenamme on parantaa toimitusaikoja ja -tarkkuutta projektitoimituksissamme. Saavuttaaksemme tavoitteemme laajennamme Suomessa sijaitsevaa teknologiakeskustamme, jotta voimme lisätä kapasiteettia ja uudelleenjärjestellä tuotantolinjoja. Kehityshanke aloitettiin toisen neljänneksen aikana, ja laajennuksen odotetaan valmistuvan vuoden 2022 alussa.

Markkinanäkymät

Markkina-aktiviteetin odotetaan säilyvän hyvänä sellu- ja paperiprojekteissa.

Kemianteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden projektien vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon markkina-aktiviteetti oli heikko. Markkina-aktiviteetin odotetaan palautuvan vuoden 2021 toisella puoliskolla tyydyttävälle tasolle. Projektien lykkäykset ja maailmanlaajuiset epävarmuustekijät heikentävät näkyvyyttä kemianteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden projektiliiketoiminnassa.

Palveluiden sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaisen (MRO) liiketoiminnan markkina-aktiviteetti oli vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla tyydyttävällä tasolla. Näiden markkinoiden hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan siten, että hyvä taso saavutetaan vuoden 2021 lopulla.

Meneillään oleva covid-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta ja nopeiden muutosten riskejä kaikilla Nelekselle tärkeillä markkinoilla.

Markkinanäkymät edustavat johdon odotuksia tulevalta kuudelta kuukaudelta, ellei toisin mainita.

Valmet ja Neles sulautuvat luoden johtavan yhtiön, jolla on ainutlaatuinen tarjooma prosessiteollisuudelle maailmanlaajuisesti

Neles ja Valmet ilmoittivat 2. heinäkuuta solmineensa yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman, jossa yhtiöt sulautuisivat absorptiosulautumisella ja jossa Neles sulautuisi Valmetiin. Neleksen osakkeenomistajat saisivat 0,3277 uutta Valmetin osaketta kutakin omistamaansa Neleksen osaketta kohden.

Sulautumisen täytäntöönpano on ehdollinen, muiden edellytysten ohella, yhdistymisen hyväksymistä kahden kolmasosan äänten ja osakkeiden enemmistöllä Valmetin ja Neleksen ylimääräisissä yhtiökokouksissa, kilpailuviranomaisten ja muiden sääntelyviranomaisten hyväksyntää, ja 2,00 euron suuruiselle lisävarojenjaolle osaketta kohti Neleksen osakkeenomistajille ennen sulautumisen täytäntöönpanoa. Täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan arviolta 1.1.2022, mikäli kaikki täytäntöönpanolle asetetut ehdot täyttyvät.

Covid-19-pandemiapäivitys

Vuonna 2020 pandemiasta johtuvat liikkumisrajoitukset ja asiakkaiden tiukka rahavirran hallinta vaikuttivat kielteisesti palveluliiketoimintaan ja muuhun MRO-liiketoimintaan. Erityisesti laajoja huoltoseisokkeja lykättiin. Palvelu- ja MRO-liiketoiminnan maailmanlaajuinen tilanne on parantunut selvästi vuoden 2021 alkupuoliskolla, mutta epävarmuuksien ja riskien odotetaan jatkuvan tietyillä alueilla vuoden 2021 jälkipuoliskolla, vaikka yleisesti ottaen näiden segmenttien liiketoiminnan odotetaan paranevan edelleen.

Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä Neleksen huoltokeskus Brasiliassa suljettiin väliaikaisesti koronatapausten vuoksi, mikä viivästytti toimituksia ja heikensi myyntiä ensimmäisellä neljänneksellä. Toimituskeskus voitiin avata odotettua aikaisemmin tilanteen valppaan hallinnan ansiosta. Laitos on tällä hetkellä toiminnassa. Toisen vuosineljänneksen alussa meille tuli vastaavia haasteita tehtaillamme Intiassa, minkä vuoksi ne suljettiin väliaikaisesti. Tällä hetkellä paikallinen johto seuraa tilannetta tarkasti; tehtaat ovat taas toiminnassa ja työntekijöidemme ja kumppaneidemme terveys ja turvallisuus ovat etusijalla.

Odotamme saavamme kirjattua laitosten sulkemisten seurauksena viivästyneen liikevaihdon vielä vuoden 2021 aikana. Neleksellä on toimintaa useilla alueilla, joissa Covid-19-pandemia aiheuttaa häiriöitä myös jatkossa. Neleksen paikalliseen toimintaan kohdistuu edelleen vastaavia väliaikaisten sulkujen riskejä kuten Brasiliassa ja Intiassa koetut.

Maailmanlaajuinen logistiikkatilanne jatkuu haastavana. Kuljetuksen saatavuus ja Neleksen tai sen asiakkaiden kohtaamat vaikeudet logistiikkajärjestelyissä aiheuttivat viivästyksiä toimituksiimme. Myös elektroniikkakomponenttien heikko saatavuus aiheutti myös toimitusviiveitä. Odotamme saavamme nämä viivästykset kurottua umpeen vuoden 2021 jälkipuoliskolla, mutta logistiikkaan liittyvät riskit jatkuvat.

Neles on tehnyt vuoden 2020 toisesta neljänneksestä alkaen ennakoivia toimenpiteitä varmistaakseen työntekijöiden turvallisuuden ja turvatakseen yhtiön taloudellisen aseman hallitsemalla kustannuksia ja kassavirtaa. Nämä toimenpiteet sisälsivät erilaisia valvottuja turvamenettelyjä tuotantolaitoksissa, etätyöhön siirtymistä, matkustusrajoituksia, koko organisaation kattavia ulkoisien kulujen leikkauksia sekä kustannussäästö- ja optimointitoimenpiteitä.

Myös nettokäyttöpääoman hallintaan on kiinnitetty enemmän huomiota. Merkittäviä luottotappioita tai tilausten peruutuksia ei ole tullut.

Audiocastin ja puhelinkonferenssin tiedot

Toimitusjohtaja Olli Isotalon ja talous- ja rahoitusjohtaja Simo Sääskilahden isännöimä puhelinkonferenssi pidetään tänään klo 14.00. Audiocastia voi seurata osoitteessa www.neles.com/tulokset. Audiocastin tallenne julkaistaan myöhemmin samalla verkkosivulla.

Puhelinkonferenssiin osallistuvia pyydetään soittamalla 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09-81 710 310. Rekisteröintitunnus: 13025232#.

Neles Oyj

Simo Sääskilahti, Talous- ja rahoitusjohtaja
Rita Uotila, Sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:

Rita Uotila, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 400 954141, sähköposti: rita.uotila@neles.com

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 576 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 850 työntekijää lähes 40 maassa.

www.neles.com, Twitter.com/nelesflow