Neleksen ja Metso Outotecin osakkeiden hankintamenon määrittäminen Suomen tuloverotuksessa

Neles Oyj:n lehdistötiedote 3.9.2020 klo 15:00 paikallista aikaa

Metso Oyj:n osittaisjakautuminen rekisteröitiin 30.6.2020. Osittaisjakautumisessa Metson Minerals-liiketoiminta siirtyi Outotec Oyj:lle, ja Outotec Oyj:n nimi muuttui Metso Outotec Oyj:ksi. Samalla Metso Oyj:n nimi muuttui Neles Oyj:ksi.

Metso Oyj:n osakkeenomistajat saivat jakautumisvastikkeena 4,3 Outotec Oyj:n liikkeelle laskemaa uutta osaketta jokaista omistamaansa Metso Oyj:n osaketta kohden.

Jakautumisen johdosta Metson osakkeen alkuperäinen hankintameno jaetaan Suomen tuloverotuksessa Metso Outotecin ja Neleksen osakkeiden välillä. Hankintameno vaihtelee osakkeiden alkuperäisestä hankinta-ajankohdasta riippuen. Hankintamenon määrittäminen on tarpeen verotusta varten osakkeiden luovutuksessa syntyvän voiton tai tappion laskemiseksi.

Verohallinnon ohjeen mukaan yhtiön osakkeiden hankintamenoksi katsotaan se osa jakautuvan yhtiön osakkeiden hankintamenosta, joka vastaa sille jäänyttä osaa jakautuvan yhtiön nettovarallisuudesta.

Metso Oyj:n nettovarallisuus on jakautunut yhtiöiden kesken siten, että Metso Outotec Oyj on vastaanottanut noin 65,93 prosenttia ja Neles Oyj:lle on jäänyt noin 34,07 prosenttia nettovarallisuudesta.

Metso Outotec Oyj:n osakkeen hankintameno on näin ollen 15,33 prosenttia Metso Oyj:n alkuperäisestä hankintamenosta ennen osittaisjakautumista.

Neles Oyj:n osakkeen hankintameno on puolestaan 34,07 prosenttia Metso Oyj:n alkuperäisestä hankintamenosta ennen osittaisjakautumista.

Esimerkki osakkeiden hankintamenon laskennasta:

Osakkeenomistaja on osittaisjakautumisen toteutuessa omistanut 10 kappaletta Metso Oyj:n osakkeita, joiden hankintameno on ollut 12,00 euroa per osake. Osakkeenomistaja on saanut osittaisjakautumisessa Metso Oyj:n osakkeita vastaan 43 kappaletta Metso Outotec Oyj:n osakkeita. Osittaisjakautumisen jälkeen yhden Neles Oyj:n osakkeen hankintameno on 4,09 euroa (= 34,07 % * 12,00 euroa) ja yhden Metso Outotec Oyj:n osakkeen hankintameno 1,84 euroa (= 65,93 % * 12,00 euroa / 4,3).

Yllä kuvattu hankintamenon jakautuminen ei koske Suomen ulkopuolella asuvia osakkeenomistajia. Muussa maassa verovelvollisten osakkeenomistajien suositellaan selvittävän oman veroasiantuntijansa kanssa tai paikallisen veroviranomaisen kanssa, miten osakkeen hankintameno määritetään heidän verotuksessaan

 

Lisätietoja:

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja, Neles Oyj, puh. 0400 954141

 

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 660 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 900 työntekijää 40 maassa. Neles syntyi osana Metso Oyj:n osittaisjakautumista ja kaupankäynti sen osakkeilla alkoi 1.7.2020.

neles.com/fi, Twitter.com/nelesflow