Metson yhteistoimintaneuvottelut päätökseen paperiliiketoiminnassa

Metso Oyj:n pörssitiedote 13.11.2012 klo 9:30 paikallista aikaa

Metso on saanut päätökseen yhteistoimintaneuvottelut paperiteollisuutta
palvelevissa yksiköissään. Neuvottelujen tuloksena yhtiö vähentää Suomessa
yhteensä 400 työpaikkaa ja ulkoistaa 136 henkilön tehtävät.

Metson paperiteollisuutta palvelevassa liiketoiminnassa on saatu päätökseen
yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön vähentämisestä ja lomautuksista.
Neuvottelujen, jotka koskivat yhteensä lähes 4100 työpaikkaa, tuloksena Metso
vähentää yhteensä 400 työpaikkaa ja lisäksi ulkoistaa 136 henkilön tehtävät.
Eläkejärjestelyiden piiriin siirtyy 152 henkilöä  ja 15 sijoittuu uusiin
tehtäviin Metson muihin yksiköihin. Neuvottelujen alkaessa 18.9.2012 henkilöstön
vähentämistarpeen arvioitiin olevan enintään 480 henkilöä, lisäksi noin 150
henkilön tehtäviä suunniteltiin ulkoistettaviksi.

Neuvottelupäätöksen mukaan lomautuksia toteutetaan vain mikäli vuoden 2013
kuormitustilanne sitä edellyttää. Lomautusmahdollisuus voi tässä tilanteessa
koskea paperiteollisuutta palvelevia toimipaikkoja Juankoskella, Jyväskylässä,
Järvenpäässä, Raisiossa ja Valkeakoskella.

Metso tukee järjestelyiden kohteeksi joutuneita henkilöitä monipuolisesti
työllistymistukiohjelmalla. Yhtiö tukee niitä irtisanottavia jotka haluavat
perustaa oman yrityksen. Lisäksi Metso avustaa irtisanottavien työntekijöiden
ammatillista uudelleenkoulutusta ja työelämään sijoittumista.

Nyt toimeenpantavilla henkilöstövähennyksillä tavoitellaan noin 25 miljoonan
euron säästöjä liiketoimintojen vuosikustannuksiin. Vuonna 2013
kustannusvähennysten arvioidaan tuovan noin 20 miljoonan euron säästön.

"On erittäin valitettavaa, että joudumme toteuttamaan näin mittavat henkilöstöön
kohdistuvat toimenpiteet", sanoo Metson Massa, paperi ja voimantuotanto
-segmentin johtaja Pasi Laine. "Hyvässä yhteistyössä henkilöstön edustajien
kanssa pyrimme aktiivisesti pehmentämään vähennysten vaikutuksia monipuolisen
työllistymistukiohjelman avulla".

Henkilöstövähennykset johtuvat paperiliiketoimintayksikön tarpeesta sopeuttaa
valmistuskapasiteetti vastaamaan toimintaympäristön pysyviä rakenteellisia
muutoksia, jotka ovat heikentäneet sen toiminnan kilpailukykyä ja
kannattavuutta.

Metso kirjaa rakennejärjestelyn seurauksena noin 10 miljoonan euron
kertakustannukset vuoden 2012 neljännen vuosineljänneksen tulokseensa.

Metson massa-, paperi- ja voimantuotantoammattilaiset ovat erikoistuneet
prosesseihin, koneisiin, laitteisiin, palveluihin, paperikonekudoksiin ja
suodatinkankaisiin. Tarjontamme ja kokemuksemme kattavat prosessin koko
elinkaaren: uudet tuotantolinjat, uudistukset ja palvelut.

www.metso.com/pulpandpaper, www.metso.com/power, www.twitter.com/MetsoPulpPaperMetso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Expect
results.

www.metso.com, www.twitter.com/metsogroupLisätietoja antaa:

Pasi Laine, johtaja, Massa, paperi ja voimantuotanto, Metso, puh. 020 484 3200

Jari Vähäpesola, paperiliiketoiminnan johtaja, Massa, paperi ja voimantuotanto,
Metso, puh. 040 558 6555

Lisätietoja sijoittajille:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com