Metson tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2019

Metso Oyj:n pörssitiedote 6.2.2020 klo 09.00 paikallista aikaa

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson tilinpäätöstiedotteesta 1.tammikuuta - 31.joulukuuta 2019. Tiivistelmä sisältää ainostaan vertailukelpoisia lukuja neljänneltä neljännekseltä ja koko vuodelta 2019. Lisätietoa IFRS:n mukaisten ja vertailukelpoisten taloudellisten tietojen eroavaisuuksista löytyy kokonaisesta tilinpäätöstiedotteesta, joka on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat samaan ajanjaksoon vuonna 2018, ellei toisin mainita.

Loka-joulukuu 2019 lyhyesti

 • Markkina-aktiviteetti jatkui hyvällä tasolla
 • Saadut tilaukset kasvoivat 1 % ja olivat 914 miljoonaa euroa (902 milj.)
 • Liikevaihto kasvoi 7 % ja oli 963 miljoonaa euroa (897 milj.)
 • Oikaistu EBITA nousi 117 miljoonaan euroon ja oli 12,2 % liikevaihdosta (98 milj. ja 10,9 %)
 • Liikevoitto parani 96 miljoonaan euroon ja oli 10,0 % liikevaihdosta (93 milj. ja 10,4 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,41 euroa (0,42)
 • Vapaa kassavirta oli 18 miljoonaa euroa (57 milj.)
 • Liikuteltavia kivenmurskauslaitteita valmistavan kanadalaisen McCloskeyn hankinta saatiin päätökseen
 • Osakkeenomistajat hyväksyivät Metson osittaisjakautumisen ja Metso Outotecin ja Neleksen muodostamisen. Järjestely odotetaan tämän hetken arvion mukaan saatavan päätökseen 30.6.2020 ja se on ehdollinen lakisääteisten hyväksyntöjen saamiselle

Tammi-joulukuu 2019 lyhyesti

 • Hyvä markkina-aktiviteetti molemmissa segmenteissä
 • Saadut tilaukset kasvoivat 5 % ja olivat 3 690 miljoonaa euroa (3 499 milj.)
 • Liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 3 635 miljoonaa euroa (3 173 milj.)
 • Oikaistu EBITA oli 474 miljoonaa euroa eli 13 % liikevaihdosta (369 milj. ja 11,6 %)
 • Liikevoitto oli 418 miljoonaa euroa eli 11,5 % liikevaihdosta (351 milj. ja 11,1 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 1,94 euroa (1,53)
 • Vapaa kassavirta oli 39 miljoonaa euroa (146 milj.)
 • Strategisesti käänteentekevä vuosi: Metso osti McCloskeyn ja käynnisti järjestelyn, jossa Metso Minerals yhdistetään Outotecin kanssa ja luodaan itsenäinen venttiiliyhtiö Neles 
 • Hallituksen osinkoehdotus on 1,47 euroa osakkeelta (1,20)


Avainluvut

Milj. euroa Q4/2019 Q4/2018 Muutos % 2019 2018 Muutos %
Saadut tilaukset 914 902 1 3 690 3 499 5
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 508 498 2 2 061 1 913 8
    % saaduista tilauksista 56 55   56 55  
Tilauskanta       1 688 1 686 0
Liikevaihto 963 897 7 3 635 3 173 15
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 516 473 9 1 967 1 773 11
    % liikevaihdosta 54 53   54 56  
Oikaistu EBITA *) 117 98 19 474 369 28
    % liikevaihdosta 12,2 10,9   13,0 11,6  
Liikevoitto 96 93 3 418 351 19
    % liikevaihdosta 10,0 10,4   11,5 11,1  
Tulos per osake, euroa 0,41 0,42 -2 1,94 1,53 27
Vapaa kassavirta 18 57   39 146 -68
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %, 18,7 16,9  
Omavaraisuusaste, %       42,1 47,7  
Nettovelkaantuneisuusaste, %       52,7 11,7  
Henkilöstö kauden lopussa       15 821 13 150 20

Markkinanäkymät

 • Sekä Minerals- että Flow Control -segmentissä markkina-aktiviteetin odotetaan jatkuvan nykyisellä tasolla sekä laitteissa että palveluissa.

Metson markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden kuukauden ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna käyttäen termejä: kasvaa, jatkuu nykyisellä tasolla tai hidastuu.

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo:

Kulunut vuosi 2019 oli Metsolle monessa mielessä historiallinen ja käänteentekevä. Lisäksi se oli tuloksellisesti ennätysvuosi, sillä liikevaihtomme kasvoi molemmissa segmenteissä ja kannattavuutemme oli parempi kuin koskaan yhtiön historiassa. Muita merkittäviä saavutuksia olivat useiden uusien tuotteiden lanseeraukset sekä uudet aloitteet vastuullisuudessa. Uusille tuotteillemme on yhteistä se, että niiden suunnittelussa on otettu huomioon asiakkaiden pyrkimykset parantaa tuottavuuttaan. Vastuullisuudessa julkistimme muun muassa Metson ilmasto-ohjelman, jonka avulla tavoitellaan merkittäviä päästöjen vähenemisiä. Lisäksi onnistuimme parantamaan työturvallisuuttamme merkittävästi. Kiitokset viime vuoden hienosta suorituksesta kuuluu kaikille metsolaisille, jotka ovat vuoden aikana osoittaneet kyvykkyytensä ja sitoutumisensa.

Teimme vuonna 2019 kaksi merkittävää strategista päätöstä, jotka ovat käänteentekeviä niin Metsolle kuin koko toimialallemme. Näistä ensimmäinen oli liikuteltavia kivenmurskaus- ja seulontalaitteita valmistavan kanadalaisen McCloskeyn ostaminen. Lokakuussa toteutuneen yritysoston myötä Metson tarjooma vahvistui liikuteltavissa murskaimissa ja seuloissa, joiden kysynnän ennustetaan kasvavan toimialan nopeinta vauhtia.

Toinen ja erityisen merkittävä liike oli päättää Metson osittaisjakautumisesta, jonka tuloksena Metson Minerals-liiketoiminta yhdistetään Outotecin kanssa ja luodaan mineraali-, metalli- ja kivenmurskausteollisuuden aloille ainutlaatuinen yhtiö Metso Outotec. Samalla venttiililiiketoiminta nimetään uudelleen Nelekseksi, ja se jatkaa itsenäisenä pörssiyhtiönä. Olemme vakuuttuneita, että tämän järjestelyn seurauksena molemmilla yhtiöillä on entistäkin paremmat mahdollisuudet kasvaa ja luoda arvoa niin asiakkaillemme kuin muillekin sidosryhmillemme. Metson ja Outotecin osakkeenomistajat hyväksyivät järjestelyn lokakuussa ja sisäiset valmistelut ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Järjestelyn loppuun saattaminen vaatii kuitenkin vielä eri markkina-alueiden kilpailuviranomaisten hyväksynnät. Tämänhetkisen arviomme mukaan järjestelyn odotetaan toteutuvan 30.6.2020.

Audiocastin ja puhelinkonferenssin tiedot

Metson toimitusjohtaja Pekka Vauramo ja talous- ja rahoitusjohtaja Eeva Sipilä esittelevät tuloksen analyytikoille ja sijoittajille englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa tänään klo 13.00 paikallista aikaa. Lähetystä voi seurata osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit.

Sen tallenne ja aukikirjoitettu teksti ovat saatavilla samassa osoitteessa mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen lähetyksen alkua numeroon 09 817 103 10 ja syöttämällä vahvistuskoodin 46951233#

Lisätietoja:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 5132

Metso Oyj

Eeva Sipilä
Talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
Sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,6 miljardia euroa vuonna 2019. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

metso.com/fitwitter.com/metsogroup