Metson pääomamarkkinapäivä keskittyy palveluliiketoimintaan. Yhtiö julkistaa myös arvion vuoden 2013 taloudellisesta kehityksestä

Metso Oyj:n pörssitiedote 11.12.2012 klo 8:30 paikallista aikaa

Metso järjestää tänään 11.12.2012 pääomamarkkinapäivän Automaatio-segmentin
venttiilitehtaalla Vantaalla. Päivän teemana on Metson palveluliiketoiminta,
jonka lisäksi yhtiön johdon esitykset käsittelevät muun muassa yhtiön
strategiaa, sen taloudellista tilaa sekä päivitetään liiketoimintojen näkymiä.

Palveluliiketoiminta

Pääomamarkkinapäivässä käsitellään laajasti palveluliiketoimintaa, joka on
Metson keskeinen kasvualue. Palveluliiketoiminnassa on kasvumahdollisuuksia
jokaisessa segmentissä, ja yhtiö julkistaa sille kasvutavoitteen ja kertoo sen
kannattavuudesta seuraavasti:

 * Metson tavoitteena on kasvattaa palveluliiketoiminnan vuotuista liikevaihtoa
  nykyisestä noin 3,2 miljardista eurosta 4,5 miljardiin euroon vuoden 2016
  loppuun mennessä. Tämä tavoite on linjassa aiemmin julkistetun, yli 10
  prosentin vuosittaiseen kasvuun tähtäävän tavoitteen kanssa.

 * Metson palveluliiketoiminnan liikevoittomarginaali (EBITA ennen
  kertaluonteisia eriä) on ollut 14-15 % vuosina 2010, 2011 sekä tammi-
  syyskuussa 2012. Liikevaihdon kasvun lisäksi tavoitteena on nostaa
  palveluliiketoiminnan liikevoittomarginaalia nykyisestä.

Arvio vuoden 2013 taloudellisesta kehityksestä

Metson johto julkistaa samalla arvion vuoden 2013 taloudellisesta kehityksestä
seuraavasti:

Perustuen tämän hetken taloustilanteeseen, markkinanäkymiin sekä vuoden 2013
tilauskantaamme arvioimme, että:

 * Liikevaihtomme sekä tuloksemme (EBITA ilman kertaluonteisia eriä) vuonna
  2013 pysyy suunnilleen vuoden 2012 tasolla
 * Segmenttien tuloksen (EBITA ennen kertauonteisia eriä) arvioidaan kehittyvän
  vuonna 2013 vuoteen 2012 verrattuna seuraavasti:
   * Kaivos ja maarakennuksen sekä Automaation tulos paranee
   * Massa, paperi ja voimantuotannon tulos laskee

Metson pääomamarkkinapäivä alkaa klo 9.00 Suomen aikaa (EEST). Englanninkieliset
esitysmateriaalit julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.metso.com/cmd. Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä Metso
verkkosivujen kautta (nähtävissä myös mobiililaitteilla). Tallenteet esityksistä
julkaistaan samassa osoitteessa tilaisuuden jälkeen.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Expect
results.

www.metso.com , www.twitter.com/metsogroupLisätietoja:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com