Metson pääomamarkkinapäivä ja arvio vuoden 2012 kehityksestä

Metso Oyj:n pörssitiedote 22.11.2011 klo 10:05

Metso järjestää tänään 22.11.2011 pääomamarkkinapäivän Lontoossa. Päivän aikana
yhtiön johdon esityksissä käsitellään muun muassa konsernin strategiaa, yhtiön
taloudellista tilaa (sisältäen uuden raportointirakenteen mukaiset pro forma
-luvut) sekä Kaivos- ja Maarakennus, Automaatio sekä Massa, paperi ja
voimantuotanto
-segmenttien strategiaa.

Pääomamarkkinapäivän pääviesti on se, että Metsolla on hyvät lähtökohdat
strategiansa toteuttamiselle ja että yhtiö keskittyy kannattavaan kasvuun ja
omistaja-arvon lisäämiseen vankentamalla nykyistä vahvaa asemaansa markkinoilla.

Arvio vuoden 2012 kehityksestä

Metson johto julkistaa samalla arvion vuoden 2012 kehityksestä seuraavasti:

Perustuen oletukseen siitä, että tämän hetkinen varsin hyvä kysyntä
asiakasteollisuuksissamme ei selvästi heikkene Euroopan taloustilanteesta tai
muusta vastaavasta tekijästä johtuen arvioimme, että:

  * Liikevaihtomme vuonna 2012 kasvaa vuodesta 2011
  * Tuloksemme (EBITA ilman kertaluonteisia eriä) vuonna 2012 paranee verrattuna
    vuoteen 2011

Metson pääomamarkkinapäivä alkaa klo 9.00 Lontoon aikaa (11.00 Suomen aikaa).
Englanninkieliset esitysmateriaalit julkaistaan yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.metso.com/investors. Videotallenne tapahtumasta on saatavilla
samassa osoitteessa myöhemmin samana päivänä.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com


Lisätietoja sijoittajille antavat:

Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso, puh. 020 484 3010

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso, puh. 020 484 3253


Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com