Metson osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2012

Metso Oyj:n pörssitiedote 26.4.2012 klo 12:00 paikallista aikaa

Vahvasta tilauskertymästä myönteinen alku vuodelle

Järjestämme osavuosikatsauksesta tänään torstaina 26.4.2012 klo 15:00
tiedotustilaisuuden tiedotusvälineille, sijoittajille ja analyytikoille.
Tiedotustilaisuus pidetään Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A,
Helsinki. Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä myös internetin kautta
osoitteesta www.metso.com/webcastlahetys sekä puhelinkonferenssina (numerotiedot
tiedotteen lopussa). Tilaisuus on englanniksi.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson tammi-maaliskuun osavuosikatsauksesta, ja
osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-
tiedostona. Osavuosikatsaus on saatavilla myös verkkosivuillamme, osoitteessa
www.metso.com/sijoittajat.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon
edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Keskeistä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä
 * Vakaata kehitystä kaikilla strategisilla painopistealueillamme;
  palveluliiketoiminnassa, kehittyvillä markkinoilla sekä
  kaivosliiketoiminnassa.
 * Uusia tilauksia saatiin tammi-maaliskuussa 1 920 miljoonan euron arvosta,
  mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin vertailukautena (1 847 milj. e).
  Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 4 prosenttia ja olivat
  881 miljoonaa euroa eli 48 prosenttia kaikista tilauksista (848 milj. e ja
  48 %).
 * Liikevaihto kasvoi 22 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 755 miljoonaa
  euroa (1 444 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 13
  prosenttia ja oli 721 miljoonaa euroa eli 43 prosenttia konsernin
  liikevaihdosta (640 milj. e ja 46 %).
 * EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden
  poistoja) ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 14 prosenttia ja oli
  140,4 miljoonaa euroa eli 8,0 prosenttia liikevaihdosta (123,6 milj. e ja
  8,6 %).
 * Osakekohtainen tulos oli 0,56 euroa (0,49 e).
 * Vapaa kassavirta oli 116 miljoonaa euroa (68 milj. e).

Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen kommentoi vuoden ensimmäistä neljännestä:

"Kysyntä jatkui useimmissa asiakasteollisuuksissamme hyvänä vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä ja johti vahvaan 1,9 miljardin euron tilauskertymään. Kaikki
strategiset painopistealueemme eli palveluliiketoiminta, kehittyvät markkinat
sekä kaivosliiketoiminta kehittyivät myönteisesti. Liikevaihdon orgaaninen kasvu
jatkui vahvana ja oli yli 20 prosenttia viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen
verrattuna. Tuloksemme (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) kasvoi 140 miljoonaan
euroon. Tämä huolimatta Automaatio-segmentin väliaikaisesti heikommasta
kannattavuudesta tammi- ja helmikuussa. Arvioimme paperi- ja kartonkikoneiden
markkinoiden jatkuvan heikkona Kiinan hiljaisesta kysynnästä johtuen, kun taas
muiden liiketoimintojemme kysyntä jatkuu parempana ensimmäisen neljänneksen
tasolla. Vahvistuneen tilauskantamme ansiosta uskomme saavuttavamme vuoden 2012
ohjeistuksemme."

Metson avainluvut


 Miljoonaa euroa                 Q1/2012 Q1/2011 Muutos % 2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto                    1 755  1 444    22 6 646
-------------------------------------------------------------------------------
 Palveluliiketoiminnan liikevaihto          721   640    13 2 871
-------------------------------------------------------------------------------
    % liikevaihdosta                 43   46       45
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja
 aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä  140,4  123,6    14 628,5
 kertaluonteisia eriä
-------------------------------------------------------------------------------
    % liikevaihdosta                 8,0   8,6       9,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto                    128,2  112,9    14 571,8
-------------------------------------------------------------------------------
    % liikevaihdosta                 7,3   7,8       8,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulos/osake, euroa                 0,56  0,49    14 2,38
-------------------------------------------------------------------------------
 Saadut tilaukset                 1 920  1 847    4 7 961
-------------------------------------------------------------------------------
 Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset       881   848    4 3 100
-------------------------------------------------------------------------------
    % saaduista tilauksista (*))           48   48       40
-------------------------------------------------------------------------------
 Tilauskanta kauden lopussa            5 407  4 300    26 5 310
-------------------------------------------------------------------------------
 Vapaa kassavirta                  116   68    71  375
-------------------------------------------------------------------------------
 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen      17,8  15,2      18,4
 veroja, %
-------------------------------------------------------------------------------
 Omavaraisuusaste kauden lopussa, %         36,3  35,0      39,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, %     7,6  13,8      12,2
-------------------------------------------------------------------------------

(*) )Laskettu ulkoisesta liikevaihdosta / saaduista tilauksista ilman Valmet
Automotivea, jolla ei ole palveluliiketoimintaa.


Lähiajan näkymät

Markkinakehitys

Useimpien asiakasteollisuuksiemme kysyntä on ollut viimeisten kuukausien aikana
normaalilla tasolla vaihdellen hieman eri asiakasteollisuuksissa ja
maantieteellisillä alueilla. Kehittyvien markkinoiden näkymien arvioidaan
jatkuvan hyvinä useimmissa asiakasteollisuuksissamme. Arvioimme, että useimmissa
asiakasteollisuuksissa kapasiteetin käyttöasteet säilyvät hyvinä tai
tyydyttävinä, millä on myönteinen vaikutus palveluliiketoimintaamme.

Odotamme kaivosteollisuuden kysynnän jatkuvan hyvänä. Kaivosten korkeiden
käyttöasteiden ja laajan asennetun laitekantamme johdosta arvioimme
kaivoslaitteisiin liittyvien palveluiden kysynnän jatkuvan erinomaisena.

Arvioimme maarakennuslaitteiden kysynnän pysyvän hyvänä Aasian ja Tyynenmeren
alueella sekä Brasilian markkinoilla. Arvioimme, että maarakennusteollisuudessa
murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysyntä Euroopassa ja Pohjois-
Amerikassa pysyy edelleen nykyisellä melko alhaisella tasolla. Odotamme
maarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Arvioimme automaatiotuotteidemme kysynnän jatkuvan hyvänä, vaikka odotamme
automaatiotuotteiden kysynnän sellu- ja paperiteollisuudelle jonkin verran
hiljenevän. Automaatiotuotteiden palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme
jatkuvan hyvänä.

Arvioimme sellutehdasmarkkinan jatkuvan tyydyttävänä. Odotamme laiteuudistusten
ja palveluiden kysynnän pysyvän hyvänä.

Paperilinjojen kysynnän arvioimme olevan heikkoa. Uskomme kuitenkin paperi- ja
kartonkiteollisuuden kapasiteetin käyttöasteiden pitävän palveluliiketoiminnan
kysynnän hyvänä.

Arvioimme uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysynnän jatkuvan
tyydyttävänä ja palveluliiketoiminnan kysynnän voimantuotantoteollisuudessa
olevan hyvää.


Taloudellinen kehitys

Aikaisemman arviomme mukaisesti ja perustuen oletukseen, että tämänhetkinen
kysyntä asiakasteollisuuksissamme ei selvästi heikkene Euroopan
taloustilanteesta tai muusta vastaavasta tekijästä johtuen, odotamme
liikevaihtomme vuonna 2012 kasvavan vuodesta 2011 ja tuloksemme (EBITA ilman
kertaluonteisia eriä) vuonna 2012 paranevan verrattuna vuoteen 2011.

Vuoden 2012 taloudellista tulostamme koskevat arviot perustuvat Metson
tämänhetkisiin markkinanäkymiin, vahvaan tilauskantaan vuodelle 2012 ja
nykyisenlaajuiseen liiketoimintaan sekä maaliskuun 2012 mukaisiin
valuuttakurssitasoihin.

Helsingissä huhtikuun 26. päivänä 2012Metso Oyj:n hallitusMetso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Expect
results.

www.metso.com , www.twitter.com/metsogroupLisätietoja antaa:

Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso, puh. 020 484 3000
Harri Nikunen, talousjohtaja, Metso, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253Kutsu tiedotustilaisuuteen

Osavuosikatsauksesta järjestetään tänään, torstaina 26.4.2012 klo 15:00 Suomen
aikaa (13:00 BST, 14:00 CEST, 8:00 EST), englanninkielinen tiedotustilaisuus
tiedotusvälineille, sijoittajille ja analyytikoille. Tiedotustilaisuus pidetään
Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki.

Tiedotustilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-
lähetyksenä Metson verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/webcastlahetys.
Kysymyksiä voi esittää puhelinkonferenssin kautta. Webcast-lähetyksen vuoksi
toivomme, että tiedotustilaisuuteen saavuttaisiin paikalle 5 minuuttia ennen
tilaisuuden alkua.

Puhelinkonferenssiin osallistuminen

Puhelinkonferenssiin pääsee mukaan soittamalla muutamaa minuuttia ennen
tilaisuuden alkua numeroon 09 2313 9201, tunnuskoodi: 910 752.

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuultavissa 10.5.2012 saakka numerossa
09 2314 4681, tunnuskoodi: 910 752. Puhelinkonferenssin jälkeen on Metson
nettisivuilta ladattavissa podcast-äänitiedosto (mp3) ja viimeistään perjantaina
27.4.2012 auki kirjoitettu teksti puhelinkonferenssista osoitteessa
www.metso.com/sijoittajat.

Tiedotustilaisuuksien esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa
www.metso.com/sijoittajat.

Tervetuloa!

Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät
kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat
esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden
liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset.
Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja
kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät
tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin
seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa
yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason
vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön
saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon,
onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen
Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com