Metson osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2012

Metso Oyj:n pörssitiedote 26.7.2012 klo 12:00 paikallista aikaa

Vakaa tilauskertymä, vahva liikevaihdon kasvu ja hyvä tuloskehitys

Järjestämme osavuosikatsauksesta tänään torstaina 26.7.2012 klo 15:00
tiedotustilaisuuden tiedotusvälineille, sijoittajille ja analyytikoille.
Tiedotustilaisuus pidetään Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A,
Helsinki. Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä myös internetin kautta
osoitteesta www.metso.com/IRvideot sekä puhelinkonferenssina (numerotiedot
tiedotteen lopussa). Tilaisuus on englanniksi.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson tammi-kesäkuun osavuosikatsauksesta ja
osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-
tiedostona. Osavuosikatsaus on saatavilla myös verkkosivuillamme, osoitteessa
www.metso.com/sijoittajat.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon
edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Keskeistä vuoden 2012 toisella neljänneksellä

 * Uusia tilauksia saatiin huhti-kesäkuussa 1 735 miljoonan euron arvosta (2
  883 milj. e). Pois lukien vertailukauden poikkeuksellisen suuret tilaukset,
  saadut tilaukset kasvoivat Kaivos ja maarakennus -segmentissä ja laskivat
  hieman Massa, paperi ja voimantuotanto -segmentissä. Automaatio-segmentin
  saadut tilaukset olivat vertailukauden tasolla. Palveluliiketoiminnan saadut
  tilaukset olivat 812 miljoonaa euroa eli 48 prosenttia kaikista tilauksista
  (866 milj. e ja 31 %).
 * Liikevaihto kasvoi 21 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 897 miljoonaa
  euroa (1 567 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 15
  prosenttia ja oli 795 miljoonaa euroa eli 43 prosenttia konsernin
  liikevaihdosta (691 milj. e ja 46 %).
 * EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden
  poistoja) ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 27 prosenttia ja oli 177,4
  miljoonaa euroa eli 9,4 prosenttia liikevaihdosta (139,8 milj. e ja 8,9 %).
 * Osakekohtainen tulos oli 0,70 euroa (0,45 e).
 * Vapaa kassavirta oli 46 miljoonaa euroa negatiivinen (49 milj. e
  positiivinen).

Arviomme vuoden 2012 taloudellisesta kehityksestä säilyy ennallaan

Odotamme liikevaihtomme vuonna 2012 kasvavan vuodesta 2011 ja tuloksemme (EBITA
ilman kertaluonteisia eriä) vuonna 2012 paranevan verrattuna vuoteen 2011.

Vuoden 2012 taloudellista tulostamme koskevat arviot perustuvat Metson
tämänhetkisiin markkinanäkymiin, vahvaan tilauskantaan vuodelle 2012 ja
nykyisenlaajuiseen liiketoimintaan sekä kesäkuun 2012 mukaisiin
valuuttakursseihin.

Toimitusjohtaja Matti Kähkönen vuoden toisesta neljänneksestä:

"Kirjasimme toisella neljänneksellä uusia tilauksia 1 735 miljoonan euron
arvosta. Tämä on hyvä suoritus huomioiden, että emme saaneet yhtään
poikkeuksellisen suurta tilausta, kuten vertailukaudella. Tilauskertymä
heijastaa selvästi vahvaa kilpailukykyämme ja asiakkaiden luottamusta Metsoon.
Sekä palveluliiketoiminnan että projekti- ja laitekaupan liikevaihdon hyvä
kehitys loi hyvän perustan neljänneksen vahvalle tulokselle. Kaivos ja
maarakennus- sekä Automaatio -segmenttien tulokset paranivat, kun taas Massa,
paperi ja voimantuotanto -segmentin tulosta heikensi liiketoiminnan jakauma ja
tietyt heikkoudet Paperit-liiketoiminnassa. Kaiken kaikkiaan olemme tyytyväisiä
ensimmäiseen vuosipuoliskoon ja jatkamme määrätietoisesti strategiamme
toteutusta tarjotaksemme lisäarvoa sekä asiakkaillemme että sidosryhmillemme."

Metson avainluvut

 Miljoonaa euroa        Q2/  Q2/ Muutos % Q1-Q2/ Q1-Q2/ Muutos % 2011
                2012 2011      2012  2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Saadut tilaukset       1 735 2 883   -40 3 655 4 730   -23 7 961
-------------------------------------------------------------------------------
 Palveluliiketoiminnan saadut  812  866    -6 1 693 1 714    -1 3 100
 tilaukset
-------------------------------------------------------------------------------
    % saaduista tilauksista   48  31        48   37       40
 (*))
-------------------------------------------------------------------------------
 Tilauskanta kauden lopussa               5 290 5 593    -5 5 310
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto         1 897 1 567    21 3 652 3 011    21 6 646
-------------------------------------------------------------------------------
 Palveluliiketoiminnan     795  691    15 1 516 1 331    14 2 871
 liikevaihto
-------------------------------------------------------------------------------
    % liikevaihdosta *)     43  46        43   46       45
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulos ennen rahoituseriä,
 veroja ja aineettomien
 hyödykkeiden poistoja    177,4 139,8    27 317,8 263,4    21 628,5
 (EBITA) sekä kertaluonteisia
 eriä
-------------------------------------------------------------------------------
    % liikevaihdosta      9,4  8,9       8,7  8,7       9,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto         163,9 121,0    35 292,1 233,9    25 571,8
-------------------------------------------------------------------------------
    %:a liikevaihdosta     8,6  7,7       8,0  7,8       8,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulos/osake, euroa      0,70 0,45    56  1,26  0,94    34 2,38
-------------------------------------------------------------------------------
 Vapaa kassavirta        -46  49   n/a   70  117   -40  375
-------------------------------------------------------------------------------
 Sitoutuneen pääoman tuotto
 (ROCE), ennen veroja,                19,6  15,3      18,4
 vuositasolla, %
-------------------------------------------------------------------------------
 Omavaraisuusaste kauden                 39,6  37,4      39,8
 lopussa, %
-------------------------------------------------------------------------------
 Nettovelkaantuneisuusaste
 kauden lopussa, %                  22,6  23,9      12,2
-------------------------------------------------------------------------------
(*) )Ilman Valmet Automotivea.

Lähiajan näkymät

Markkinakehitys

Useimpien asiakasteollisuuksiemme kysyntä on ollut viimeisten kuukausien aikana
normaalilla tasolla vaihdellen hieman eri asiakasteollisuuksissa ja
maantieteellisillä alueilla. Huolimatta keväällä ja kesän alussa tapahtuneesta
maailman talouden kasvaneesta epävarmuudesta sekä Kiinan ja Intian markkinoiden
hiljentymisestä, arvioimme toimintaympäristömme jatkuvan kehittyvillä
markkinoilla hyvänä useimmissa asiakasteollisuuksissamme. Arvioimme, että
useimmissa asiakasteollisuuksissa kapasiteetin käyttöasteet säilyvät hyvinä tai
tyydyttävinä, millä on myönteinen vaikutus palveluliiketoimintaamme.

Odotamme kaivosteollisuuden kysynnän jatkuvan hyvänä. Kaivosten oletettujen
korkeiden käyttöasteiden, laajan asennetun laitekantamme sekä vahvistuneen
huoltoverkostomme johdosta arvioimme kaivoslaitteisiin liittyvien palveluiden
kysynnän jatkuvan erinomaisena.

Arvioimme maarakennuslaitteiden kysynnän hieman hiljenevän ja olevan tyydyttävää
Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Brasilian markkinoilla. Arvioimme, että
maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysyntä
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa pysyy edelleen nykyisellä melko alhaisella
tasolla. Odotamme maarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan kysynnän
jatkuvan tyydyttävänä.

Arvioimme automaatiotuotteidemme ja niihin liittyvien palvelujen kysynnän
jatkuvan hyvänä, vaikka odotamme sellu- ja paperiteollisuuden kysynnän jonkin
verran hiljenevän.

Arvioimme sellutehdasmarkkinan jatkuvan tyydyttävänä. Odotamme laiteuudistusten
ja palveluiden kysynnän pysyvän hyvänä.

Paperilinjojen kysynnän arvioimme olevan heikkoa. Uskomme kuitenkin paperi- ja
kartonkiteollisuuden kapasiteetin käyttöasteiden pitävän palveluliiketoiminnan
kysynnän hyvänä.

Arvioimme uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysynnän jatkuvan
tyydyttävänä ja palveluliiketoiminnan kysynnän voimantuotantoteollisuudessa
olevan tyydyttävää.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Expect
results.

www.metso.com , www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso, puh. 020 484 3000
Harri Nikunen, talousjohtaja, Metso, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen
talousjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

Kutsu tiedotustilaisuuteen

Osavuosikatsauksesta järjestetään tuloksen julkistuspäivänä, torstaina
26.07.2012 klo 15:00 Suomen aikaa (13:00 BST, 14:00 CEST, 8:00 EST),
englanninkielinen tiedotustilaisuus tiedotusvälineille, sijoittajille ja
analyytikoille. Tiedotustilaisuus pidetään Metson pääkonttorissa, osoitteessa
Fabianinkatu 9 A, Helsinki.

Tiedotustilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-
lähetyksenä Metson verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/IRvideot. Kysymyksiä
voi esittää puhelinkonferenssin kautta. Webcast-lähetyksen vuoksi toivomme, että
tiedotustilaisuuteen saavuttaisiin paikalle 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Puhelinkonferenssiin osallistuminen

Puhelinkonferenssiin pääsee mukaan soittamalla viisi minuuttia ennen tilaisuuden
alkua numeroon 09 2313 9201, tunnuskoodi: 910 754.

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuultavissa 9.8.2012 saakka numerossa
09 2314 4681, tunnuskoodi: 910 754. Podcast-äänitiedosto (mp3) ja
aukikirjoitettu teksti tiedotustilaisuudesta ovat ladattavissa osoitteessa
www.metso.com/IRvideot viimeistään perjantaina 27.7.2012.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen
julkaisemisen jälkeen osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

Tervetuloa!

jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com