Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2020

Metso Oyj:n pörssitiedote 7.5.2020 klo 09:00 paikallista aikaa

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson tilinpäätöstiedotteesta 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2020. Tiivistelmä sisältää ainoastaan vertailukelpoisia lukuja vuoden 2020 ensimmäiseltä neljännekseltä ja koko vuodelta 2019. Lisätietoa IFRS:n mukaisten ja vertailukelpoisten taloudellisten tietojen eroavaisuuksista löytyy kokonaisesta osavuosikatsauksesta, joka on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat samaan ajanjaksoon vuonna 2019, ellei toisin mainita.

Tammi-maaliskuu 2020 lyhyesti

  • Saadut tilaukset kasvoivat 5 % ja olivat 1 065 miljoonaa euroa (1 013 milj.)
  • Liikevaihto pysyi samalla tasolla viime vuoteen verrattuna ja oli 832 miljoonaa euroa (836 milj.)
  • Oikaistu EBITA oli 91 miljoonaa euroa ja 10,9 % liikevaihdosta (105 milj. ja 12.6 %)
  • Liikevoitto oli 73 miljoonaa euroa ja 8,8 % liikevaihdosta (100 milj. ja 11,9 %)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,35 euroa (0,43)
  • Vapaa kassavirta oli 78 miljoonaa euroa (38 milj.)
  • Yhtiökokousta lykättiin myöhemmäksi Covid-19-rajoitteiden seurauksena
  • Metson osittaisjakautuminen sekä Metso Outotecin ja Neleksen muodostaminen jatkuu suunnitelman mukaisesti. Metson Minerals-liiketoiminnan ja Outotecin yhdistymisen odotetaan tapahtuvan 30.6.2020, ollen edelleen ehdollinen kaikkien lakisääteisten ja muiden hyväksyntöjen saamiselle

Avainluvut

Milj. euroa Q1/2020 Q1/2019 Muutos % 2019
Saadut tilaukset 1 065 1 013 5 3 690
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 535 518 3 2 061
    % saaduista tilauksista 50 51 56
Tilauskanta 1 764 1 855 -5 1 688
Liikevaihto 832 836 -0 3 635
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 468 462 1 1 967
    % liikevaihdosta 56 55 54
Oikaistu EBITA *) 91 105 -13 474
    % liikevaihdosta 10,9 12,6 13,0
Liikevoitto 73 100 -27 418
    % liikevaihdosta 8,8 11,9 11,5
Tulos per osake, euroa 0,35 0,43 -19 1,94
Vapaa kassavirta 78 38 105 39
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %, vuositasolla 12,6 18,9 18,7
Omavaraisuusaste, % 41,2 46,6 42,1
Nettovelkaantuneisuusaste, % 48,6 15,1 52,7
Henkilöstö kauden lopussa 15 584 13 447 16 15 821

*) Oikaisuerät olivat 11 miljoonaa euroa tammi-maaliskuussa 2020, 2 miljoonaa euroa vertailukaudella  2019 ja 36 miljoonaa euroa tammi-joulukuussa 2019. EBITA:n ja liikevoiton täsmäytys on esitetty liitetiedossa 9: segmenttitiedot.

Covid-19 markkinapäivitys 

Covid-19:n leviämisen estämiseksi toteutettujen toimenpiteiden vaikutukset alkoivat näkyä Metson liiketoiminnassa ja taloudellisessa tuloksessa selvästi vasta ensimmäisen neljänneksen loppupuolella. Helmikuussa vaikutukset näkyivät Kiinan toiminnoissa, mutta nämä vaikutukset kompensointiin myöhemmin maaliskuussa toiminnan nopean palautumisen myötä. Neljänneksellä saadut tilaukset Kiinasta olivat korkeammat kuin vuotta aikaisemmin, kun taas Kiinan myynnin palautuminen laskua edeltävälle tasolle kestää kauemmin.

Maaliskuun puolivälistä alkaen Covid-19 on vaikuttanut Metsossa voimakkaimmin kivenmurskauslaitteiden liiketoiminnassa, kun asiakkaat ja jakelijat ovat vähentäneet investointejaan huomattavasti. Kaivoslaiteliiketoiminta on jatkunut odotusten mukaisesti. Kaivostoiminnan merkitys monissa maissa on näkynyt vara- ja kulutusosien hyvänä jatkuneessa kysynnässä. Matkustamiseen ja työvoiman liikkuvuuteen liittyvillä rajoituksilla on ollut vaikutusta palveluliiketoimintaan, kun mahdollisuudet suorittaa palvelutöitä asiakkaiden kaivoksilla ovat vähentyneet.

Neleksen liiketoiminnassa epävakaa öljyn hinta on vaikuttanut markkina-aktiviteettiin, kun taas sellu- ja paperimarkkinat ovat kehittyneet odotusten mukaisesti. Myös Neleksen palveluliiketoiminta on kärsinyt vierailujen rajoittamisesta asiakkaiden tuotantolaitoksilla, mikä on johtanut joidenkin huoltoseisokkien siirtämiseen.

Useat maat päättivät sulkutoimista (lockdown) maaliskuun puolivälistä lähtien. Näistä maista Intialla on ollut suurin vaikutus Metson liiketoimintaan. Huhtikuun puolivälistä lähtien Intian ja Etelä-Afrikan toiminnoille on annettu lupa vähittäiselle käynnistymiselle, kun taas Perun ja Meksikon toiminnot ovat edelleen suljettuina.

Markkinanäkymät

Metson markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden kuukauden ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna käyttäen termejä kasvaa, jatkuu nykyisellä tasolla tai hidastuu.

Covid-19-tilanteen ennustamattomuuden takia Metso ei toistaiseksi arvioi markkina-aktiviteettinsa kehitystä kuudeksi kuukaudeksi eteenpäin. Metso arvioi, että Covid-19:n vaikutukset markkina-aktiviteettiin jatkuvat koko toisen neljänneksen ajan.

Edellinen markkinanäkymä, julkaistu 6.2.2020 ja peruttu 31.3.2020

Sekä Minerals- että Flow Control -segmentissä markkina-aktiviteetin odotetaan jatkuvan nykyisellä tasolla sekä laitteissa että palveluissa.

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo:

Vuoden alku oli meille positiivinen, mutta Covid-19-tilanteen eskaloiduttua keskityimme henkilöstömme, asiakkaidemme ja kumppaneidemme turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Näinä haastavina aikoina olemme varmistaneet Metson ja sen asiakkaiden toiminnan jatkuvuuden hyödyntämällä globaalin läsnäolomme ja toimitusketjujemme joustavuutta. Aiemmat investointimme digitaalisiin ja IT-alustoihin ovat antaneet meille mahdollisuuden reaaliaikaiseen tiedonvaihtoon ja vuoropuheluun asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa ja samalla helpottaneet nopeaa sisäistä päätöksentekoa.

Covid-19:n vaikutus taloudelliseen tulokseemme oli ensimmäisen neljänneksen aikana vielä melko vähäinen. Helmikuussa Kiinan toimintaamme vaikuttivat paikalliset sulkutoimenpiteet, joilla oli jonkin verran vaikutusta myyntiin ja tulokseen helmikuun aikana. Kiinan toimintojen uudelleen käynnistymisen jälkeen toiminta Kiinassa on jatkunut normaalilla kapasiteetilla maaliskuun alusta alkaen.

Merkittävämpiä vaikutuksia meille on seurannut ympäri maailmaa maaliskuun puolivälistä lähtien nopeasti toteutetuista toimenpiteistä. Kivenmurskauslaitteiden kysyntä on vähentynyt nopeasti, kun taas kaivoslaitteiden markkina on pysynyt vakaana. Palveluliiketoimintaan ovat vaikuttaneet matkustamiseen ja työvoiman liikkuvuuteen liittyvät rajoitukset, jotka ovat estäneet palvelutöiden suorittamisen asiakkaiden luona. Joissakin maissa viranomaisten määräämät sulkemiset ovat vaikuttaneet myös Metson omaan toimintaan.

Olemme aktiivisesti valvoneet kustannuksiamme sekä pyrkineet turvaamaan kassavirtamme ja taloudellisen asemamme. Valmistautuessamme tulevaan osittaisjakautumiseen olemme pyrkineet pitämään kustannuksemme kurissa jo vuoden 2019 jälkipuoliskolta lähtien. Covid-19-tilanteen laajennuttua olemme vähentäneet harkinnanvaraisia menoja koko organisaatiossa. Lisäksi olemme toteuttaneet henkilöstöön vaikuttavia väliaikaisia toimenpiteitä, kuten työajan lyhentämisiä tai palkan alentamisia. Myös Metson johtoryhmä on päättänyt omien palkkojensa alentamisesta huhtikuusta alkaen. Metson taloudellinen asema on edelleen hyvä, ja olemme sopineet käytettävissä olevasta lisärahoituksesta, joka auttaa meitä selviämään tästä haastavasta tilanteesta.

Näistä poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta olemme edistyneet hyvin Metso Outotec ja Neles -järjestelyssä. Meiltä puuttuu vielä joitakin hyväksyntöjä kilpailuviranomaisilta, mutta pyrimme saamaan ne niin että voisimme saada järjestelyn päätökseen aiemmin julkistetun aikataulun mukaisesti 30.6.2020.

Audiocastin ja puhelinkonferenssin tiedot

Metson toimitusjohtaja Pekka Vauramo ja talous- ja rahoitusjohtaja Eeva Sipilä esittelevät tuloksen analyytikoille ja sijoittajille englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa tänään klo 13.00 paikallista aikaa. Lähetystä voi seurata osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit.

Sen tallenne ja aukikirjoitettu teksti ovat saatavilla samassa osoitteessa mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen lähetyksen alkua numeroon 09 817 103 10 ja syöttämällä vahvistuskoodin 40876239#

Lisätietoa:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. +358 20 484 3253

Metso Oyj

Eeva Sipilä

Talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

VP, Investor Relations

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,6 miljardia euroa vuonna 2019. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

metso.com/fitwitter.com/metsogroup