Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2019

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2019

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2019

Metso Oyj:n pörssitiedote 25.4.2019 klo 9.30 paikallista aikaa


Tämä tiedote on tiivistelmä Metson osavuosikatsauksesta 1.tammikuuta - 31.maaliskuuta 2019. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat samaan ajanjaksoon vuonna 2018, ellei toisin mainita.

Tammi-maaliskuu 2019 lyhyesti

  • Vahva markkina-aktiviteetti
  • Saadut tilaukset kasvoivat 18 % 1 013 miljoonaan euroon (859 milj.)
  • Liikevaihto kasvoi 17 % 836 miljoonaan euroon (714 milj.)
  • EBITA oli 104 oli miljoonaa euroa eli 12,4 % liikevaihdosta (85 milj. ja 11,9 %)
  • Liikevoitto oli 100 miljoonaa euroa eli 11,9 % liikevaihdosta (80 milj. ja 11,3 %)
  • Osakekohtainen tulos parani 0,43 euroon (0,33)
  • Vapaa kassavirta oli 38 miljoonaa euroa (2 milj.)
  • Jauhinkuulaliiketoiminnan myynti saatiin päätökseen

Avainluvut

Milj. e Q1/2019 Q1/2018 Muutos % 2018
Saadut tilaukset 1 013 859 18 3 499
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 518 491 5 1 913
% saaduista tilauksista 51 57   55
Tilauskanta 1 855 1 554 19 1 686
Liikevaihto 836 714 17 3 173
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 462 422 9 1 773
% liikevaihdosta 55 59   56
EBITA 104 85 22 369
% liikevaihdosta 12,4 11,9   11,6
Liikevoitto 100 80 25 351
% liikevaihdosta 11,9 11,3   11,1
Tulos per osake, euroa 0,43 0,33 30 1,53
Vapaa kassavirta 38 2   146
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %, vuositasolla 18,9 15,2   16,9
Omavaraisuusaste, % 46,6 40,9   47,7
Nettovelkaantuneisuusaste, % 15,1 2,2   11,7
Henkilöstö kauden lopussa 13 447 12 356 9 13 150

Markkinanäkymät

Sekä Minerals- että Flow Control -segmentissä markkina-aktiviteetin odotetaan jatkuvan nykyisellä korkealla tasolla sekä laitteissa että palveluissa.

Metson markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden kuukauden ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna käyttäen termejä: kasvaa, jatkuu nykyisellä tasolla tai hidastuu.

Edelliset markkinanäkymät 6.2.2019: Mineralsin laitteissa ja palveluissa markkina-aktiviteetin odotetaan kasvavan edelleen. Flow Controlin laitteissa ja palveluissa markkina-aktiviteetin odotetaan kasvavan edelleen.

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo: 

Tämä oli minulle ensimmäinen kokonainen neljännes Metsossa. Olen hyvin tyytyväinen kaikesta mitä olen tähän mennessä nähnyt tavatessani monia asiakkaita ja yli puolet koko Metson henkilöstöstä. Työntekijämme ovat hyvin motivoituneita ja sitoutuneita, ja heillä on syvää ymmärrystä sekä asiakkaiden tarpeista että tuotteistamme ja teknologioistamme. Meillä on tarjota asiakkaillemme paikallista palvelua ja osaamista, jolla tuotamme heille lisäarvoa.

Vuoden 2019 ensimmäinen neljännes oli meille vahva: kasvoimme ja kannattavuutemme parani. Saadut tilaukset kasvoivat 18 % edellisvuodesta ja kasvu tuli laaja-alaisesti sekä laitteista että palveluista. Yhdessä viime vuoden hyvän tilausten kasvun kanssa tämä tarkoittaa vakaata tilauskantaa, jonka toimittamista jatkamme parantuneella tehokkuudella. Liikevaihdon kasvu tuli molemmista segmenteistä ja oli yhteensä 17 %. Sekä liikevaihdon kasvu että parempi toiminnan tehokkuus nostivat kannattavuutta. Tämä siitäkin huolimatta, että laitteiden osuuden kasvu myynnistä vaikuttaa katteisiin.

Odotamme markkina-aktiviteetin jatkuvan nykyisellä korkealla tasolla. Kaivoslaitemarkkina näyttää hieman muita markkinoita vahvemmalta, sillä kaivosyhtiöt haluavat edelleen parantaa tuottavuuttaan ja lisätä kapasiteettiaan. Maailmantaloudessa on luonnollisesti yleisiä epävarmuuksia, mutta tähän mennessä niillä on ollut vain vähän vaikutusta asiakkaidemme aktiviteettiin.

Lähitulevaisuudessa keskitymme edelleen kehittämään suorituskulttuuriamme. Olen vakuuttunut siitä, että meillä on merkittävää potentiaalia kehittää Metsoa edelleen, jotta voimme tuottaa yhtenäisen ja laadukkaan asiakaskokemuksen ja kestävää tuottoa osakkeenomistajillemme.

Audiocastin ja puhelinkonferenssin tiedot

Metson toimitusjohtaja Pekka Vauramo ja talous- ja rahoitusjohtaja Eeva Sipilä esittelevät tuloksen analyytikoille ja sijoittajille englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa tänään klo 12.30 paikallista aikaa. Lähetystä voi seurata osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit. Sen tallenne ja aukikirjoitettu teksti ovat saatavilla samassa osoitteessa mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen lähetyksen alkua numeroon 09 817 103 10 ja syöttämällä vahvistuskoodin 67007667#.

Lisätietoja:
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Eeva Sipilä
Talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
Sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 13 000 työntekijää yli 50 maassa.

www.metso.com/fiwww.twitter.com/metsogroup