Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2018

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2018 Metso Oyj, pörssitiedote, 25.4.2018 klo 9.00 paikallista aikaa

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2018
Metso Oyj, pörssitiedote, 25.4.2018 klo 9.00 paikallista aikaa


Tämä tiedote on tiivistelmä Metson osavuosikatsauksesta 1.tammikuuta - 31.maaliskuuta 2018. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat samaan ajanjaksoon vuonna 2017, ellei toisin mainita.

Vuoden 2018 ensimmäinen neljännes lyhyesti

 • Markkina-aktiviteetti jatkui hyvänä
 • Saadut tilaukset kasvoivat 17 %, tai kiinteillä kursseilla 27 %, 859 miljoonaan euroon (733 milj.)
 • Palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat 9 %, tai kiinteillä kursseilla 18 %, 490 miljoonaan euroon (451 milj.)
 • Liikevaihto kasvoi 10 %, tai kiinteillä kursseilla 19 %, 714 miljoonaan euroon (647 milj.)
 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 10 %, tai kiinteillä kursseilla 19 %, 422 miljoonaan euroon (383 milj.)
 • Oikaistu EBITA oli 85 miljoonaa euroa eli 11,9 % liikevaihdosta (66 milj. ja 10,2 %)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 80 miljoonaa euroa eli 11,3 % liikevaihdosta (59 milj. ja 9,2 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (0,23)
 • Vapaa kassavirta oli 2 miljoonaa euroa (39 milj.)

Markkinanäkymät
Näkymät perustuvat odotettuun markkinakehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen. Markkinatilanteemme odotetaan kehittyvän seuraavasti:

 • Mineralsissa laitteiden ja palveluiden kysynnän kasvu jatkuu vakaana.
 • Flow Controlissa laitteiden ja palveluiden kysynnän kasvu jatkuu vakaana.

Väliaikainen toimitusjohtaja Eeva Sipilä:

Ilahduttavaa ensimmäisellä neljänneksellä oli useilla eri osa-alueille tapahtunut myönteinen kehitys. Hyvä markkina-aktiviteetti kaikilla asiakastoimialoillamme siivitti saatujen tilausten kasvua. Saadut tilaukset kasvoivat voimakkaasti kaikissa liiketoiminnoissamme, yhteensä 17 % verrattuna viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen. Osa tästä kasvusta tosin selittyy ajoituksella, sillä joitakin edelliselle neljännekselle odotettuja tilauksia siirtyi alkuvuodelle.

Liikevaihdon kasvu sekä odotettua nopeampi edistyminen toimituskykymme parantamisessa ja toimintamme tehostamisessa vaikuttivat myönteisesti kannatta-vuuteemme. Sisäiset toiminnan tehokkuuteen liittyvät haasteet vaikuttivat suorituskykyymme vuoden 2017 lopussa ja olemme työskennelleet määrätietoisesti niiden ratkaisemiseksi. Vaikka olenkin tyytyväinen tähänastiseen kehitykseen, jatkamme tätä työtä useilla alueilla parantaaksemme toimintatehokkuuttamme edelleen.

Alkuvuonna olemme jatkaneet kannattavan kasvun strategiamme toteutusta keskeytyksettä. Maaliskuussa julkistimme laajennusinvestoinnin Intian tehtaallamme. Investointi kasvattaa tuotantokapasiteettiamme, jotta pystymme paremmin vastaamaan kasvavaan kivenmurskauslaitteiden kysyntään Intiassa ja muilla markkinoilla. Raportointikauden jälkeen julkistimme kaksi yrityshankintaa: ensimmäisen venttiililiike-toiminnassa Intiassa ja toisen kivenmurskausliiketoiminnassa Ruotsissa.Yrityskaupat täydentävät tarjoomaamme ja vahvistavat läsnäoloamme näillä markkinoilla.  Strategiamme toteuttaminen on painopistealueemme koko kuluvan vuoden ajan.

Avainluvut

Milj. euroa Q1/2018   Q1/2017 Muutos-% 2017
Saadut tilaukset 859   733 17 2 982
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 490   451 9 1 717
  % saaduista tilauksista 57   62   58
Tilauskanta kauden lopussa 1 553   1 396 11 1 439
Liikevaihto 714   647 10 2 699
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 422   383 10 1 595
  % liikevaihdosta 59   59   59
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA), oikaistu 85   66 28 244
  % liikevaihdosta 11,9   10,2    9,0
Liikevoitto 80   59 36 218
  % liikevaihdosta 11,3   9,2   8,1
Tulos per osake, euroa 0,33   0,23 43 0,68
Vapaa kassavirta 2   39 -95 158
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 15,2   11,1   10,3
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 40,9   43,7   44,5
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, % 2,2   -4,7   1,8
Henkilöstö kauden lopussa 12 356   11 453 8 12 037

Audiocast ja puhelinkonferenssi

Metson väliaikainen toimitusjohtaja Eeva Sipilä esittelee tuloksen analyytikoille ja sijoittajille englanninkielisessä webcast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa tänään klo 13.00.

Lähetystä voi seurata osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit. Sen tallenne ja aukikirjoitettu teksti ovat saatavilla samassa osoitteessa mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen.

Puhelinkonferenssin puhelinnumero on 09 7479 0360 ja vahvistuskoodi 111643.

Lisätietoja antavat:
Eeva Sipilä, väliaikainen toimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj
Eeva Sipilä
Väliaikainen toimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta.

Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin  2,7 miljardia euroa vuonna 2017. Metsolla on yli 12 000 työntekijää yli 50 maassa.

www.metso.com/fiwww.twitter.com/metsogroup