Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2017

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2017 Metso Oyj, Pörssitiedote, 25.4.2017 klo 9:00 paikallista aikaa

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2017
Metso Oyj, Pörssitiedote, 25.4.2017 klo 9:00 paikallista aikaa
 
Metso järjestää englanninkielisen audiocast-lähetyksen tänään klo 13:00 ja sitä voi seurata osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit. Audiocastin yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka kautta voi esittää kysymyksiä.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson tammi-maaliskuun 2017 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita.

Vuoden 2017 ensimmäinen neljännes lyhyesti (verrattuna vuoden 2016 ensimmäiseen neljännekseen)

 • Markkina-aktiviteetti lisääntyi etenkin palveluliiketoiminnoissa
 • Saadut tilaukset kasvoivat 11 prosenttia 733 miljoonaan euroon (663 milj. e).
  Palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat 15 prosenttia 496 miljoonaan euroon (433 milj. e)
 • Liikevaihto kasvoi 8 prosenttia 648 miljoonaan euroon (601 milj. e).
  Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 3 prosenttia 423 miljoonaan euroon (409 milj. e)
 • Oikaistu EBITA kasvoi 66,4 miljoonaan euroon ja oli 10,2 prosenttia liikevaihdosta
  (55,7 milj. e ja 9,3 %)
 • Vapaa kassavirta oli 39 miljoonaa euroa (62 milj. e)
 • Metson tase pysyi vahvana, nettovelkaantuneisuusaste oli -4,7 prosenttia
  (-1,8 % vuoden 2016 lopussa)

Näkymät vuodelle 2017 (muutokset suluissa)

Metson yleisen liiketoimintaympäristön arvioidaan paranevan vuoteen 2016 verrattuna (aiemmin: olevan hieman parempi). Arvioimme tuotteidemme ja palvelujemme kysynnän kehittyvän vuonna 2017 seuraavasti

 • Kaivoslaitteiden kysyntä säilyy heikkona, kun taas kaivosteollisuuden palveliden kysyntä paranee hyvälle tasolle (aiemmin: kaivoslaitteiden kysyntä säilyy heikkona ja kaivosteollisuuden palveluiden tyydyttävänä)
 • Kivenmurskauslaitteiden ja niihin liittyvien palveluiden kysyntä säilyy hyvänä
 • Flow Controlin asiakkaiden uusiin investointeihin liittyvien tuotteiden ja palveluiden kysyntä paranee hyvälle tasolle (aiemmin: molemmilla tyydyttävä kysyntä)

Maaliskuun 2017 lopun tilauskannan arvo kuluvalle vuodelle oli noin 1,2 miljardia euroa. Nykyisessä markkinatilanteessa odotamme edelleen lykkääntymisiä suunniteltuihin toimitusaikatauluihin. Vuonna 2016 aloitetuista tehostamistoimista odotamme aiheutuvan 10-15 miljoonan euron negatiiviset oikaisuerät kuluvalle vuodelle. Investointien ilman yrityskauppoja arvioidaan olevan suuremmat kuin vuonna 2016, mutta jäävän alemmaksi kuin aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot.

Toimitusjohtaja Matti Kähkönen:

Olemme tyytyväisiä, että asiakasteollisuuksiemme aktiivisuus parani vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.  Tämän ansioista tilaukset kasvoivat  sekä Minerals että Flow Control -liiketoiminnoissa verrattuna vuoden 2016 ensimmäiseen ja viimeiseen neljännekseen. Kivenmurskausliiketoiminnan aktiviteetti jatkui hyvänä Yhdysvalloissa ja Europassa samalla kun muut markkinat elpyivät hieman edellisvuosien matalalta tasolta. Flow Controlin palveluliiketoiminta vilkastui sekä öljy- ja kaasu- että paperi- ja selluteollisuudessa. Kaivosmarkkinat ovat vähitellen elpyneet, ja alan palveluliiketoiminta piristyi ensimmäisellä neljänneksellä. Kaivosteollisuuden hieman valoisammat näkymät eivät kuitenkaan vielä näkyneet laiteliiketoiminnassa, vaikka asiakkaiden kanssa käydyissä keskusteluissa esiintyykin jossain määrin optimismia.     

Metson liikevaihto kasvoi neljänneksen aikana 8 prosenttia, mikä selittyy pitkälti Minerals-segmentin laitetoimituksilla. Lisääntyneiden palveluliiketoiminnan tilauksien odotetaan tukevan liikevaihdon kasvua  tulevilla neljänneksillä. Minerals-segmentin kannattavuus parani hieman, mutta myynnin rakenne ja korkeammat raaka-ainekustannukset vaikuttivat tulokseen negatiivisesti. Flow Control teki hyvän tuloksen, ja tämän kehityksen odotetaan jatkuvan.   

Tämän vuoden pääteemoja Metsossa ovat kasvu ja digitalisaatio. Kaikilla liiketoiminnoilla on hyvät suunnitelmat orgaanisen kasvun nopeuttamiseksi, ja vankka taloudellinen tilanteemme antaa edellytykset myös yrityskaupoille. Ensimmäisen neljänneksen aikana julkistimme digitalisaatio-ohjelman (Metso Digital Program), jonka tarkoituksena on viedä digitaalinen osaamisemme alalla menestymisen ja kasvun edellyttämälle uudelle tasolle. Painopisteemme ovat teollisen internetin (IoT) ja analytiikkatyökalujen käytännönläheiset sovellukset, joilla mahdollistamme asiakkaidemme laitteiden toiminnan tehostamisen ja kannattavuuden parantamisen.

Avainluvut

Milj. euroa Q1/2017 Q1/2016 Muutos % 2016
Saadut tilaukset 733 663 11 2 724
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 496 433 15 1 741
  % saaduista tilauksista 68 65   64
Tilauskanta kauden lopussa 1 396 1 300 7 1 320
Liikevaihto 648 601 8 2 586
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 423 409 3 1 703
  % liikevaihdosta 65 68   66
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA), oikaistu 66,4 55,7 19 274,0
  % liikevaihdosta 10,2 9,3   10,6
Liikevoitto 59,4 50,4 18 227,1
  % liikevaihdosta 9,2 8,4   8,8
Tulos per osake, euroa 0,23 0,18 28 0,87
Vapaa kassavirta 39 62 -37 339
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, vuositasolla, % 11,1 9,4   10,4
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 43,7 43,9   48,0
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, % -4,7 6,9   -1,8
Henkilöstö kauden lopussa 11 453 12 386 -8 11 542

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Palvelemme kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys-, öljy-, kaasu-, massa-, paperi- ja prosessiteollisuuksia. Autamme asiakkaitamme parantamaan toimintansa tehokkuutta, vähentämään riskejä ja lisäämään kannattavuutta ainutlaatuisen tietotaitomme, kokeneiden asiantuntijoidemme ja innovatiivisten ratkaisujemme avulla. Rakennamme yhdessä uutta, kestävää kasvua.

Tuotevalikoimaamme kuuluu kaivos- ja kivenmurskauslaitteita ja -järjestelmiä sekä teollisuusventtiileitä ja venttiiliohjaimia. Tuemme asiakkaitamme laajalla palveluvalikoimalla sekä maailmanlaajuisella yli 80 palvelukeskuksen ja noin 6 000 palveluammattilaisen verkoston avulla. Metsolle turvallisuus on ykkösasia.

Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa. Metso työllistää yli 11 000 henkeä yli 50 maassa. Expect results.

www.metso.com/fi, twitter.com/metsogroup 

Lisätietoja antavat:
Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj
Eeva Sipilä
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Puhelinkonferenssin tiedot

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen lähetyksen alkua numeroon 09 7479 0361 ja syöttämällä vahvistuskoodin 8897870.

Audiocast-lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit ja lähetyksen aukikirjoitettu teksti on saatavilla mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen.