Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2016

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2016

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2016

Metso Oyj:n pörssitiedote 22.4.2016 klo 9:00 paikallista aikaa


Metso järjestää englanninkielisen audiocast-lähetyksen klo 13:00 ja sitä voi seurata osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit . Audiocastin yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka kautta voi esittää kysymyksiä. Audiocast-lähetyksen tallenne on katsottavissa mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen ja aukikirjoitettu teksti tilaisuudesta on ladattavissa verkkosivuillamme.


Suluissa esitetyt luvut viittaavat samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminta (PAS) myytiin 1.4.2015. Metson ja Flow Controlin vertailukelpoiset luvut sisältäen PAS-liiketoiminnan löytyvät taulukko-osiosta.

Vuoden 2016 ensimmäinen neljännes lyhyesti

  • Haastavat markkinaolosuhteet vaikuttivat negatiivisesti kaivos- ja kivenmurskausteollisuuden palvelukysyntään sekä Pohjois-Amerikan öljy- ja kaasuteollisuuden kuljetusalalle toimitettavien venttiilien kysyntään.
  • Kivenmurskauslaitteiden tilaukset kasvoivat, ja kaivoslaitteiden kysyntä oli samalla tasolla kuin vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä.
  • Saadut tilaukset olivat 663 miljoonaa euroa (737 milj. e), josta palveluliiketoiminnan osuus 433 miljoonaa euroa (507 milj. e).
  • Liikevaihto oli 601 miljoonaa euroa (733 milj. e), josta palveluliiketoiminnan osuus 409 miljoonaa euroa (441 milj. e). Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa projektitoimitusten hidastumisesta.
  • Oikaistu EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) oli 56 miljoonaa euroa eli 9,3 prosenttia liikevaihdosta (78 milj. e ja 10,6 %). Palveluliiketoiminnan kannattavuus pysyi odotetusti terveellä tasolla, mutta kaivoslaiteliiketoiminnan kannattavuus oli heikko.

Näkymät vuodelle 2016  (muutokset suluissa)
Metson yleinen liiketoimintaympäristö vuonna 2016 on hieman heikompi vuoteen 2015 verrattuna. Arvioimme tuotteidemme ja palvelujemme kysynnän kehittyvän seuraavasti:

  • kaivoslaitteiden kysyntä säilyy heikkona ja kaivosteollisuuden palveluiden kysyntä tyydyttävänä
  • kivenmurskauslaitteiden ja niihin liittyvien palveluiden kysyntä säilyy tyydyttävänä
  • Flow Controlin asiakkaiden uusiin investointeihin liittyvien tuotteiden kysyntä säilyy tyydyttävänä ja Flow Controlin palveluiden kysyntä hyvänä.

Maaliskuun 2016 lopun tilauskannasta arvioidaan vuoden 2016 aikana laskutettavan 1,1 miljardia euroa. Toimenpiteet oman toiminnan tehostamiseksi parantavat kilpailukykyämme ja lieventävät hintapaineita niillä markkinoilla, joiden kysyntänäkymät ovat heikot tai tyydyttävät. Uudelleenjärjestelykustannusten arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2015 (aiemmin: alemmat kuin vuonna 2015). Investointien ilman yrityskauppoja ja nettorahoituskulujen arvioidaan olevan alemmalla tasolla kuin vuonna 2015 (aiemmin: samalla tasolla kuin vuonna 2015).

Toimitusjohtaja Matti Kähkönen:
Projektiliiketoiminnan tilaukset ja liikevaihto olivat vuoden avausneljänneksellä matalalla tasolla, sillä markkinoiden epävarmuudella on taipumus hidastaa sekä uusiin tilauksiin liittyvää päätöksentekoa että menossa olevien projektien toteutusta. Tämä näkyy selvimmin kaivosliiketoiminnassa ja jossain määrin myös venttiilitoimituksissa Pohjois-Amerikan öljy- ja kaasuteollisuudelle. Lisäksi kaivospalveluiden jähmeä alku ensimmäisellä neljänneksellä oli seurausta investointivetoisten huoltopalvelujen heikosta tilausvirrasta. Positiivista kehitystä sen sijaan nähtiin kivenmurskausteollisuudessa, joka kasvoi muun muassa Intiassa.

Laitetoimitusten liikevaihtoon liittyvistä haasteista huolimatta kannattavuutemme on yhä tyydyttävällä tasolla, palveluliiketoiminnan ja kaikissa toiminnoissa harjoitetun kustannuskurin ansiosta. Palveluliiketoiminnan liikevaihtoon ovat jossain määrin vaikuttaneet asiakkaiden kustannussäästöt, mihin on vastattu omilla sisäisillä toimenpiteillä. Sekä Minerals- että Flow Control -segmentin palveluliiketoiminnan kannattavuus parani ensimmäisellä neljänneksellä. Tulevaisuutta ajatellen loppumarkkinoiden aktiivisuudessa ei ole nähtävissä merkittäviä muutoksia. Keskitymme edelleen oman kustannuskilpailukykymme parantamiseen sekä tuote- ja palvelutarjontamme kehittämiseen, jotta pystymme auttamaan asiakkaita parantamaan tuottavuuttaan.   

Avainluvut

Milj. euroa Q1/
2016
Q1/
2015*
Muutos % 2015*
Saadut tilaukset 663 737 -10 2 965
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 433 507 -15 1 879
  % saaduista tilauksista 65 69   63
Tilauskanta kauden lopussa 1 300 1 445 -10 1 268
Liikevaihto 601 733 -18 2 923
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 409 441 -7 1 840
  % liikevaihdosta 68 60   63
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA), oikaistu 56 78 -28 356
  % liikevaihdosta 9,3 10,6   12,2
Henkilöstö kauden lopussa 12 386 14 015 -12 12 619
*Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan (PAS) sisältävät vertailuluvut löytyvät osavuosikatsauksen taulukko-osiosta
  Q1/
2016
Q1/
2015
Muutos % 2015
Liikevoitto 50 65 -23 555
  % liikevaihdosta 8,4 8,3   18,7
Tulos/osake, euroa 0,18 0,25 -28 2,95
Vapaa kassavirta 62 87 -29 341
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, vuositasolla, % 9,4 12,9   25,7
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 43,9 36,6   48,3
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, % 6,9 41,4   10,6

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Palvelemme kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys-, öljy-, kaasu-, massa-, paperi- ja prosessiteollisuuksia. Autamme asiakkaitamme parantamaan toimintansa tehokkuutta, vähentämään riskejä ja lisäämään kannattavuutta ainutlaatuisen tietotaitomme, kokeneiden asiantuntijoidemme ja innovatiivisten ratkaisujemme avulla. Rakennamme yhdessä uutta, kestävää kasvua.

Tuotevalikoimaamme kuuluu kaivos- ja kivenmurskauslaitteita ja -järjestelmiä sekä teollisuusventtiileitä ja venttiiliohjaimia. Tuemme asiakkaitamme laajalla palveluvalikoimalla sekä maailmanlaajuisella yli 80 palvelukeskuksen ja noin 6 400 palveluammattilaisen verkoston avulla. Metsolle turvallisuus on ykkösasia.

Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli noin 2,9 miljardia euroa. Metso työllistää yli 12 000 henkeä yli 50 maassa. Expect results.

www.metso.com/fi, twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antavat:
Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj
Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Puhelinkonferenssin tiedot

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen lähetyksen alkua numeroon 09 6937 9543 ja syöttämällä vahvistuskoodin 7546996.

Audiocast-lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen.