Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2014

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2014

Metso Oyj:n pörssitiedote 24.4.2014 klo 12:00 paikallista aikaa


Järjestämme tänään Metson tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsauksesta
englanninkielisen tiedotustilaisuuden medialle, sijoittajille ja analyytikoille
klo 15:00 paikallista aikaa Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A,
Helsinki. Tilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-
lähetyksenä Metson verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/IRvideot alkaen klo
15:00. Kysymyksiä voi esittää puhelinkonferenssin kautta. Tarkemmat tiedot
tilaisuudesta tämän tiedotteen lopussa.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsauksesta.
Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-
tiedostona. Raportti on saatavilla myös verkkosivuillamme, osoitteessa
www.metso.com/sijoittajat.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon
edellisenä vuonna, ja kaikki tämän raportin luvut koskevat Metson jatkuvia
toimintoja, ellei toisin mainita.


Keskeistä vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä
 * Öljy- ja kaasuteollisuuden kysyntä säilyi vahvana ja maarakennus on
  elpymässä.
 * Palveluliiketoiminnan kysyntä piristyi viime vuoden lopusta.
  Kaivoslaitteiden ja -projektien -kysynnän lasku vaikuttaisi
  taittuvan.
 * Kustannussäästöohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti.
 * Saadut tilaukset 875 miljoonaa euroa (1 031 milj. e), josta
  palveluliiketoiminnan osuus 545 miljoonaa euroa (589 milj. e).
 * Liikevaihto 817 miljoonaa euroa (915 milj. e), josta palveluliiketoiminnan
  osuus 438 miljoonaa euroa (466 milj. e).
 * EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden
  poistoja) ennen kertaluonteisia eriä 88 miljoonaa euroa eli 10,7 prosenttia
  liikevaihdosta (103 milj. e ja 11,2 %). Kertaluonteisia kuluja oli 7
  miljoonaa euroa (0 milj. e).

Taloudellinen ohjeistuksemme vuodelle 2014

Taloudellinen ohjeistuksemme kuluvalle vuodelle pysyy ennallaan (julkaistu alun
perin 6.2.2014). Arvioimme, että vuoden 2014 liikevaihtomme laskee jonkin verran
vuoteen 2013 verrattuna ja että liikevoittomarginaali (EBITA) ennen
kertaluonteisia eriä on noin 12 prosenttia liikevaihdosta.

Ohjeistuksemme perustuu tämänhetkisiin markkinanäkymiin, tilauskantaamme
vuodelle 2014 ja kustannustehokkuustoimenpiteisiimme sekä maaliskuun lopun
mukaisiin valuuttakurssitasoihin.

Toimitusjohtaja Matti Kähkönen:

Markkinoiden aktiviteetti oli suhteellisen vakaata ensimmäisellä neljänneksellä.
Öljy- ja kaasuteollisuuden hyvänä jatkunut kysyntä paransi Automaatio-segmentin
tilauskertymää. Maarakennusteollisuuden laitteiden ja palvelujen kysyntä elpyi
vuoden 2013 lopusta. Kaivosteollisuuden investoinnit laitteisiin ja projekteihin
pysyivät matalalla; myönteistä on, että kysynnän lasku vaikuttaisi taittuvan.

Ensimmäinen neljännes on meille yleensä kannattavuudeltaan koko vuoden heikoin.
Voimme kuitenkin olla tyytyväisiä siihen, että palveluliiketoiminta tuo
tasaisuutta ja että olemme edelleen pystyneet kustannussäästöillä kompensoimaan
liikevaihdon laskua.

Avainluvut
 Milj. e                     Q1/2014 Q1/2013 Muutos % 2013
-------------------------------------------------------------------------------
 Saadut tilaukset                  875  1 031  -15  3 709

 Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset       545   589  -7  2 038

   % saaduista tilauksista              62   57        55

 Tilauskanta kauden lopussa            1 944  2 475  -21  1 927

 Liikevaihto                     817   915  -11  3 858

 Palveluliiketoiminnan liikevaihto          438   466  -6  1 976

   % liikevaihdosta                  54   51        51

 Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja
 aineettomien
 hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä
 kertaluonteisia eriä                 88   103  -15   496

   % liikevaihdosta                 10,7  11,2       12,8

 Liikevoitto                     76   98  -22   423

   % liikevaihdosta                 9,3  10,7       11,0

 Tulos/osake, euroa                 0,28  0,38       1,59

 Vapaa kassavirta                   48   47       251

 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja,
 vuositasolla, %                  14,3  17,0       18,6

 Oman pääoman tuotto (ROE), %, vuositasolla     14,9  18,2       19,0

 Omavaraisuusaste kauden lopussa, %         33,6  32,3       36,9

 Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, %    42,8  32,7       41,6Vuoden 2013 taseen tunnusluvut ovat havainnollistamistarkoituksessa korjattu
kuvaamaan Metson jatkuvia toimintoja.

Lähiajan näkymät

Markkinakehitys
Odotamme kaivoslaitteiden ja -projektien kysynnän olevan heikkoa mutta jatkuvan
vakaana. Laajan asennetun laitekantamme sekä vahvistuneen huoltoverkostomme
johdosta arvioimme kaivoslaitteisiin liittyvien palveluiden kysynnän jatkuvan
hyvänä.

Arvioimme maarakennuslaitteiden sekä maarakennusteollisuuden
palveluliiketoiminnan kysynnän säilyvän ensimmäisen neljänneksen aktiivisella
tasolla ja jatkuvan tyydyttävänä.

Arvioimme prosessiautomaatiojärjestelmien kysynnän jatkuvan tyydyttävänä ja
virtauksensäätölaitteiden ja niihin liittyvien palvelujen kysynnän jatkuvan
hyvänä.

Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja
palveluratkaisujen toimittaja asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja
kaasualalla. Keskitymme tarjoamaan entistä älykkäämpiä ratkaisuja, jotka
edistävät kestävää kehitystä ja kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Metso toimii noin 16 000 ammattilaisen voimin 50
maassa. Expect results.
www.metso.com/fi, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antavat:
Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

Kutsu tiedotustilaisuuteen sijoittajille, analyytikoille ja medialle
Metso järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden medialle, analyytikoille
ja sijoittajille osavuosikatsauksen julkistuspäivänä, torstaina 24.4.2014 klo
15.00 paikallista aikaa Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A,
Helsinki.

Tiedotustilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-
lähetyksenä Metson verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/IRvideot alkaen klo
15.00. Kysymyksiä voi esittää puhelinkonferenssin kautta.

Webcast-lähetyksen vuoksi toivomme, että tiedotustilaisuuteen saavutaan paikalle
viimeistään 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Puhelinkonferenssi
Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen
tilaisuuden alkua
numeroon: 09 2319 4455
tunnuskoodi: 934 9973

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuunneltavissa kahden viikon ajan 8.5.2014
saakka numerossa: 09 2311 4015
tunnuskoodi: 934 9973

Webcast-lähetyksen tallenne on katsottavissa osoitteessa www.metso.com/IRvideot
mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen ja aukikirjoitettu teksti
tiedotustilaisuudesta on ladattavissa viimeistään maanantaina 28.4.2014.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa
www.metso.com/sijoittajat.

jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com