Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2018

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2018 Metso Oyj, pörssitiedote, 26.10.2018 klo 11.00 paikallista aikaa

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2018

Metso Oyj, pörssitiedote, 26.10.2018 klo 11.00 paikallista aikaa
 

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson osavuosikatsauksesta 1.tammikuuta - 30.syyskuuta 2018. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat samaan ajanjaksoon vuonna 2017, ellei toisin mainita.

Heinä-syyskuu 2018 lyhyesti 

 • Hyvä aktiviteetti kaikilla markkinoilla
 • Saadut tilaukset kasvoivat 8 %, tai kiinteillä valuuttakursseilla 16 %, 883 miljoonaan euroon (817 milj.)
 • Palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat 4 %, tai kiinteillä valuuttakursseilla 12 %, 461 miljoonaan euroon (443 milj.)
 • Liikevaihto kasvoi 18 %, tai kiinteillä valuuttakursseilla 25 %, 786 miljoonaan euroon (667 milj.)
 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 10 %, tai kiinteillä valuuttakursseilla 18 %, 436 miljoonaan euroon (397 milj.)
 • Oikaistu EBITA oli 96 miljoonaa euroa eli 12,2 % liikevaihdosta (43 milj. ja 6,4 %)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 91 miljoonaa euroa eli 11,6 % liikevaihdosta (39 milj. ja 5,9 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (0,13)
 • Vapaa kassavirta oli 66 miljoonaa euroa (58 milj.) 

Tammi-syyskuu 2018 lyhyesti 

 • Saadut tilaukset kasvoivat 13 %, tai kiinteillä valuuttakursseilla 20 %, 2 595 miljoonaan euroon (2 298 milj.)
 • Palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat 7 %, tai kiinteillä valuuttakursseilla 14 %, 1 415 miljoonaan euroon (1 324 milj.)
 • Liikevaihto kasvoi 14 %, tai kiinteillä valuuttakursseilla 21 %, 2 276 miljoonaan euroon (1 989 milj.)
 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 10 %, tai kiinteillä valuuttakursseilla 17 %, 1 300 miljoonaan euroon
  (1 183 milj.)
 • Oikaistu EBITA oli 272 oli miljoonaa euroa eli 11,9 % liikevaihdosta (179 milj. ja 9,0 %)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 258 miljoonaa euroa eli 11,3 % liikevaihdosta (159 milj. ja 8,0 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 1,11 euroa (0,60)
 • Vapaa kassavirta oli 89 miljoonaa euroa (101 milj.) 

Avainluvut

Milj. euroa Q3/2018 Q3/2017 Muutos % Q1-Q3/ 2018 Q1-Q3/ 2017 Muutos % 2017
Saadut tilaukset 883 817 8 2 595 2 298 13 2 982
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 461 443 4 1 415 1 324 7 1 717
  % saaduista tilauksista 52 54   55 58   58
Tilauskanta kauden lopussa       1 686 1 491 13 1 439
Liikevaihto 786 667 18 2 276 1 989 14 2 699
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 436 397 10 1 300 1 183 10 1 595
  % liikevaihdosta 55 60   57 60   59
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA), oikaistu 96 43 122 272 179 51 244
  % liikevaihdosta 12,2 6,4   11,9 9,0   9,0
Liikevoitto 91 39 131 258 159 63 218
  % liikevaihdosta 11,6 5,9   11,3 8,0   8,1
Tulos per osake, euroa 0,40 0,13 205 1,11 0,60 85 0,68
Vapaa kassavirta 66 58 15 89 101 -12 158
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE)
ennen veroja, vuositasolla %
      17,1 9,8   10,3
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %       47,8 45,3   44,5
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, %     10,3 3,8   1,8
Henkilöstö kauden lopussa       12 772 11 698 9 12 037

Markkinanäkymät
26.7.2018 julkistettu markkinanäkymä sulkeissa. 
Markkinatilanteemme odotetaan kehittyvän seuraavasti:

 • Mineralsissa laitteiden kysynnän kasvu nopeutuu.
 • Mineralsissa palveluiden kysynnän kasvu jatkuu vakaana.
 • Flow Controlissa kysynnän kasvu jatkuu vakaana (hidastuu).

Näkymät perustuvat odotettuun markkinakehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.  

Väliaikainen toimitusjohtaja Eeva Sipilä: 
Olen erittäin tyytyväinen uusien tilaustemme 8 prosentin kasvuun kolmannella neljänneksellä. Maailmanlaajuisesta poliittisesta ja taloudellisesta epävakaudesta huolimatta olemme onnistuneet tarjoamaan asiakkaillemme heidän tuottavuuttaan parantavia kestäviä ratkaisuja. Jatkamme määrätietoista työtä tutkimuksen ja kehityksen sekä digitalisaatiohankkeiden saralla kehittääkseemme maailmanlaajuista tarjoomaamme edelleen. Tämän lisäksi olemme suunnitelmallisesti ja kasvustrategiamme mukaisesti edistäneet kasvuinvestointeja ja liiketoimintaamme täydentäviä yrityskauppahankkeita. Tästä osoituksena on syyskuussa julkistettu investointi lisävalimokapasiteettiin Intiassa.

Liikevaihtomme 18 prosentin kasvu osoittaa, että olemme onnistuneet parantamaan toimitusketjumme tehokkuutta, ja jatkamme useita toimenpiteitä joustavuuden ja toimitusvarmuuden kehittämiseksi edelleen. Aiemmin kerrotun mukaisesti  laitteiden osuus Mineralsin myynnistä kasvaa, mikä vaikuttaa  jossain määrin katteisiimme. Saavutimme kuitenkin neljänneksellä  12,2 prosentin oikaistun EBITA-marginaalin ja toimitetun laitekantamme kasvattaminen on meille tulevaisuuden kannalta tärkeä asia.

Metson taloudellinen tulos kuluneen vuoden osalta osoittaa, että olemme onnistuneet tekemään merkittävän suunnanmuutoksen yhtiön kannattavuudessa. Metsolaisten energisyys ja sitoutuneisuus ympäri maailman on ollut tässä muutoksessa tärkeää. Jatkamme tulevaisuutemme rakentamista näiden vahvuuksien varaan myös kun uusi toimitusjohtajamme Pekka Vauramo aloittaa tehtävässään 1. marraskuuta.

Audiocastin ja puhelinkonferenssin tiedot

Metson väliaikainen toimitusjohtaja Eeva Sipilä esittelee tuloksen analyytikoille ja sijoittajille englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa tänään klo 14.00 paikallista aikaa. Lähetystä voi seurata osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen lähetyksen alkua numeroon 0800 523 163 ja syöttämällä vahvistuskoodin 45862865#.

Lisätietoja antavat:
Eeva Sipilä, väliaikainen toimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj
Eeva Sipilä
Väliaikainen toimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
Sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin  2,7 miljardia euroa vuonna 2017. Metsolla on yli 12 000 työntekijää yli 50 maassa. www.metso.com/fiwww.twitter.com/metsogroup