Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2015

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2015

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2015

Metso Oyj:n pörssitiedote 22.10.2015 klo 12:00 paikallista aikaa


Metso järjestää englanninkielisen audiocast-lähetyksen klo 15:00 ja sitä voi seurata osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit. Audiocastin yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka kautta voi esittää kysymyksiä. Kirjallisia kysymyksiä voi jättää tilaisuuden aikana chat-ikkunan kautta.

Audiocast-lähetyksen tallenne on katsottavissa mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen ja aukikirjoitettu teksti tilaisuudesta on ladattavissa verkkosivuillamme.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson tammi-syyskuun 2015 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. Flow Control -segmentin heinä-syyskuun luvut eivät sisällä Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoimintaa (PAS), joka myytiin 1.4.2015. Tammi-syyskuun 2015 luvut ja kaikkien myyntiä edeltävien vertailukausien luvut sisältävät PAS-liiketoiminnan. Vertailukelpoisten lukujen esittämisestä ilmoitetaan erikseen. 

Vuoden 2015 kolmas neljännes lyhyesti

  • Hyödykkeiden alhaisten hintojen aiheuttama negatiivinen vaikutus kaivos- sekä öljy- ja kaasuteollisuuden laitteiden kysyntään jatkui. Kaivosten sulkemiset ja asiakkaiden kustannussäästöt ovat heikentäneet palvelujen kysyntää.
  • Saadut tilaukset 647 miljoonaa euroa (786 milj. e, 727 milj. e ilman PAS-liiketoimintaa), josta palveluliiketoiminnan osuus 436 miljoonaa euroa (493 milj. e, 464 milj. e ilman PAS-liiketoimintaa).
  • Liikevaihto 680 miljoonaa euroa (861 milj. e, 799 milj. e ilman PAS-liiketoimintaa), josta palveluliiketoiminnan osuus 435 miljoonaa euroa (490 milj. e, 459 milj. e ilman PAS-liiketoimintaa).
  • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä 92 miljoonaa euroa eli 13,6 prosenttia liikevaihdosta (104 milj. e ja 12,1 %, 99 milj. e ja 12,4 % ilman PAS-liiketoimintaa).
  • Vapaa kassavirta oli 117 miljoonaa euroa (46 milj. e).
  • Elokuun alussa maksettiin lisäosinko 0,40 euroa per osake.

Taloudellinen ohjeistuksemme vuodelle 2015 (päivitetty 23.7.2015)
Arvioimme, että vuoden 2015 liikevaihto ilman Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoimintaa on 3 000-3 200 miljoonaa euroa ja EBITA-marginaali ennen kertaluonteisia eriä on noin 12,5 prosenttia (12,0-13,0 %) liikevaihdosta.

Ohjeistuksemme vuodelle 2015 perustuu asiakasteollisuuksiemme tämänhetkiseen markkina-aktiviteettiin, nykyiseen tilauskantaamme sekä nykyisiin valuuttakursseihin.

Toimitusjohtaja Matti Kähkönen:
Olemme onnistuneet pitämään kannattavuutemme hyvällä tasolla haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Kustannustehokkuutta parantaneiden toimien sekä palveluliiketoiminnan kasvavan osuuden ansiosta bruttokatteemme ovat parantuneet ja myynti-, yleis- ja hallintokustannukset laskevat jatkuvasti. Tämän tuloksena saavutimme kolmannella neljänneksennellä vahvan EBITA-marginaalin eli 13,6 prosenttia. Flow Control -segmentin EBITA-marginaali oli erityisen hyvä eli 20,7 prosenttia, mikä on pitkälti seurausta siitä, että Flow Controlin liiketoiminta jakautuu useille toimialoille. Minerals -segmentin kannattavuus oli tyydyttävä nykyisessä markkinaympäristössä, jonka odotetaan jatkossakin pysyvän haastavana. Painopisteemme Mineralsissa onkin laiteliiketoiminnan kilpailukyvyn parantamisessa sekä palveluliiketoiminnan kääntämisessä takaisin kasvu-uralle.  

Avainluvut

Milj. euroa Q3/
2015
Q3/
2014
Muutos
 %
Q1-Q3/ 2015 Q1-Q3/ 2014 Muutos % 2014
Saadut tilaukset 647 786 -18 2 269 2 608 -13 3 409
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 436 493 -12 1 473 1 572 -6 2 052
  % saaduista tilauksista 67 63   65 60   60
Tilauskanta kauden lopussa       1 289 1 872 -31 1 575
Liikevaihto 680 861 -21 2 223 2 640 -16 3 658
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 435 490 -11 1 388 1 435 -3 2 007
  % liikevaihdosta 64 57   62 54   55
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 92 104 -11 257 323 -20 460
  % liikevaihdosta 13,6 12,1   11,5 12,2   12,6
Liikevoitto* 76 72 5 488 250 95 351
  % liikevaihdosta 11,1 8,4   21,9 9,5   9,6
Tulos/osake, euroa 0,29 0,26 12 2,60 0,89 192 1,25
Vapaa kassavirta 117 46 154 282 141 100 204
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, vuositasolla, %**       26,5 15,5   16,4
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %       46,4 38,9   40,5
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, %       15,0 49,6   45,6
Henkilöstö kauden lopussa       12 664 15 939 -21 15 644
               

Kausien Q1-Q3/2015, Q3/2014, Q1-Q3/2014 ja koko vuoden 2014 luvut sisältävät Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan (PAS).
*Q1-Q3/2015:n liikevoitto sisältää PAS-liiketoiminnan myynnistä saadun myyntivoiton.
*Q1-Q3/2015 ROCE sisältää PAS-liiketoiminnan myynnistä kirjatun myyntivoiton, jota ei ole annualisoitu.

Avainluvut ilman PAS-liiketoimintaa

Milj. euroa Q3/
2015
Q3/
2014
Muutos % Q1-Q3/
2015
Q1-Q3/
2014
Muutos % 2014
Saadut tilaukset 647 727 -11 2 207 2 353 -6 3 074
  Palvelutilaukset, % kaikista tilauksista 67 64   65 62   62
Liikevaihto 680 799 -15 2 168 2 443 -11 3 363
  Palveluiden liikevaihto, % koko liikevaihdosta 64 57   63 55   56
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 92 99 -7 265 306 -13 426
  % liikevaihdosta 13,6 12,4   12,2 12,5   12,7
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, vuositasolla, %       17,1      
Henkilöstö kauden lopussa       12 664 14 349 -12 14 072

Markkinakehitys
Odotamme kaivoslaitteiden, -tuotteiden ja -projektien kysynnän jatkuvan heikkona. Arvioimme kaivoksiin liittyvien palveluidemme kysynnän jatkuvan tyydyttävänä kaivosten sulkemisten ja asiakkaiden kustannussäästöjen vaikutuksesta johtuen. Kivenmurskauslaitteiden sekä niihin liittyvän palveluliiketoiminnan kysynnän arvioidaan jatkuvan tyydyttävänä. Asiakkaiden uusiin investointeihin liittyvien Flow Controlin tuotteiden kysyntä arvioidaan tyydyttäväksi. Flow Controlin palveluiden kysynnän arvioidaan olevan hyvää. 


Metso on maailman johtava kaivos- ja kivenmurskausalan sekä virtauksensäätö-liiketoiminnan teollisuusyritys. Tietotaitomme, asiantuntijamme ja edistykselliset ratkaisumme tuovat kestävää tehokkuuden ja kannattavuuden parannusta asiakkaidemme liiketoimintoihin.

Turvallisuus on meille ykkösasia. Tuotevalikoimamme koostuu kaivos- ja maarakennusalan laitteista ja järjestelmistä sekä teollisuusventtiileistä ja venttiiliohjaimista. Ratkaisumme perustuvat vuosikymmenien kuluessa kertyneeseen prosessiosaamiseen ja mittavaan palveluvalikoimaan. Niitä tukevat maailmanlaajuinen, yli 90 huoltokeskuksen verkostomme, tuhannet palveluammattilaisemme ja laaja logistiikkaverkostomme.

Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2014 Metson liikevaihto oli 3,7 miljardia euroa.  Metso palvelee asiakkaitaan noin 13 000 ammattilaisen voimin yli 50 maassa. Expect results.

www.metso.com/fi, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antavat:
Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj
Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Puhelinkonferenssin tiedot

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen lähetyksen alkua numeroon 09 2310 1619 ja syöttämällä vahvistuskoodin 6384592.

Audiocast-lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen.