Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. kesäkuuta 2015

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. kesäkuuta 2015

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. kesäkuuta 2015

Metso Oyj:n pörssitiedote 23.7.2015 klo 12:00 paikallista aikaa


Metso järjestää englanninkielisen audiocast-lähetyksen klo 15:00 ja sitä voi seurata osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit. Audiocastin yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka kautta voi esittää kysymyksiä. Kirjallisia kysymyksiä voi jättää tilaisuuden aikana chat-ikkunan kautta

Audiocast-lähetyksen tallenne on katsottavissa mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen ja aukikirjoitettu teksti tilaisuudesta on ladattavissa verkkosivuillamme.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson tammi-kesäkuun 2015 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen, eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. Flow Control -segmentin huhti-kesäkuun luvut eivät sisällä Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoimintaa (PAS), joka myytiin 1.4.2015. Tammi-kesäkuun 2015 luvut ja kaikkien myyntiä edeltävien vertailukausien luvut sisältävät PAS-liiketoiminnan. Vertailukelpoisien lukujen esitettämisestä ilmoiteteaan erikseen.

Vuoden 2015 toinen neljännes lyhyesti

  • Asiakkaiden laiteinvestointeihin liittyvä kysyntä oli edelleen heikkoa, kun taas palveluiden kysyntä pysyi vakaana.
  • Saadut tilaukset 823 miljoonaa euroa (947 milj. e, 833 milj. e ilman PAS-liiketoimintaa), josta palveluliiketoiminnan osuus 495 miljoonaa euroa (534 milj. e, 500 milj. e ilman PAS-liiketoimintaa).
  • Liikevaihto 756 miljoonaa euroa (962 milj. e, 884 milj. e ilman PAS-liiketoimintaa), josta palveluliiketoiminnan osuus 483 miljoonaa euroa (507 milj. e, 477 milj. e ilman PAS-liiketoimintaa).
  • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä 94 miljoonaa euroa eli 12,4 prosenttia liikevaihdosta (131 milj. e ja 13,6 %, 121 milj. e ja 13,7 % ilman PAS-liiketoimintaa).
  • PAS-liiketoiminnan myynnistä kirjattiin 258 miljoonan euron alustava myyntivoitto, minkä ansiosta neljänneksen liikevoitoksi tuli 347 miljoonaa euroa (102 milj. e).

Päivitetty taloudellinen ohjeistus vuodelle 2015
Taloudellinen ohjeistuksemme kuluvalle vuodelle on päivitetty (julkaistu alun perin 5.2.2015). Arvioimme, että vuoden 2015 liikevaihto ilman Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoimintaa on 3 000-3 200 miljoonaa euroa (aiemmin 3 000-3 300 miljoonaa euroa) ja EBITA-marginaali ennen kertaluonteisia eriä on noin 12,5 prosenttia (12,0-13,0%) liikevaihdosta. Aiempi arvio oli noin 13 prosenttia (12,5-13,5%).

Ohjeistus vuodelle 2015 perustuu asiakasteollisuuksiemme tämänhetkiseen markkina-aktiviteettiin, tilauskantaamme vuodelle 2015 sekä nykyisiin valuuttakursseihin.

  
Toimitusjohtaja Matti Kähkönen:
Asiakasteollisuuksiemme kysyntä ja näkymät eivät vuoden toisella neljänneksellä muuttuneet ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Toisen neljänneksen vertailukelpoinen tilauskertymä oli yhden prosentin vertailujaksoa pienempi, vaikka loppumarkkinoidemme tilanne on entistäkin haastavampi. Vertailua auttoi pari neljänneksen aikana kirjattua isoa kaivoslaitetilausta. Olemme niistä luonnollisesti iloisia, mutta elpymisen merkiksi tätä ei vielä ole syytä luonnehtia.

Öljy- ja kaasumarkkinoiden heikkeneminen on vaikuttanut vain vähän venttiililiiketoimintaamme, mikäjohtuu pääasiassa asemastamme midstream- ja downstream-markkinoiden erikoisalueilla. Lisäksi sellu- ja paperiteollisuuden venttiilien ja kaivospumppujen kysyntä oli toisella neljänneksellä hyvällä tasolla ja kompensoi öljyteollisuuden heikompaa kysyntää. 

Flow Control -segmentin tuloskunto on edelleen hyvä, ja sen katteet ovat kehittyneet myynnin kasvun ja kustannuskurin ansiosta myönteisesti. Minerals-segmentti kärsii yhä laiteliiketoiminnan liikevaihdon laskusta, ja sen osalta jatkamme sopeuttamistoimenpiteitä. Palveluliiketoiminta on edelleen osoittautunut vähemmän suhdanneherkäksi, mutta senkin osalta teemme lisää kasvuun tämän vuoden aikana ja siitä eteenpäin.

Avainluvut

Milj. euroa Q2/
2015
Q2/
2014
Muutos % Q1-Q2/ 2015 Q1-Q2/ 2014 Muutos % 2014
Saadut tilaukset 823 947 -13 1 622 1 822 -11 3 409
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 495 534 -7 1 037 1 079 -4 2 052
  % saaduista tilauksista 60 56   64 59   60
Tilauskanta kauden lopussa       1 411 1 938 -27 1 575
Liikevaihto 756 962 -21 1 543 1 779 -13 3 658
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 483 507 -5 953 945 1 2 007
  % liikevaihdosta 64 53   62 53   55
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 94 131 -28 164 219 -25 460
  % liikevaihdosta 12,4 13,6   10,6 12,3   12,6
Liikevoitto* 347 102 241 412 178 131 351
  % liikevaihdosta 45,9 10,6   26,7 10,0   9,6
Tulos/osake, euroa 2.06 0.35 489 2,31 0,63 267 1,25
Vapaa kassavirta 78 47 66 165 95 74 204
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, vuositasolla, %**       26,2 16,6   16,4
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %       46,0 37,3   40,5
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, %       16,6 53,4   45,6
Henkilöstö kauden lopussa       13 324 16 248 -18 15 644
               

Kausien Q1-Q2/2015, Q2/2014, Q1-Q2/2014 ja koko vuoden 2014 luvut sisältävät Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan (PAS).
*Q2/2015:n liikevoitto sisältää PAS-liiketoiminnan myynnistä kirjatun alustavan myyntivoiton.
**Q1-Q2/2015 ROCE sisältää PAS-liiketoiminnan myynnistä kirjatun alustavan myyntivoiton, jota ei ole annualisoitu

  
Avainluvut ilman PAS-liiketoimintaa

Milj. euroa Q2/
2015
Q2/
2014
Muutos % Q1-Q2/
2015
Q1-Q2/
2014
Muutos % 2014
Saadut tilaukset 823 833 -1 1 560 1 625 -4 3 074
  Palvelutilaukset, % kaikista tilauksista 60 60   64 62   62
Liikevaihto 756 884 -15 1 489 1 644 -9 3 363
  Palveluiden liikevaihto, % koko liikevaihdosta 64 54   62 54   56
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 94 121 -22 172 206 -17 426
  % liikevaihdosta 12,4 13,7   11,6 12,6   12,7
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, vuositasolla, %       17,1 -    
Henkilöstö kauden lopussa       13 324 14 591 -9 14 072

Markkinakehitys
Odotamme kaivoslaitteiden, -tuotteiden ja -projektien kysynnän jatkuvan heikkona. Arvioimme kaivosteollisuuden palveluiden kysynnän jatkuvan hyvänä asiakkaiden kustannussäästöistä huolimatta. Kivenmurskauslaitteiden sekä alan palveluliiketoiminnan kysynnän arvioidaan jatkuvan tyydyttävänä. Asiakkaiden uusiin investointeihin liittyvien Flow Controlin tuotteiden kysyntä arvioidaan tyydyttäväksi. Flow Controlin palveluiden kysynnän arvioidaan olevan hyvää. 

Metso on maailman johtava kaivos- ja kivenmurskausalan sekä virtauksensäätö-liiketoiminnan teollisuusyritys. Tietotaitomme, asiantuntijamme ja edistykselliset ratkaisumme tuovat kestävää tehokkuuden ja kannattavuuden parannusta asiakkaidemme liiketoimintoihin.

Turvallisuus on meille ykkösasia. Tuotevalikoimamme koostuu kaivos- ja maarakennusalan laitteista ja järjestelmistä sekä teollisuusventtiileistä ja venttiiliohjaimista. Ratkaisumme perustuvat vuosikymmenien kuluessa kertyneeseen prosessiosaamiseen ja mittavaan palveluvalikoimaan. Niitä tukevat maailmanlaajuinen, yli 90 huoltokeskuksen verkostomme, tuhannet palveluammattilaisemme ja laaja logistiikkaverkostomme.

Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2014 Metson liikevaihto oli 3,7 miljardia euroa.  Metso palvelee asiakkaitaan noin 14 000 ammattilaisen voimin yli 50 maassa. Expect results

www.metso.com/fi, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antavat:
Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj
Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja
jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Puhelinkonferenssin tiedot

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen lähetyksen alkua numeroon 09 2310 1621 ja syöttämällä vahvistuskoodin 6107586.

Audiocast-lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen.