Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. kesäkuuta 2014

Metso Oyj:n pörssitiedote 31.7.2014 klo 12:00 paikallista aikaa

Järjestämme tänään Metson tammi-kesäkuun 2014 osavuosikatsauksesta
englanninkielisen tiedotustilaisuuden medialle, sijoittajille ja analyytikoille
klo 15:00 paikallista aikaa Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A,
Helsinki. Tilaisuudessa esitellään myös yhtiön strategia. Tilaisuutta voi
seurata myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-lähetyksenä Metson
verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/IRvideot alkaen klo 15:00. Kysymyksiä
voi esittää puhelinkonferenssin kautta. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta tämän
tiedotteen lopussa.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson tammi-kesäkuun 2014 osavuosikatsauksesta.
Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-
tiedostona. Raportti on saatavilla myös verkkosivuillamme, osoitteessa
www.metso.com/sijoittajat.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon
edellisenä vuonna, ja kaikki tämän raportin luvut koskevat Metson jatkuvia
toimintoja, ellei toisin mainita.

Keskeistä vuoden 2014 toisella neljänneksellä

 * Jälleen hyvä tulos muuttumattomassa markkinatilanteessa
 * Palveluliiketoiminta kehittyi positiivisesti
 * Saadut tilaukset 947 miljoonaa euroa (968 milj. e), josta
  palveluliiketoiminnan osuus 534 miljoonaa euroa (522 milj. e)
 * Liikevaihto 962 miljoonaa euroa (988 milj. e), josta palveluliiketoiminnan
  osuus 507 miljoonaa euroa (507 milj. e)
 * EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden
  poistoja) ennen kertaluonteisia eriä 131 miljoonaa euroa eli 13,6 prosenttia
  liikevaihdosta (118 milj. e ja 11,9 %). Kertaluonteisia kuluja oli 25
  miljoonaa euroa (21 milj. e)


Taloudellinen ohjeistuksemme vuodelle 2014

Taloudellinen ohjeistuksemme kuluvalle vuodelle pysyy ennallaan (julkaistu
alunperin 6.2.2014). Arvioimme, että vuoden 2014 liikevaihtomme laskee jonkin
verran vuoteen 2013 verrattuna ja että liikevoittomarginaali (EBITA) ennen
kertaluonteisia eriä on noin 12 prosenttia liikevaihdosta.

Ohjeistuksemme perustuu tämänhetkisiin markkinanäkymiin, tilauskantaamme
vuodelle 2014 ja kustannustehokkuustoimenpiteisiimme sekä kesäkuun 2014 lopun
mukaisiin valuuttakurssitasoihin.


Toimitusjohtaja Matti Kähkönen:

"Markkinatilanne on pysynyt samanlaisena kuin ensimmäisellä neljänneksellä ja
voimme olla hyvin tyytyväisiä toisen neljänneksen tulokseemme, sillä onnistuimme
parantamaan kannattavuuttamme olennaisesti. Molemmat segmentit tekivät hyvän
tuloksen, ja Automaatio myös kirjasi ennätyskorkean tilauskertymän. Lisäksi
palveluliiketoimintamme kehittyi positiivisesti. Kaivosteollisuuden laitteiden
kysyntä oli vakaata, emmekä odota siltä nopeaa elpymistä, mutta toisaalta
kaivoslaitteiden tilaukset kasvoivat odotusten mukaisesti ensimmäiseen
neljännekseen verrattuna. Tilauskertymämme tällä alueella koostui pienistä ja
keskisuurista tilauksista, mikä heijastaa markkinoiden aktiviteettia ja tämän
hetken epävarmuuksia.

Kaiken kaikkiaan toinen neljännes osoittaa, että palveluliiketoiminnan kasvava
osuus myynnistämme mahdollistaa kannattavuuden paranemisen myös silloin kun
liikevaihto laskee. Tänään julkistetun Metson uuden strategian mukaan lisäämme
fokustamme korkeamman katteen liiketoimintoihin. Yhdessä sisäisten hankkeidemme
kanssa tämä auttaa Metsoa parantamaan suoritustaan tulevaisuudessa edelleen ja
sitä kautta luomaan enemmän arvoa osakkeenomistajillemme."

Avainluvut

 Milj. euroa
                                Q1- Q1-Q2/
                    Q2/  Q2/ Muu-  Q2/  2013 Muu-
                   2014 2013 tos %  2014    tos % 2013
-------------------------------------------------------------------------------
 Saadut tilaukset           947  968  -2 1 822 1 999  -9 3 709

 Palveluliiketoiminnan saadut     534  522   2 1 079 1 111  -3 2 038
 tilaukset

   % saaduista tilauksista       56  54      59   56      55

 Tilauskanta kauden lopussa                 1 938 2 306  -16 1 927

 Liikevaihto              962  988  -3 1 779 1 903  -7 3 858

 Palveluliiketoiminnan liikevaihto   507  507   0  945  973  -3 1 976

   % liikevaihdosta           53  51      53   51      51

 Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja
 aineettomien hyödykkeiden
 poistoja (EBITA) sekä        131,2 117,7  11 218,7 220,5  -1  496
 kertaluonteisia eriä

   % liikevaihdosta          13,6 11,9     12,3  11,6     12,8

 Liikevoitto             101,9 92,4  10 178,2 190,5  -6  423

   % liikevaihdosta          10,6  9,4     10,0  10,0     11,0

 Tulos/osake, euroa          0,35 0,35     0,63  0,72     1,59

 Vapaa kassavirta            47  35  34  95   82  16  251

 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE)
 ennen veroja, vuositasolla, %                16,6  16,7     18,6

 Omavaraisuusaste kauden lopussa, %             37,3  36,2     36,9

 Nettovelkaantuneisuusaste kauden
 lopussa, %                       53,4  46,7    41,6


Vertailukauden taseen tunnusluvut on havainnollistamistarkoituksessa korjattu
kuvaamaan Metson jatkuvia toimintoja.

Lähiajan näkymät

Markkinakehitys
Odotamme kaivoslaitteiden ja -projektien kysynnän olevan heikkoa mutta jatkuvan
vakaana. Laajan asennetun laitekantamme sekä vahvistuneen pelveluverkostomme
johdosta arvioimme kaivoslaitteisiin liittyvien palveluiden kysynnän jatkuvan
hyvänä.

Arvioimme maarakennuslaitteiden ja palveluiden kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Arvioimme virtauksensäätölaitteiden ja niihin liittyvien palvelujen kysynnän
jatkuvan hyvänä. Prosessiautomaatiojärjestelmien kysynnän odotetaan pysyvän
tyydyttävänä.Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja
palveluratkaisujen toimittaja asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja
kaasualalla. Keskitymme tarjoamaan entistä älykkäämpiä ratkaisuja, jotka
edistävät kestävää kehitystä ja kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Metso toimii noin 16 000 ammattilaisen voimin 50
maassa. Expect results.

www.metso.com/fi, www.twitter.com/metsogroup


Lisätietoja antavat:
Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3001
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253


Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja


Metso järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden medialle, analyytikoille
ja sijoittajille osavuosikatsauksen julkistuspäivänä, torstaina 31.7.2014 klo
15.00 Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki.
Tilaisuudessa esitellään myös yhtiön uusi strategia.

Tiedotustilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-
lähetyksenä. Kysymyksiä voi esittää puhelinkonferenssin kautta. Webcast-
lähetyksen vuoksi toivomme, että tiedotustilaisuuteen saavuttaisiin paikalle
viimeistään 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Webcastin tiedot

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Metson
verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/IRvideot alkaen klo 15.00.

Webcast-lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa
www.metso.com/IRvideot mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen ja
aukikirjoitettu teksti tiedotustilaisuudesta on ladattavissa viimeistään
tiistaina 5.8.2014.

Puhelinkonferenssin tiedot

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen
tilaisuuden alkua
numeroon: 09 2319 4455
tunnuskoodi: 933 7053

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuunneltavissa kahden viikon ajan 14.8.2014
saakka numerossa: 09 2311 4015
tunnuskoodi: 933 7053jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com