Metson osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi

Metson osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi

Metson osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi                                                                              

Metso Oyj:n pörssitiedote 3.2.2016 klo 15:15 paikallista aikaa


Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Metso Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 21.3.2016, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Mikael Lilius, Christer Gardell, Wilson Brumer, Ozey K. Horton, Jr., Lars Josefsson ja Nina Kopola sekä että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Peter Carlsson. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavan uudelleen Mikael Lilius ja varapuheenjohtajaksi Christer Gardell. Eeva Sipilä ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan varten, koska hänet on valittu Metson talousjohtajan tehtävään.

Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettu Peter Carlsson (s. 1970) on kauppatieteiden maisteri (tuotanto- ja laatuvalvonta), Ruotsin kansalainen, ja toimii tällä hetkellä enkelisijoittajana, neuvonantajana ja yrittäjänä. Hän on Ketra Lightningin ja Orbital Systemsin hallitusten jäsen. Hän on Elementumin, Oden Technologiesin ja Clean Motionin johdon neuvonantaja (Executive Advisor).  Vuosina 2011-2015 Carlsson toimi Tesla Motorsin toimitusketjusta vastaavana johtajana Kaliforniassa, Yhdysvalloissa.

Lisätietoja hallituksen jäseniksi ehdotetuista henkilöistä sekä riippumattomuusarvio ovat saatavilla yhtiön internet-sivulla www.metso.com.

Hallituspalkkioita koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin samat kiinteät vuosipalkkiot kuin edellisellä toimikaudella seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 110 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 62 000 euroa, kullekin hallituksen jäsenelle 50 000 euroa, ja hallituksen jäsenistä valittavalle tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 15 000 euroa ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 5 000 euroa lisäpalkkioina. Nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkiot pysyvät samoina kuin edellisellä toimikaudella eli niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1 400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, 2 800 euroa kokoukselta, mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 %:lla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2016 on julkistettu.

Metson hallitus sisällyttää ehdotukset vuoden 2016 yhtiökokouskutsuun.

Henkilöstön hallintoedustus

Nimitystoimikunta toteaa, että myös tulevana hallituskautena Metson henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin yritysten hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokouksessaan vuoden 2016 yhtiökokouksen jälkeen.

Nimitystoimikunta

Metson yhtiökokouksen asettama nimitystoimikunnan jäseniä ovat Kari Järvinen (toimitusjohtaja, Solidium Oy), Jonas Synnergren (Partner, Cevian Capital), Risto Murto (toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma), Mikko Mursula (sijoitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) sekä Metson Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius asiantuntijajäsenenä.


Metso on maailman johtava kaivos- ja kivenmurskausalan sekä virtauksensäätö-liiketoiminnan teollisuusyritys. Tietotaitomme, asiantuntijamme ja edistykselliset ratkaisumme tuovat kestävää tehokkuuden ja kannattavuuden parannusta asiakkaidemme liiketoimintoihin.

Turvallisuus on meille ykkösasia. Tuotevalikoimamme koostuu kaivos- ja maarakennusalan laitteista ja järjestelmistä sekä teollisuusventtiileistä ja venttiiliohjaimista. Ratkaisumme perustuvat vuosikymmenien kuluessa kertyneeseen prosessiosaamiseen ja mittavaan palveluvalikoimaan. Niitä tukevat maailmanlaajuinen, yli 90 huoltokeskuksen verkostomme, tuhannet palveluammattilaisemme ja laaja logistiikkaverkostomme.

Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2014 Metson liikevaihto oli 3,7 miljardia euroa.  Metso palvelee asiakkaitaan noin 13 000 ammattilaisen voimin yli 50 maassa. Expect results.

Lisätietoja antaa:
Kari Järvinen, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. +358 10 830 8905

 Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com