Metson nimitystoimikunnan kokoonpano

Metso Oyj:n pörssitiedote 3.10.2011 klo 10:30 paikallista aikaa

Metso Oyj:n 30.3.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti yhtiökokouksen
nimitystoimikunnan asettamisesta valmistelemaan hallituksen jäseniä ja
hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle yhtiökokoukselle, joka on
suunniteltu pidettäväksi 29.3.2012.  Nimitystoimikuntaan valitaan Metson
osakasluetteloon 1.10.2011 merkittyjen neljän suurimman osakkeenomistajan
nimeämät edustajat sekä asiantuntijajäsenenä Metson hallituksen puheenjohtaja
Jukka Viinanen.

Metso Oyj:n osakasluettelon 1.10.2011 mukaan neljä suurinta osakkeenomistajaa
olivat:

 * Solidium Oy (16 226 928 osaketta ja ääntä eli 10,79 % osakekannasta ja
  äänistä),
 * Cevian Capital II Master Fund L.P. (7 440 060 osaketta ja ääntä eli 4,94 %
  osakekannasta ja äänistä)
 * Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (6  031 943 osaketta ja ääntä eli
  4,01 % osakekannasta ja äänistä), ja
 * Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (5 148 682 osaketta ja ääntä eli
  3,42 % osakekannasta ja äänistä).


Nämä osakkeenomistajat ovat tänään ilmoittaneet seuraavat edustajansa Metson
nimitystoimikuntaan:

 * Kari Järvinen, toimitusjohtaja (Solidium Oy);
 * Lars Förberg, Managing Partner (Cevian Capital);
 * Harri Sailas, toimitusjohtaja (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen); ja
 * Matti Vuoria, toimitusjohtaja (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma).


Kari Järvinen on valittu nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi.Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

Lisätietoja antaa:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso, puh. +358 20 484 3240
Marja Mäkinen, sijoittajasuhdepäällikkö, Metso Oyj, puh. 020 484 3211

Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaMarja Mäkinen

sijoittajasuhdepäällikköjakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com