Metson nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi

Metso Oyj:n pörssitiedote 15.1.2014 klo 16:05 paikallista aikaa

Metso Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 26.3.2014, että hallituksen
jäsenten lukumäärä on seitsemän.

Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan
uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Mikael Lilius, Christer Gardell, Wilson
Brumer, Ozey K. Horton, Jr., Lars Josefsson, Nina Kopola ja Eeva Sipilä
toimikaudeksi, joka kestää vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavan uudelleen Mikael
Lilius ja varapuheenjohtajaksi Christer Gardell.

Hallituspalkkioita koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuoden 2015
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville
hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen
puheenjohtajalle 100 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa ja kullekin hallituksen
jäsenelle 48 000 euroa. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että niille
hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan
kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla
Euroopassa, 1 400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on
Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien hallituksen
valiokuntien kokoukset. Yhtiökokouksen nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkion
saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen
päätökseen perustuen hankkia 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan Metso Oyj:n
osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että
hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta
1.1.-31.3.2014 on julkistettu.

Metson hallitus sisällyttää ehdotukset myöhemmin julkaistavaan
yhtiökokouskutsuun.

Henkilöstön hallintoedustus

Nimitystoimikunta toteaa, että myös tulevana hallituskautena Metson henkilöstön
edustaja osallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin yritysten
hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön
edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen
jälkeen.

Nimitystoimikunta

Metson yhtiökokouksen asettaman nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimi Lars
Förberg (Managing Partner, Cevian Capital) ja jäseninä Kari Järvinen
(toimitusjohtaja, Solidium Oy), Harri Sailas (toimitusjohtaja, Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) ja Matti Vuoria (toimitusjohtaja, Keskinäinen
Työeläkevakuutusyhtiö Varma). Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jukka
Viinanen toimi nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä toimikautensa ajan
31.12.2013 saakka ja Mikael Lilius Metson Oyj:n hallituksen puheenjohtajana
31.12.2013 alkaen.
Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja
palveluratkaisujen toimittaja
asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja kaasualalla. Metso on tunnettu
myös
edistyksellisistä automaatioratkaisuistaan massa-, paperi- ja
voimantuotantoteollisuuksille.
Keskitymme tarjoamaan entistä älykkäämpiä ratkaisuja, jotka edistävät kestävää
kehitystä
ja kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Metso
toimii 18 000 ammattilaisen voimin 50 maassa. Expect results.

www.metso.com/fi, www.twitter.com/metsogroup
Lisätietoja antaa:

Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3240

Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com