Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminta jatkaa kustannussäästöohjelmaansa kilpailukykynsä parantamiseksi

Metso Oyj:n pörssitiedote 5.8.2013 klo 11:45 paikallista aikaa

Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminta jatkaa huhtikuussa 2013
käynnistämäänsä (pörssitiedote 23.4.2013) maailmanlaajuista
kustannuskilpailukykyohjelmaansa sopeutuakseen markkinoiden muutoksiin. Osana
ohjelmaa - jonka tavoitteena on noin sadan miljoonan euron vuotuiset säästöt
vuoteen 2016 mennessä - liiketoiminta aloittaa lakisääteiset
yhteistoimintaneuvottelut henkilöstövähennyksistä useissa yksiköissä, jotka
palvelevat erityisesti paperiteollisuutta mutta myös massateollisuutta.

Metson toimipaikat, joita vähennykset koskevat, määritetään neuvottelujen
aikana. Yhteistoimintaneuvottelut aloitetaan heti ja ne koskevat kaikkia
henkilöstöryhmiä. Vähennysten arvioidaan koskevan yhteensä 750 henkilöä lähinnä
Suomessa. Vähentämistoimet sisältävät esimerkiksi irtisanomisia, sisäisiä
siirtoja, eläkejärjestelyitä, määräaikaisten työsuhteiden päättämisiä ja
lomautuksia, sekä toimipisteiden sulkemisia, mikäli neuvotteluissa niin
päätetään. Henkilöstövähennykset toteutetaan todennäköisesti vuoden 2013
kolmannen neljänneksen aikana.

Tavoitteena on saavuttaa neuvottelujen tuloksena noin 50 miljoonan euron säästöt
vuotuisissa toimintakustannuksissa. Säästöjen arvioidaan toteutuvan
täysimääräisinä elo-syyskuusta 2014 alkaen.

Henkilöstövähennysten tarkoitus on saattaa tuotantokyky vastaamaan nykyistä ja
odotettavissa olevaa kysyntää sekä turvata liiketoimintojen maailmanlaajuinen
kilpailukyky pitkällä aikavälillä. Oleellisia tässä ovat toiminnan aiempaa
kevyempi kustannusrakenne ja suurempi joustavuus.

"Olemme jo toteuttaneet joitain kustannuskilpailukykyämme parantavia toimia ja
nyt meidän täytyy jatkaa kustannusten vähentämistä parantaaksemme
kilpailukykyämme ja kannattavuuttamme. Paperikoneisiin liittyvän
toimintaympäristömme merkittävät ja pysyvät rakenteelliset muutokset ovat
vaikuttaneet toimintaamme heikentäen sen kilpailukykyä ja kannattavuutta.
Paperikoneiden kysyntä on heikkoa, ja halvemmat teknologiaratkaisut valtaavat
alaa", sanoo Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnan johtaja Pasi
Laine.

"Paperiteollisuus on meille edelleen tärkeä liiketoiminta-alue
painopaperikonemarkkinoiden hiljentymisestä huolimatta. Kartongin ja
pehmopaperin kulutus on yhä kohtuullisessa kasvussa, ja Metson laajan asennetun
konekannan ansiosta voimme edelleen kehittää palveluliiketoimintaamme. Aiempaa
kevyempi kustannusrakenne puolestaan auttaa meitä kilpailemaan tehokkaasti
markkinoilla."

Selluteollisuutta palvelevassa Metson Kuidut-liiketoimintalinjassa on myös
ryhdyttävä toimiin kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi. Yhteisten
resurssien aiempaa tehokkaampi käyttö ja siirtyminen yhä lähemmäs suuria
asiakkaita on siksi tarpeen.

"Näiden syiden vuoksi meidän on ikävä kyllä ryhdyttävä vahvoihin
toimenpiteisiin, jotka vaikuttavat henkilöstöömme", Pasi Laine sanoo.

Osana sadan miljoonan euron kustannuskilpailukykyohjelmaa Metson Voimantuotanto-
ja Kuidut-liiketoimintayksiköissä käytiin aiemmin tänä vuonna
yhteistoimintaneuvottelut henkilöstövähennyksistä, ja tuloksena oli noin 25
miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt.

Metson massa-, paperi- ja voimantuotantoammattilaiset ovat erikoistuneet
prosesseihin, koneisiin, laitteisiin, palveluihin, paperikonekudoksiin ja
suodatinkankaisiin. Tarjontamme ja kokemuksemme kattavat prosessin koko
elinkaaren: uudet tuotantolinjat, uudistukset ja palvelut.
Tammikuusta 2014 alkaen Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -segmentti
palvelee asiakkaitaan entistäkin paremmin ja kilpailukykyisemmin itsenäisenä
pörssiyhtiönä, jonka nimeksi tulee Valmet Oyj.*
*Edellyttää Metson ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää.

www.metso.com/pulpandpaper, www.metso.com/energy
www.twitter.com/metsopulppaper, www.twitter.com/metsoenergy
Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup


Lisätietoja antaa:

Pasi Laine, johtaja, Massa, paperi ja voimantuotanto, Metso, puh. 020 484 3200
Jari Vähäpesola, johtaja, Paperit-liiketoimintalinja, Metso, puh.  040 557 6627
(klo 15 jälkeen)
Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com