Metson ja Valmetin osakkeiden hankintamenon määrittäminen Suomen tuloverotuksessa

Metson ja Valmetin osakkeiden hankintamenon määrittäminen Suomen tuloverotuksessa

Metso Oyj:n pörssitiedote 7.2.2014 klo 14:15  paikallista aikaa


Metso Oyj:n Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnat siirtyivät Valmet
Oyj:lle Metson osittaisjakautumisessa 31.12.2013 ja Metson osakkeenomistajat
saivat jakautumisvastikkeena Valmetin osakkeita (1:1). Jakautumisen johdosta
Metson osakkeen alkuperäinen hankintameno jaetaan Suomen tuloverotuksessa Metson
ja Valmetin osakkeiden välillä. Hankintameno vaihtelee osakkeiden alkuperäisestä
hankinta-ajankohdasta riippuen. Hankintamenon määrittäminen on tarpeen verotusta
varten osakkeiden luovutuksessa syntyvän voiton tai tappion laskemiseksi.

Verohallinnon antaman ohjeen mukaan Metso Oyj:n ja Valmet Oyj:n osakkeiden
hankintamenojen määrittämisessä käytetään ensimmäisen noteerauspäivän 2.
tammikuuta 2014 painotettuja keskikursseja. Tällöin jakosuhteeksi muodostuu
Verohallinnon ohjeen mukaan 78,80 % (Metso Oyj) ja 21,20 % (Valmet Oyj) Metso
Oyj:n osakkeen alkuperäisestä hankintamenosta.


Esimerkki: Jos osakkeenomistaja on hankkinut ennen osittaisjakautumista Metson
osakkeen hintaan 25,00 euroa, on Metson osakkeen hankintameno
osittaisjakautumisen jälkeen 19,70 euroa (78,80 %) ja Valmetin osakkeen
hankintameno 5,30 euroa (21,20 %).

Yllä kuvattu hankintamenon jakautuminen ei koske Suomen ulkopuolella asuvia
osakkeenomistajia. Suosittelemme muussa maassa verovelvollisten
osakkeenomistajien selvittävän oman veroasiantuntijansa kanssa tai paikallisen
veroviranomaisen kanssa, miten osakkeen hankintameno määritetään heidän
verotuksessaan.


Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja
palveluratkaisujen toimittaja
asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja kaasualalla. Metso on tunnettu
myös
edistyksellisistä automaatioratkaisuistaan massa-, paperi- ja
voimantuotantoteollisuuksille.
Keskitymme tarjoamaan entistä älykkäämpiä ratkaisuja, jotka edistävät kestävää
kehitystä
ja kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Metso
toimii 16 000 ammattilaisen voimin 50 maassa. Expect results.

www.metso.com/fi, www.twitter.com/metsogroup
Lisätietoja antaa:

Visa Randell, verojohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3209

Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com