Metson hallitus peruuttaa ehdotuksensa lisäosingosta

Metso Oyj:n pörssitiedote 20.9.2012 kello 15.25 paikallista aikaa

Metson hallitus on päättänyt peruuttaa ehdotuksensa, jonka mukaan yhtiö olisi
vuoden 2011 tuloksen perusteella maksanut 0,50 euron lisäosingon osakkeelta.
Myös 12. lokakuuta 2012 pidettäväksi kaavailtu ylimääräinen yhtiökokous
peruutetaan.

Hallituksen tehtyä 6.9.2012 päätöksen ehdottaa lisäosinkoa Metso teki päätöksen
uudelleenjärjestelyistä paperikoneliiketoiminnassaan. Metso on viime vuosina
yhdessä henkilöstön kanssa toteuttanut useita merkittäviä toiminnan
uudelleenjärjestelyjä ja tehostamisia, joiden seurauksena se on tänä päivänä
yksi alojensa johtavista teknologiayrityksistä.

Ottamalla tämän historian huomioon ja tukeakseen ja varmistaakseen sen, että
välttämätön uudelleenjärjestely yhtiön paperikoneliiketoiminnassa voidaan
suunnitella ja toteuttaa tavoitteiden mukaisesti ja varmistaakseen yhtiön hyvän
tuloskehityksen pitkällä aikavälillä, hallitus katsoo, ettei lisäosingon
maksaminen ole tässä tilanteessa aiheellista. Ehdotuksesta luopuminen on
hallituksen mukaan perusteltua yhtiön, osakkeenomistajien ja henkilöstön sekä
sitä kautta yhtiön aseman ja kehityksen kannalta.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Expect
results.

www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup


Lisätietoja antaa:
Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, VP, Investor Relations, Metso Oyj, puh. 020 484 3253


Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com