Metson hallitus päätti ylimmän johdon pitkän aikavälin kannustinohjelmien uusista ansaintajaksoista

Metson hallitus päätti ylimmän johdon pitkän aikavälin kannustinohjelmien uusista ansaintajaksoista

Metson hallitus päätti ylimmän johdon pitkän aikavälin kannustinohjelmien uusista ansaintajaksoista

Metso Oyj:n pörssitiedote 6.2.2019 klo 9:45 paikallista aikaa

Metson hallitus on päättänyt jatkaa yhtiön ylimmän johdon pitkän aikavälin kannustinohjelmia uusilla ansaintajaksoilla. Kannustinohjelmia on kolme: suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä, ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä ja viivästetty osakepalkkiojärjestelmä. Kilpailukykyisten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tarkoituksena on yhdenmukaistaa Metson osakkeenomistajien ja yhtiön johdon tavoitteet Metson arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa johto yhtiöön.

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän uusi ansaintajakso

Hallitus hyväksyi uuden ansaintajakson aloituksen ylimmän johdon suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä (PSP), joka alun perin julkistettiin 10.12.2014.

PSP 2019-2021 alkoi vuoden 2019 alusta, ja mahdolliset palkkiot maksetaan vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla, jos hallituksen asettamat ansaintatavoitteet saavutetaan.

Vuosien 2019-2021 ohjelmasta mahdollisesti maksettava osakepalkkio perustuu Metson osakkeen kokonaistuottoon kyseisinä kalenterivuosina.  Ohjelman piiriin kuuluu 11 henkilöä Metson ylimmästä johdosta, ja palkkioiden enimmäismäärä on enintään 190 000 osaketta (brutto ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän uusi ansaintajakso

Hallitus hyväksyi myös uuden ansaintajakson aloituksen yhtiön täydentävässä ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä (RSP), joka alun perin julkistettiin 10.12.2014.

RSP 2019-2021 alkoi vuoden 2019 alusta, ja mahdolliset osakepalkkiot maksetaan keväällä 2022.

Ohjelmassa jaetaan palkkioina enintään 60 000 osaketta (brutto ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Viivästetyn osakepalkkiojärjestelmän uusi ansaintajakso

Hallitus hyväksyi uuden ansaintajakson aloituksen viivästetyssä osakepalkkiojärjestelmässä (DSUP), joka alun perin julkistettiin 14.12.2017.

DSUP 2019-2021 alkoi vuoden 2019 alusta, ja mahdolliset palkkiot maksetaan vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla, jos hallituksen asettamat ansaintatavoitteet saavutetaan. Ohjelmaan osallistuu noin 140 henkilöä.

Viivästetty osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista kolmen vuoden ohjelmista. Järjestelmässä osallistujia palkitaan heidän henkilökohtaisista sekä koko yhtiön tuloksista, joita arvioidaan yhden vuoden ajalta. Mahdollisten palkkioiden lopullinen arvo määräytyy Metson osakekurssin perusteella kahden seuraavan vuoden ajalta.

Vuosien 2019-2021 ohjelmasta maksettavien palkkioiden enimmäismäärä on noin 9 miljoonaa euroa (brutto ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä) perustuen Metson keskimääräiseen osakekurssiin 4.2.2019. Tämän ohjelman palkkioiden lopullinen arvo määräytyy hallituksen asettamien ansaintatavoitteiden (2019) ja Metson osakekurssin kehityksen (2020-2021) perusteella.

Lisätietoja antaa:

Hannele Järvistö, väliaikainen henkilöstöjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3277

Metso Oyj

Eeva Sipilä
Talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 13 000 työntekijää yli 50 maassa. metso.com/fitwitter.com/metsogroup