Metson hallitus on päättänyt jatkaa johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää

Metson hallitus on päättänyt jatkaa johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää

Metson hallitus on päättänyt jatkaa johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää                    

Metso Oyj:n pörssitiedote 13.12.2016 klo 18:25 paikallista aikaa
 
Metson hallitus on päättänyt jatkaa ylimmälle johdolle suunnattua pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmää.Järjestelmä perustuu suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään (PSP), jota hallitus päätti täydentää erityistilanteita varten suunnitellulla ehdollisella osakepalkkiojärjestelmällä (RSP).

Tämän pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja johdon tavoitteet Metson arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa johto Metsoon tarjoamalla heille kilpailukykyinen pitkän aikavälin palkkiojärjestelmä yhtiössä.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista, joissa kaikissa on kolmen vuoden pituinen ansaintajakso. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä. Hallituksen päätöksen mukaisesti PSP 2017-2019 alkaa vuoden 2017 alussa ja sen perusteella mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon aikana, jos hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

PSP 2017 - 2019 ohjelmaan sovellettava ansaintatavoite on Metson osakkeen kokonaistuoton kehitys (TSR, total shareholder return) kalenterivuosien 2017 - 2019 aikana. Ohjelmaan voi kuulua enintään 100 henkilöä ja sen perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 415 000 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta rajoitusjaksosta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman alussa allokoidut osakepalkkiot maksetaan osallistujille edellyttäen, että heidän työsuhteensa Metsoon jatkuu palkkioiden maksamiseen saakka. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä. RSP 2017 alkaa vuoden 2017 alussa ja siitä ansaitut palkkiot maksetaan vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon aikana.

Palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on RSP 2017 ohjelmassa enintään 40 000 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Muita ehtoja

Metso soveltaa osakeomistussuositusta konsernin johtoryhmän jäseniin. Tämän suosituksen mukaan johtoryhmän jäsenten tulee pitää omistuksessaan vähintään viisikymmentä prosenttia yllä mainituista osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan palkkio-osakkeista (laskettuna soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämisen jälkeen saadusta netto-osakemäärästä), kunnes henkilön osakeomistus Metsossa vastaa hänen vuotuisen kiinteän bruttopalkkansa määrää.

Yllä kuvatuilla osakepalkkiojärjestelmillä ei ole laimentavaa vaikutusta, sillä niiden yhteydessä ei lasketa liikkeelle uusia osakkeita.

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Palvelemme kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys-, öljy-, kaasu-, massa-, paperi- ja prosessiteollisuuksia. Autamme asiakkaitamme parantamaan toimintansa tehokkuutta, vähentämään riskejä ja lisäämään kannattavuutta ainutlaatuisen tietotaitomme, kokeneiden asiantuntijoidemme ja innovatiivisten ratkaisujemme avulla. Rakennamme yhdessä uutta, kestävää kasvua.

Tuotevalikoimaamme kuuluu kaivos- ja kivenmurskauslaitteita ja -järjestelmiä sekä teollisuusventtiileitä ja venttiiliohjaimia. Tuemme asiakkaitamme laajalla palveluvalikoimalla sekä maailmanlaajuisella yli 80 palvelukeskuksen ja noin 6 400 palveluammattilaisen verkoston avulla. Metsolle turvallisuus on ykkösasia.

Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli noin 2,9 miljardia euroa. Metso työllistää yli 12 000 henkeä yli 50 maassa. Expect results.
www.metso.com/fi, twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:
Merja Kamppari, henkilöstöjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3119  
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3011

Metso Oyj

Eeva Sipilä
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com