Metson hallitus on hylännyt Weirin uuden lähestymisyrityksen

Metson hallitus on hylännyt Weirin uuden lähestymisyrityksen

Metso Oyj:n pörssitiedote 28.5.2014 klo 10:25  paikallista aikaa

Metso Oyj vahvistaa The Weir Groupin julkistamat tiedot liittyen Weirin
viimeisimpään ehdotukseen yhtiöiden yhdistämisestä. Metson hallitus päätti
hylätä myös tämän uuden ehdotuksen arvioituaan huolellisesti ja perusteellisesti
yhtiön osakkeenomistajien etua. Hallituksen mielestä myös uusi ehdotus aliarvioi
huomattavasti Metson itsenäisen kasvustrategian tulevaisuuden mahdollisuuksia ja
sen tuottamaa arvoa osakkeenomistajille.

Uusi ehdotus perustuu arvioon Weirin osakkeen arvosta ja sen perusteella
jokaista Metson osaketta vastaan saisi 0,95 Weirin osaketta, mikä on hieman
enemmän kuin alkuperäisen ehdotuksen vaihtosuhde 0,84. Weirin uudessa
tarjouksessa, joka perustuu Weirin osakkeen arvoon ja valuuttakursseihin
19.5.2014, Metson osake arvioidaan 29,40 euron hintaiseksi. Tällä
vaihtosuhteella Metson osakkeenomistajat olisivat yhdistymisen jälkeen
omistaneet 40 % uudesta yhtiöstä. Ensimmäisessä tarjouksessa ehdotettiin 37,1 %
omistusosuutta.

Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja
palveluratkaisujen toimittaja, jolla on vahva asema kaivos- maarakennus- sekä
öljy- ja kaasualalla. Yhtiön kaikki ydinliiketoiminnat tarjoavat merkittäviä
kasvumahdollisuuksia. Metso toteutti Valmetin eriyttämisen menestyksekkäästi ja
hallitus uskoo yhtiöllä ja sen johdolla olevan merkittäviä mahdollisuuksia
tuottaa lisäarvoa osakkeenomistajille kaikilla markkinoilla kaivos- ja
maarakennusteollisuudessa sekä automaatiossa.

Kaivosteollisuuden laitemarkkinoilla eletään parhaillaan matalasuhdannetta ja
liiketoiminnassa on aiempiin ajankohtiin vertailtaessa nähtävissä merkittäviä
mahdollisuuksia, kun investoinnit lähtevät jälleen liikkeelle. Weirin tarjous on
tehty kaivoslaiteliiketoiminnan ollessa suhdanteen pohjalla. Lisäksi Metson
johto on sitoutunut parantamaan yhtiön suoritusta lukuisten hankkeiden kuten
menossa olevan kustannustehokkuusohjelman ja palveluliiketoiminnan kehityksen
avulla. Näihin ja muihin seikkoihin perustuen Metson hallitus näkee, että Weirin
uusi ehdotus aliarvioi huomattavasti Metson tulevaisuuden mahdollisuuksia.
Ehdotuksen ajoitus on opportunistinen, kun otetaan huomioon yhtiöiden
asiakasteollisuuksien suhdanteet.

"Olemme huolellisesti ja perusteellisesti arvioineet sekä Weirin ehdotuksia että
Metson mahdollisuuksia itsenäisenä yhtiönä, jolla on hyvät kasvumahdollisuudet",
sanoo Metson hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius. "Uskomme, että Metsolla on
vahvat lähtökohdat luoda arvoa osakkeenomistajilleen jatkamalla omalla tiellään.
Mielestämme Weirin ehdotus aliarvioi huomattavasti näitä mahdollisuuksia ja
siitä syystä yhdistyminen ei olisi osakkeenomistajiemme etujen mukaista."Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja
palveluratkaisujen toimittaja
asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja kaasualalla. Keskitymme
tarjoamaan entistä älykkäämpiä ratkaisuja, jotka edistävät kestävää kehitystä ja
kannattavuutta.
Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Metso toimii noin
16 000 ammattilaisen voimin 50 maassa. Expect results.

www.metso.com/fi, www.twitter.com/metsogroup


Lisätietoja antaa:

Mikael Lilius, hallituksen puheenjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3001Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com