Metson hallitus hyväksyi uuden Metson strategian, organisaation ja taloudelliset tavoitteet

Metso Oyj:n pörssitiedote 3.9.2013 klo 9:30 paikallista aikaa

Metson hallitus on osana yhtiön jakautumishanketta* hyväksynyt uuden Metson
strategian, organisaation ja taloudelliset tavoitteet.

Metson strategia

Jakautumisen jälkeen Metson tärkeimpiä asiakasteollisuuksia ovat kaivos-,
maarakennus- sekä öljy- ja kaasuteollisuus. Metsolla on kaikilla näillä alueilla
vahva markkina-asema joko globaalisti tai määritellyllä erikoisalueella, ja ne
tarjoavat houkuttelevia kasvumahdollisuuksia pitkällä aikavälillä.

Yhtiö aikoo vahvistaa markkina-asemaansa kehittämällä muun muassa asiakkaiden
tarpeisiin soveltuvia älykkäitä prosesseja ja palveluratkaisuja. Näiden
tarkoituksena on vastata asiakkaiden haasteisiin, jotka liittyvät raaka-aineiden
ja muiden resurssien niukkuuteen, energiankäyttöön sekä toiminnalliseen
tehokkuuteen. Näiden haasteiden odotetaan tarjoavan Metsolle uusia
mahdollisuuksia laajentaa tarjontaansa muun muassa automaatiota hyödyntävissä
älykkäissä ratkaisuissa, joissa Metsolla on erinomaista osaamista. Metso jatkaa
Automaatio-liiketoiminnassaan myös massa- ja paperiteollisuuden asiakkaidensa
palvelemista ja aikoo tehdä tällä alueella strategiseen kumppanuuteen perustuvaa
läheistä yhteistyötä Valmetin kanssa.

Uusi Metso aikoo parantaa kannattavuuttaan kasvattamalla
palveluliiketoimintaansa sekä kehittämällä toiminnan tehokkuutta ja lisäämällä
sisäistä integraatiota.

 Taloudelliset tavoitteet

Metson pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet jakautumisen jälkeen ovat:

- Markkinoiden kasvua nopeampi liikevaihdon kasvu
- Palveluliiketoiminnan kasvu keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa
- Liikevoittomarginaali (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä 11-16 %
- Sitoutuneen pääoman tuotto ennen veroja (ROCE) 30 %
- Liikevaihdon kasvua nopeampi osakekohtaisen tuloksen kasvu
- Pääomarakenne joka tukee luottoluokituksen säilymistä vakaana (investment
grade)
- Osingonjako vähintään 50 prosenttia vuosittaisesta osakekohtaisesta tuloksesta

Toimintamalli ja Metson johtoryhmä

Jakautumisen jälkeen Metsolla on kaksi raportointisegmenttiä: Kaivos ja
maarakennus ja Automaatio. Valmet Automotive ja konsernihallinto raportoidaan
erikseen.

Metson johtoryhmän (MET) jäsenet 2.10.2013 alkaen ovat*:

Matti Kähkönen, toimitusjohtaja (puheenjohtaja)
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja
Andrew Benko, johtaja, Kaivos ja maarakennus (siirtyy eläkkeelle 31.12.2013)
João Ney Colagrossi, johtaja, Kaivos ja maarakennus (1.1.2014 alkaen)
Perttu Louhiluoto, johtaja, Automaatio
Kalle Reponen, strategiajohtaja
Merja Kamppari, henkilöstöjohtaja
João Ney Colagrossi, Kaivos ja maarakennus- segmentin palveluliiketoiminnan
johtaja, vastaa johtoryhmän jäsenenä varsinaisen vastuualueensa lisäksi koko
Metson palveluliiketoiminnan kehittämisestä kunnes aloittaa Kaivos ja
maarakennus- segmentin johtajana. Hänen seuraajansa palveluliiketoiminnan
johtoon nimitetään myöhemmin.


Toimitusjohtaja Matti Kähkösen kommentit

Toimitusjohtaja Matti Kähkösen mukaan Metsolla on erinomaiset mahdollisuudet
menestyä jatkossa entistäkin paremmin.

"Uusi Metso tavoittelee kiistatonta markkinajohtajan asemaa
asiakasteollisuuksissaan. Kilpailuetumme perustuu teknologioiden, palvelujen
sekä automaatioratkaisujen ainutlaatuiseen yhdistelmään, jota vastaavaa
verrokkiryhmästämme ei löydy. Tätä yhdistelmää hyödyntämällä tuotamme lisäarvoa
asiakkaillemme ja autamme heitä menestymään paremmin. Henkilöstöllemme uusi
Metso luo hienoja mahdollisuuksia kehittää osaamistaan ja toimia vielä lähempänä
asiakasta sekä menestyä yhdessä heidän kanssaan.

"Metson päivitetyt taloudelliset tavoitteet korostavat jatkuvaa kasvua ja
kannattavuuden parantamista. Uskon vahvasti, että uusi Metso on aiempaa nopeampi
ja tehokkaampi ja sillä on hyvät edellytykset kasvattaa omistaja-arvoa
tulevaisuudessa", Kähkönen jatkaa.

* Edellyttää Metson 1.10.2013 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää
ja jakautumisen rekisteröintiä.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010

Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com