Metson hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaukset varsinaisessa yhtiökokouksessa

Metso Oyj:n pörssitiedote 28.3.2013 klo 13:00 paikallista aikaa

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous alkaa tänään kello 13.00. Hallituksen
puheenjohtajan Jukka Viinasen avauspuheenvuoro käsittelee muun muassa aloitettua
selvitystä Metson mahdollisesta jakamisesta kahdeksi pörssiyhtiöksi, hallituksen
työskentelyä ja johdon palkitsemista.

Toimitusjohtaja Matti Kähkönen käsittelee katsauksessaan Metson tilinpäätöstä
vuodelta 2012, strategian toteutusta ja toimintaympäristöä sekä yhtiön
mahdollista jakautumista.

Katsauksissa ei julkisteta olennaista uutta tietoa.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com