Metsolle myönteinen tulos suostumusten hakumenettelyssä EMTN-ohjelman puitteissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen haltijoilta

Metso Oyj:n pörssitiedote 25.6.2013 klo 10:00 paikallista aikaa

Metso Oyj ilmoittaa positiivisen tuloksen liittyen suostumusten hakumenettelyyn,
jolla se haki suostumuksia ja vapautuksia ulkona olevien joukkovelkakirjojen
haltijoilta  koskien  tiettyjä  joukkovelkakirjasarjoja, jotka on laskettu
liikkeeseen   sen   EMTN-ohjelman   puitteissa,   jokaisen   tällaisen
joukkovelkakirjasarjan osalta erikseen tehtävän joukkovelkakirjojen haltijoiden
ylimääräisen kokouksen hyväksyvän päätöksen saamiseksi liittyen (a) vapautukseen
ja valtuutuksen antamiseen koskien mitä tahansa joukkovelkakirjojen ehtojen
rikkomusta  tai  väitettyä  rikkomusta  ja  (b)  vapautusta  tietyistä
joukkovelkakirjojen  haltijoille  Suomen  oikeuden  mukaan  syntyvistä
lakisääteisistä  oikeuksista, jotka molempien yllä olevien kohtien osalta
johtuvat tai voivat aiheutua ehdotetun Metson Massa, paperi ja voimantuotanto
­liiketoimintojen eriyttämisestä itsenäiseksi yhtiöksi jakautumisen kautta.

Metso Oyj vahvistaa, että joukkovelkakirjojen haltijoiden ylimääräinen kokous
hyväksyi päätöksen jokaisen tällaisen joukkovelkakirjasarjan osalta erikseen.
Tämän seurauksena ylimääräisen kokouksen päätöksessä viitatut suostumukset ja
valtuutukset tulevat voimaan tänään.

Suostumusten hankkimista koskevan tuloksen yksityiskohtia on kuvattu tarkemmin
liitteenä olevassa Luxemburgin pörssin "Results Notice" -tiedotteessa.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy-  ja  kaasualalla.  Metson  30 000 osaajaa  yli  50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi , www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Minna Helppi, rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3195

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Liite:
Luxemburgin pörssin "Results Notice"

Liitteet: